import homebank-5.1.7
[chaz/homebank] / po / pl.po
1 # Polish translation for homebank
2 # Copyright (c) 2007 Rosetta Contributors and Canonical Ltd 2007
3 # This file is distributed under the same license as the homebank package.
4 # FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, 2007.
5 #
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: homebank\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
10 "POT-Creation-Date: 2018-01-06 18:30+0100\n"
11 "PO-Revision-Date: 2017-12-09 12:54+0000\n"
12 "Last-Translator: spaspaspa00 <Unknown>\n"
13 "Language-Team: Polish <pl@li.org>\n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17 "X-Launchpad-Export-Date: 2018-01-06 18:08+0000\n"
18 "X-Generator: Launchpad (build 18521)\n"
19 "Language: pl\n"
20
21 #: ../data/homebank.desktop.in.in.h:1 ../src/dsp_mainwindow.c:910
22 msgid "HomeBank"
23 msgstr "HomeBank"
24
25 #: ../data/homebank.desktop.in.in.h:2
26 msgid "Personal finance"
27 msgstr "Zarządzanie finansami osobistymi"
28
29 #: ../data/homebank.desktop.in.in.h:3 ../src/dsp_mainwindow.c:466
30 #: ../src/dsp_mainwindow.c:914
31 msgid "Free, easy, personal accounting for everyone"
32 msgstr "Bezpłatna i łatwa księgowość osobista dla każdego"
33
34 #: ../data/homebank.desktop.in.in.h:4
35 msgid "finance;accounting;budget;personal;money;"
36 msgstr "finanse;księgowość,budżet;osobiste,pieniądze"
37
38 #: ../data/homebank.appdata.xml.in.h:1
39 msgid ""
40 "HomeBank is a free software (as in \"free speech\" and also as in \"free "
41 "beer\") that will assist you to manage your personal accounting."
42 msgstr ""
43 "HomeBank to wolny (w znaczeniu jak \"wolność słowa\") i darmowy program, "
44 "który pomoże ci zarządzać finansami osobistymi."
45
46 #: ../data/homebank.appdata.xml.in.h:2
47 msgid ""
48 "It is designed to easy to use and be able to analyse your personal finance "
49 "in detail using powerful filtering tools and beautiful graphs."
50 msgstr ""
51 "Prosty w użyciu, pozwala analizować szczegóły twoich osobistych finansów "
52 "przy użyciu zaawansowanych filtrów i pięknych wykresów."
53
54 #: ../data/homebank.appdata.xml.in.h:3
55 msgid ""
56 "If you are looking for a completely free and easy way to manage your "
57 "personal accounting then HomeBank should be the software of choice."
58 msgstr ""
59 "Jeśli szukasz całkiem darmowego i łatwego sposobu zarządzania twoimi "
60 "finansami powinieneś wybrać HomeBank ."
61
62 #: ../src/dsp_account.c:238 ../src/dsp_account.c:248
63 msgid "Check internal transfert result"
64 msgstr "Wynik sprawdzenia transferów wewnętrznych"
65
66 #: ../src/dsp_account.c:239
67 msgid "No inconsistency found !"
68 msgstr "Nie znaleziono niezgodności!"
69
70 #: ../src/dsp_account.c:249
71 #, c-format
72 msgid ""
73 "Inconsistency were found: %d\n"
74 "do you want to review and fix ?"
75 msgstr ""
76 "Znaleziono niezgodności: %d\n"
77 "czy chcesz przejrzeć i naprawić?"
78
79 #: ../src/dsp_account.c:305
80 #, c-format
81 msgid "Every transaction amount will be divided by %.6f."
82 msgstr "Kwota każdej transakcji zostanie podzielona przez %.6f."
83
84 #: ../src/dsp_account.c:309
85 msgid ""
86 "Are you sure you want to convert this account\n"
87 "to Euro as Major currency?"
88 msgstr ""
89 "Czy na pewno chcesz zmienić\n"
90 "główną walutę tego konta na Euro?"
91
92 #: ../src/dsp_account.c:311
93 msgid "_Convert"
94 msgstr "_Przelicz"
95
96 #: ../src/dsp_account.c:342
97 msgid "No transaction changed"
98 msgstr "Żadna transakcja nie została zmieniona"
99
100 #: ../src/dsp_account.c:344
101 #, c-format
102 msgid "transaction changed: %d"
103 msgstr "transakcja zmieniona: %d"
104
105 #: ../src/dsp_account.c:347
106 msgid "Automatic assignment result"
107 msgstr "Wynik automatycznego przypisywania"
108
109 #: ../src/dsp_account.c:467
110 msgid ""
111 "Do you want to create a template with\n"
112 "each of the selected transaction ?"
113 msgstr ""
114 "Czy chcesz utworzyć szablon na podstawie\n"
115 "każdej zaznaczonej transakcji?"
116
117 #: ../src/dsp_account.c:1142
118 msgid ""
119 "Do you want to delete\n"
120 "each of the selected transaction ?"
121 msgstr "Usunąć wszystkie zaznaczone transakcje?"
122
123 #: ../src/dsp_account.c:1208
124 msgid "Are you sure you want to change the status to None?"
125 msgstr "Czy na pewno wyzerować status?"
126
127 #: ../src/dsp_account.c:1209 ../src/dsp_account.c:1271
128 msgid "Some transaction in your selection are already Reconciled."
129 msgstr "Niektóre z zaznaczonych transakcji są już uzgodnione."
130
131 #: ../src/dsp_account.c:1210 ../src/ui-assist-start.c:281
132 #: ../src/ui-dialogs.c:374
133 msgid "_Change"
134 msgstr "_Zmień"
135
136 #: ../src/dsp_account.c:1270
137 msgid "Are you sure you want to toggle the status Reconciled?"
138 msgstr "Czy na pewno zamienić status Uzgodnione?"
139
140 #: ../src/dsp_account.c:1272
141 msgid "_Toggle"
142 msgstr "_Przełącz"
143
144 #: ../src/dsp_account.c:1537
145 #, c-format
146 msgid "%d items (%s)"
147 msgstr "%d pozycji (%s)"
148
149 #. TRANSLATORS: detail of the 3 %s which are some amount of selected transaction, 1=total 2=income, 3=expense
150 #. msg = g_strdup_printf (_("transaction selected: %d, hidden: %d / %s ( %s - %s)"), count, data->hidden, buf3, buf1, buf2);
151 #: ../src/dsp_account.c:1542
152 #, c-format
153 msgid "%d items (%d selected %s)"
154 msgstr "%d pozycji (%d wybranych %s)"
155
156 #: ../src/dsp_account.c:1639
157 #, c-format
158 msgid "[closed account] %s"
159 msgstr "[zamknięte konto] %s"
160
161 #. name, icon-name, label
162 #: ../src/dsp_account.c:1751
163 msgid "A_ccount"
164 msgstr "Ko_nto"
165
166 #: ../src/dsp_account.c:1752
167 msgid "Transacti_on"
168 msgstr "Transak_cja"
169
170 #: ../src/dsp_account.c:1753
171 msgid "_Status"
172 msgstr "_Status"
173
174 #: ../src/dsp_account.c:1754 ../src/dsp_mainwindow.c:177
175 msgid "_Tools"
176 msgstr "_Narzędzia"
177
178 #: ../src/dsp_account.c:1758 ../src/dsp_mainwindow.c:192
179 #: ../src/dsp_mainwindow.c:900 ../src/ui-account.c:1257
180 #: ../src/ui-archive.c:1152 ../src/ui-assign.c:723 ../src/ui-budget.c:999
181 #: ../src/ui-category.c:1836 ../src/ui-currency.c:1658 ../src/ui-dialogs.c:179
182 #: ../src/ui-payee.c:1235 ../src/ui-transaction.c:1203
183 #: ../src/ui-transaction.c:1211
184 msgid "_Close"
185 msgstr "_Zamknij"
186
187 #: ../src/dsp_account.c:1758
188 msgid "Close the current account"
189 msgstr "Zamknij bieżące konto"
190
191 #. name, icon-name, label, accelerator, tooltip
192 #: ../src/dsp_account.c:1761
193 msgid "_Filter..."
194 msgstr "_Filtruj..."
195
196 #: ../src/dsp_account.c:1761
197 msgid "Open the list filter"
198 msgstr "Otwórz filtr listy"
199
200 #: ../src/dsp_account.c:1762
201 msgid "Convert to Euro..."
202 msgstr "Przelicz na Euro..."
203
204 #: ../src/dsp_account.c:1762
205 msgid "Convert this account to Euro currency"
206 msgstr "Przelicz to konto na walutę Euro"
207
208 #: ../src/dsp_account.c:1764
209 msgid "_Add..."
210 msgstr "Dod_aj..."
211
212 #: ../src/dsp_account.c:1764
213 msgid "Add a new transaction"
214 msgstr "Dodaj nową transakcję"
215
216 #: ../src/dsp_account.c:1765
217 msgid "_Inherit..."
218 msgstr "Pow_iel..."
219
220 #: ../src/dsp_account.c:1765
221 msgid "Inherit from the active transaction"
222 msgstr "Powiel zaznaczoną transakcję"
223
224 #: ../src/dsp_account.c:1766
225 msgid "_Edit..."
226 msgstr "Zmi_eń..."
227
228 #: ../src/dsp_account.c:1766
229 msgid "Edit the active transaction"
230 msgstr "Zmień zaznaczoną transakcję"
231
232 #: ../src/dsp_account.c:1768
233 msgid "_None"
234 msgstr "_Brak"
235
236 #: ../src/dsp_account.c:1768
237 msgid "Toggle none for selected transaction(s)"
238 msgstr "Usuń status dla wybranych transakcji"
239
240 #: ../src/dsp_account.c:1769
241 msgid "_Cleared"
242 msgstr "Rozli_czone"
243
244 #: ../src/dsp_account.c:1769
245 msgid "Toggle cleared for selected transaction(s)"
246 msgstr "Oznacz wybrane transakcje jako rozliczone"
247
248 #: ../src/dsp_account.c:1770
249 msgid "_Reconciled"
250 msgstr "_Uzgodnione"
251
252 #: ../src/dsp_account.c:1770
253 msgid "Toggle reconciled for selected transaction(s)"
254 msgstr "Oznacz wybrane transakcje jako uzgodnione"
255
256 #: ../src/dsp_account.c:1772
257 msgid "_Multiple Edit..."
258 msgstr "Z_mień wiele..."
259
260 #: ../src/dsp_account.c:1772
261 msgid "Edit multiple transaction"
262 msgstr "Zmień jednocześnie wszystkie zaznaczone transakcje"
263
264 #: ../src/dsp_account.c:1773
265 msgid "Create template..."
266 msgstr "Utwórz szablon..."
267
268 #: ../src/dsp_account.c:1773
269 msgid "Create template"
270 msgstr "Utwórz szablon"
271
272 #: ../src/dsp_account.c:1774
273 msgid "_Delete..."
274 msgstr "_Usuń..."
275
276 #: ../src/dsp_account.c:1774
277 msgid "Delete selected transaction(s)"
278 msgstr "Usuń zaznaczone transakcje"
279
280 #: ../src/dsp_account.c:1776
281 msgid "Auto. assignments"
282 msgstr "Automatyczne przypisania"
283
284 #: ../src/dsp_account.c:1776
285 msgid "Run automatic assignments"
286 msgstr "Uruchom automatyczne przypisania"
287
288 #: ../src/dsp_account.c:1777
289 msgid "Export QIF..."
290 msgstr "Eksportuj QIF..."
291
292 #: ../src/dsp_account.c:1777 ../src/ui-dialogs.c:437
293 msgid "Export as QIF"
294 msgstr "Eksportuj jako QIF"
295
296 #: ../src/dsp_account.c:1778
297 msgid "Export CSV..."
298 msgstr "Eksportuj CSV..."
299
300 #: ../src/dsp_account.c:1778 ../src/rep_vehicle.c:67 ../src/ui-dialogs.c:487
301 msgid "Export as CSV"
302 msgstr "Eksportuj jako CSV"
303
304 #: ../src/dsp_account.c:1780
305 msgid "Check internal xfer..."
306 msgstr "Sprawdź wewnętrzny transfer..."
307
308 #. = = = = = = = = future version = = = = = = = =
309 #: ../src/dsp_account.c:1783
310 msgid "Export PDF..."
311 msgstr ""
312
313 #: ../src/dsp_account.c:1783
314 msgid "Export as PDF"
315 msgstr ""
316
317 #: ../src/dsp_account.c:1921 ../src/dsp_mainwindow.c:2780
318 msgid "Add"
319 msgstr "Dodaj"
320
321 #: ../src/dsp_account.c:1924
322 msgid "Inherit"
323 msgstr "Powiel"
324
325 #: ../src/dsp_account.c:1927
326 msgid "Edit"
327 msgstr "Zmień"
328
329 #: ../src/dsp_account.c:1930 ../src/rep_stats.c:72
330 msgid "Filter"
331 msgstr "Filtuj"
332
333 #. balances area
334 #: ../src/dsp_account.c:1984
335 msgid "Bank:"
336 msgstr "Bank:"
337
338 #: ../src/dsp_account.c:1990
339 msgid "Today:"
340 msgstr "Dzisiaj:"
341
342 #: ../src/dsp_account.c:1996
343 msgid "Future:"
344 msgstr "Przyszłość:"
345
346 #: ../src/dsp_account.c:2020 ../src/rep_balance.c:940 ../src/rep_budget.c:1224
347 #: ../src/rep_stats.c:1663 ../src/rep_time.c:1527 ../src/rep_vehicle.c:749
348 msgid "_Range:"
349 msgstr "Zak_res:"
350
351 #: ../src/dsp_account.c:2025 ../src/ui-account.c:1345
352 #: ../src/ui-assist-start.c:392
353 msgid "_Type:"
354 msgstr "_Rodzaj:"
355
356 #: ../src/dsp_account.c:2030 ../src/ui-archive.c:1041
357 #: ../src/ui-transaction.c:1113
358 msgid "_Status:"
359 msgstr "_Status:"
360
361 #: ../src/dsp_account.c:2035
362 msgid "Reset _filters"
363 msgstr "Resetuj _filtry"
364
365 #. TRANSLATORS: this is for Euro specific users, a toggle to display in 'Minor' currency
366 #: ../src/dsp_account.c:2040 ../src/rep_balance.c:919 ../src/rep_budget.c:1211
367 #: ../src/rep_stats.c:1634 ../src/rep_time.c:1505 ../src/rep_vehicle.c:736
368 msgid "Euro _minor"
369 msgstr "Euro-centy"
370
371 #: ../src/dsp_mainwindow.c:160 ../src/dsp_mainwindow.c:2767
372 #: ../src/list_operation.c:1188 ../src/list_operation.c:1444
373 #: ../src/rep_budget.c:70 ../src/rep_budget.c:1519 ../src/rep_budget.c:1704
374 #: ../src/rep_stats.c:146 ../src/rep_time.c:123 ../src/ui-budget.c:245
375 #: ../src/ui-dialogs.c:234 ../src/ui-split.c:406
376 msgid "Category"
377 msgstr "Kategoria"
378
379 #: ../src/dsp_mainwindow.c:161 ../src/rep_budget.c:70 ../src/rep_stats.c:147
380 msgid "Subcategory"
381 msgstr "Podkategoria"
382
383 #. name, icon-name, label
384 #: ../src/dsp_mainwindow.c:170
385 msgid "_File"
386 msgstr "_Portfel"
387
388 #: ../src/dsp_mainwindow.c:171 ../src/ui-pref.c:1153
389 msgid "_Import"
390 msgstr "_Importuj"
391
392 #: ../src/dsp_mainwindow.c:172 ../src/ui-category.c:2005
393 #: ../src/ui-currency.c:1730 ../src/ui-payee.c:1326
394 msgid "_Edit"
395 msgstr "_Edycja"
396
397 #: ../src/dsp_mainwindow.c:173
398 msgid "_View"
399 msgstr "_Widok"
400
401 #: ../src/dsp_mainwindow.c:174
402 msgid "_Manage"
403 msgstr "_Zarządzaj"
404
405 #: ../src/dsp_mainwindow.c:175
406 msgid "_Transactions"
407 msgstr "_Transakcje"
408
409 #: ../src/dsp_mainwindow.c:176
410 msgid "_Reports"
411 msgstr "_Raporty"
412
413 #: ../src/dsp_mainwindow.c:178
414 msgid "_Help"
415 msgstr "_Pomoc"
416
417 #. { "Import" , NULL, N_("Import") },
418 #. { "Export" , NULL, N_("Export to") },
419 #. name, icon-name, label, accelerator, tooltip
420 #. FileMenu
421 #: ../src/dsp_mainwindow.c:185
422 msgid "_New"
423 msgstr "_Nowy"
424
425 #: ../src/dsp_mainwindow.c:185
426 msgid "Create a new file"
427 msgstr "Utwórz nowy plik"
428
429 #: ../src/dsp_mainwindow.c:186
430 msgid "_Open..."
431 msgstr "_Otwórz..."
432
433 #: ../src/dsp_mainwindow.c:186 ../src/dsp_mainwindow.c:2840
434 msgid "Open a file"
435 msgstr "Otwórz plik"
436
437 #: ../src/dsp_mainwindow.c:187 ../src/ui-dialogs.c:441 ../src/ui-dialogs.c:488
438 #: ../src/ui-dialogs.c:549 ../src/ui-dialogs.c:673
439 msgid "_Save"
440 msgstr "_Zapisz"
441
442 #: ../src/dsp_mainwindow.c:187
443 msgid "Save the current file"
444 msgstr "Zapisz bieżący plik"
445
446 #: ../src/dsp_mainwindow.c:188
447 msgid "Save _As..."
448 msgstr "Z_apisz jako..."
449
450 #: ../src/dsp_mainwindow.c:188
451 msgid "Save the current file with a different name"
452 msgstr "Zapisuje bieżący plik pod inną nazwą"
453
454 #: ../src/dsp_mainwindow.c:189
455 msgid "Revert"
456 msgstr "Przywróć"
457
458 #: ../src/dsp_mainwindow.c:189
459 msgid "Revert to a saved version of this file"
460 msgstr "Przywróć zapisaną wersję aktualnego pliku"
461
462 #: ../src/dsp_mainwindow.c:191
463 msgid "Properties..."
464 msgstr "Właściwości..."
465
466 #: ../src/dsp_mainwindow.c:191
467 msgid "Configure the file"
468 msgstr "Skonfiguruj plik"
469
470 #: ../src/dsp_mainwindow.c:192
471 msgid "Close the current file"
472 msgstr "Zamknij bieżący plik"
473
474 #: ../src/dsp_mainwindow.c:193
475 msgid "_Quit"
476 msgstr "Za_kończ"
477
478 #: ../src/dsp_mainwindow.c:193
479 msgid "Quit HomeBank"
480 msgstr "Wyłącz HomeBank"
481
482 #. Exchange
483 #: ../src/dsp_mainwindow.c:196
484 msgid "QIF file..."
485 msgstr "Plik QIF..."
486
487 #: ../src/dsp_mainwindow.c:196 ../src/dsp_mainwindow.c:197
488 #: ../src/dsp_mainwindow.c:198
489 msgid "Open the import assistant"
490 msgstr "Otwórz asystenta importu"
491
492 #: ../src/dsp_mainwindow.c:197
493 msgid "OFX/QFX file..."
494 msgstr "Plik OFX/QFX..."
495
496 #: ../src/dsp_mainwindow.c:198
497 msgid "CSV file..."
498 msgstr "Plik CSV..."
499
500 #: ../src/dsp_mainwindow.c:200
501 msgid "Export QIF file..."
502 msgstr "Eksportuj do pliku QIF..."
503
504 #: ../src/dsp_mainwindow.c:200
505 msgid "Export all account in a QIF file"
506 msgstr "Eksportuj wszystkie konta do pliku QIF"
507
508 #. EditMenu
509 #: ../src/dsp_mainwindow.c:203
510 msgid "Preferences..."
511 msgstr "Preferencje…"
512
513 #: ../src/dsp_mainwindow.c:203
514 msgid "Configure HomeBank"
515 msgstr "Konfiguruj HomeBank"
516
517 #. ManageMenu
518 #: ../src/dsp_mainwindow.c:206
519 msgid "Currencies..."
520 msgstr "Waluty..."
521
522 #: ../src/dsp_mainwindow.c:206
523 msgid "Configure the currencies"
524 msgstr "Konfiguruj waluty"
525
526 #: ../src/dsp_mainwindow.c:207
527 msgid "Acc_ounts..."
528 msgstr "_Konta..."
529
530 #: ../src/dsp_mainwindow.c:207
531 msgid "Configure the accounts"
532 msgstr "Konfiguruj konta"
533
534 #: ../src/dsp_mainwindow.c:208
535 msgid "_Payees..."
536 msgstr "Odbiorcy..."
537
538 #: ../src/dsp_mainwindow.c:208
539 msgid "Configure the payees"
540 msgstr "Konfiguruj odbiorców"
541
542 #: ../src/dsp_mainwindow.c:209
543 msgid "Categories..."
544 msgstr "Kategorie..."
545
546 #: ../src/dsp_mainwindow.c:209
547 msgid "Configure the categories"
548 msgstr "Konfiguruj kategorie"
549
550 #: ../src/dsp_mainwindow.c:210
551 msgid "Scheduled/Template..."
552 msgstr "Zaplanowane transakcje (szablony)..."
553
554 #: ../src/dsp_mainwindow.c:210
555 msgid "Configure the scheduled/template transactions"
556 msgstr "Konfiguruj zaplanowane transakcje (szablony)"
557
558 #: ../src/dsp_mainwindow.c:211
559 msgid "Budget..."
560 msgstr "_Budżet..."
561
562 #: ../src/dsp_mainwindow.c:211
563 msgid "Configure the budget"
564 msgstr "Konfiguruj budżet"
565
566 #: ../src/dsp_mainwindow.c:212
567 msgid "Assignments..."
568 msgstr "Przypisania..."
569
570 #: ../src/dsp_mainwindow.c:212
571 msgid "Configure the automatic assignments"
572 msgstr "Konfiguruj automatyczne przypisania"
573
574 #. TxnMenu
575 #: ../src/dsp_mainwindow.c:215
576 msgid "Show..."
577 msgstr "Pokaż..."
578
579 #: ../src/dsp_mainwindow.c:215
580 msgid "Shows selected account transactions"
581 msgstr "Pokaż transakcje z wybranego konta"
582
583 #: ../src/dsp_mainwindow.c:216
584 msgid "Add..."
585 msgstr "Dodaj..."
586
587 #: ../src/dsp_mainwindow.c:216
588 msgid "Add transactions"
589 msgstr "Dodaj transakcje"
590
591 #: ../src/dsp_mainwindow.c:217
592 msgid "Set scheduler..."
593 msgstr "Ustawienia zaplanowanych transakcji..."
594
595 #: ../src/dsp_mainwindow.c:217
596 msgid "Configure the transaction scheduler"
597 msgstr "Konfiguruj zaplanowane transakcje"
598
599 #: ../src/dsp_mainwindow.c:218
600 msgid "Post scheduled"
601 msgstr "Zaksięguj zaplanowane"
602
603 #: ../src/dsp_mainwindow.c:218 ../src/ui-pref.c:1785
604 msgid "Post pending scheduled transactions"
605 msgstr "Księguj oczekujące zaplanowane transakcje"
606
607 #. ReportMenu
608 #: ../src/dsp_mainwindow.c:221
609 msgid "_Statistics..."
610 msgstr "_Statystyki..."
611
612 #: ../src/dsp_mainwindow.c:221
613 msgid "Open the Statistics report"
614 msgstr "Pokaż raport statystyczny"
615
616 #: ../src/dsp_mainwindow.c:222
617 msgid "_Trend Time..."
618 msgstr "_Trendy..."
619
620 #: ../src/dsp_mainwindow.c:222
621 msgid "Open the Trend Time report"
622 msgstr "Otwórz raport trendów"
623
624 #: ../src/dsp_mainwindow.c:223
625 msgid "B_udget..."
626 msgstr "_Budżet..."
627
628 #: ../src/dsp_mainwindow.c:223
629 msgid "Open the Budget report"
630 msgstr "Otwórz raport budżetu"
631
632 #: ../src/dsp_mainwindow.c:224
633 msgid "Balance..."
634 msgstr "Saldo..."
635
636 #: ../src/dsp_mainwindow.c:224
637 msgid "Open the Balance report"
638 msgstr "Otwórz raport salda"
639
640 #: ../src/dsp_mainwindow.c:225
641 msgid "_Vehicle cost..."
642 msgstr "_Koszt pojazdu..."
643
644 #: ../src/dsp_mainwindow.c:225
645 msgid "Open the Vehicle cost report"
646 msgstr "Otwórz raport kosztów pojazdu"
647
648 #. Tools
649 #: ../src/dsp_mainwindow.c:228
650 msgid "Show welcome dialog..."
651 msgstr "Pokaż okno powitalne..."
652
653 #: ../src/dsp_mainwindow.c:229
654 msgid "File statistics..."
655 msgstr "Statystyka pliku..."
656
657 #: ../src/dsp_mainwindow.c:230
658 msgid "Anonymize..."
659 msgstr "Anonimizuj..."
660
661 #. HelpMenu
662 #: ../src/dsp_mainwindow.c:233
663 msgid "_Contents"
664 msgstr "_Zawartość"
665
666 #: ../src/dsp_mainwindow.c:233
667 msgid "Documentation about HomeBank"
668 msgstr "Dokumentacja HomeBank"
669
670 #: ../src/dsp_mainwindow.c:234
671 msgid "Get Help Online..."
672 msgstr "Pomoc w sieci..."
673
674 #: ../src/dsp_mainwindow.c:234
675 msgid "Connect to the LaunchPad website for online help"
676 msgstr "Aby uzyskać pomoc w sieci przejdź na stronę LaunchPad"
677
678 #: ../src/dsp_mainwindow.c:236
679 msgid "Check for updates..."
680 msgstr ""
681
682 #: ../src/dsp_mainwindow.c:236
683 msgid "Visit HomeBank website to check for update"
684 msgstr ""
685
686 #: ../src/dsp_mainwindow.c:237
687 msgid "Release Notes"
688 msgstr ""
689
690 #: ../src/dsp_mainwindow.c:237
691 msgid "Display the release notes"
692 msgstr ""
693
694 #: ../src/dsp_mainwindow.c:238
695 msgid "Report a Problem..."
696 msgstr "Zgłoś błąd w programie..."
697
698 #: ../src/dsp_mainwindow.c:238
699 msgid "Connect to the LaunchPad website to help fix problems"
700 msgstr "Połącz ze stroną LaunchPad aby pomóc naprawić błąd"
701
702 #: ../src/dsp_mainwindow.c:239
703 msgid "Translate this Application..."
704 msgstr "Przetłumacz ten program..."
705
706 #: ../src/dsp_mainwindow.c:239
707 msgid "Connect to the LaunchPad website to help translate this application"
708 msgstr "Połącz ze stroną LaunchPad aby pomóc przetłumaczyć ten program"
709
710 #: ../src/dsp_mainwindow.c:241
711 msgid "_About"
712 msgstr "_O programie"
713
714 #: ../src/dsp_mainwindow.c:241
715 msgid "About HomeBank"
716 msgstr "O HomeBank"
717
718 #. name , icon-name, label, accelerator, tooltip, callback, is_active
719 #: ../src/dsp_mainwindow.c:249
720 msgid "_Toolbar"
721 msgstr "_Pasek narzędzi"
722
723 #: ../src/dsp_mainwindow.c:250
724 msgid "_Top spending"
725 msgstr "Największe wyda_tki"
726
727 #: ../src/dsp_mainwindow.c:251
728 msgid "_Scheduled list"
729 msgstr "_Lista zaplanowanych transakcji"
730
731 #: ../src/dsp_mainwindow.c:252 ../src/ui-pref.c:85
732 msgid "Euro minor"
733 msgstr "Przeliczanie euro"
734
735 #: ../src/dsp_mainwindow.c:384
736 #, c-format
737 msgid "Revert unsaved changes to file '%s'?"
738 msgstr "Cofnąć niezapisane zmiany w pliku '%s'?"
739
740 #: ../src/dsp_mainwindow.c:387
741 msgid ""
742 "- Changes made to the file will be permanently lost\n"
743 "- File will be reloaded from the last save (.xhb~)"
744 msgstr ""
745 "- Zmiany wprowadzone w tym pliku zostaną utracone\n"
746 "- Plik zostanie przywrócony do ostatniego zapisanego stanu (.xhb~)"
747
748 #: ../src/dsp_mainwindow.c:394
749 msgid "_Revert"
750 msgstr "_Przywróć"
751
752 #: ../src/dsp_mainwindow.c:580
753 msgid "Are you sure you want to anonymize the file?"
754 msgstr "Czy na pewno przekształcić plik w wersję anonimową?"
755
756 #: ../src/dsp_mainwindow.c:583
757 msgid ""
758 "Proceeding will anonymize any text, \n"
759 "like 'account x', 'payee y', 'memo z', ..."
760 msgstr ""
761 "Anonimizacja zmieni wszystkie teksty na anonimowe,\n"
762 "jak 'konto x', 'odbiorca y', 'opis z', ..."
763
764 #: ../src/dsp_mainwindow.c:590
765 msgid "_Anonymize"
766 msgstr "_Anonimizuj"
767
768 #: ../src/dsp_mainwindow.c:897
769 msgid "Welcome to HomeBank"
770 msgstr "Witamy w HomeBank"
771
772 #: ../src/dsp_mainwindow.c:924
773 msgid "What do you want to do:"
774 msgstr "Co chciałbyś robić:"
775
776 #: ../src/dsp_mainwindow.c:928
777 msgid "Read HomeBank _Manual"
778 msgstr "Przeczytaj podręcznik programu HomeBank"
779
780 #: ../src/dsp_mainwindow.c:932
781 msgid "Configure _preferences"
782 msgstr "Konfiguracja preferencji"
783
784 #: ../src/dsp_mainwindow.c:936
785 msgid "Create a _new file"
786 msgstr "Utwórz _nowy plik"
787
788 #: ../src/dsp_mainwindow.c:940
789 msgid "_Open an existing file"
790 msgstr "_Otwórz istniejący plik"
791
792 #: ../src/dsp_mainwindow.c:944
793 msgid "Open the _example file"
794 msgstr "_Otwórz przykładowy plik"
795
796 #. hb_label_set_amount(GTK_LABEL(data->TX_topamount), total, GLOBALS->kcur, GLOBALS->minor);
797 #: ../src/dsp_mainwindow.c:1191
798 msgid "Top spending"
799 msgstr "Największe wydatki"
800
801 #. future usage
802 #: ../src/dsp_mainwindow.c:1202
803 #, c-format
804 msgid "Top %d spending"
805 msgstr "Największe %d wydatki"
806
807 #: ../src/dsp_mainwindow.c:1369 ../src/rep_stats.c:1130 ../src/rep_stats.c:1150
808 #: ../src/ui-budget.c:131 ../src/ui-category.c:393 ../src/ui-category.c:611
809 msgid "(no category)"
810 msgstr "(brak kategorii)"
811
812 #: ../src/dsp_mainwindow.c:1390
813 msgid "Other"
814 msgstr "Pozostałe"
815
816 #: ../src/dsp_mainwindow.c:1631
817 msgid "No transaction to add"
818 msgstr "Brak transakcji do dodania"
819
820 #: ../src/dsp_mainwindow.c:1633
821 #, c-format
822 msgid "transaction added: %d"
823 msgstr "transakcja dodana: %d"
824
825 #: ../src/dsp_mainwindow.c:1636
826 msgid "Check scheduled transactions result"
827 msgstr "Status wprowadzania zaplanowanych transakcji"
828
829 #: ../src/dsp_mainwindow.c:1753 ../src/dsp_mainwindow.c:2155
830 #: ../src/rep_vehicle.c:847
831 msgid "Total"
832 msgstr "Razem"
833
834 #: ../src/dsp_mainwindow.c:1772
835 #, c-format
836 msgid ""
837 "Your are about to open the backup file '%s'.\n"
838 "\n"
839 "Are you sure you want to do this ?"
840 msgstr ""
841 "Zamierzasz otworzyć plik kopii zapasowej '%s'.\n"
842 "\n"
843 "Czy na pewno chcesz to zrobić?"
844
845 #: ../src/dsp_mainwindow.c:1776
846 msgid "Open a backup file ?"
847 msgstr "Otworzyć plik kopii zapasowej?"
848
849 #: ../src/dsp_mainwindow.c:1778
850 msgid "_Open backup"
851 msgstr "_Otwórz kopię zapasową"
852
853 #: ../src/dsp_mainwindow.c:1869 ../src/ui-currency.c:1312
854 msgid "Unknow error"
855 msgstr "Nieznany błąd"
856
857 #: ../src/dsp_mainwindow.c:1874 ../src/dsp_mainwindow.c:1959
858 #, c-format
859 msgid "I/O error for file '%s'."
860 msgstr "Błąd wejścia/wyjścia (I/O) dla pliku %s."
861
862 #: ../src/dsp_mainwindow.c:1877
863 #, c-format
864 msgid "The file '%s' is not a valid HomeBank file."
865 msgstr "Plik '%s' nie jest poprawnym plikiem programu HomeBank."
866
867 #: ../src/dsp_mainwindow.c:1880
868 #, c-format
869 msgid ""
870 "The file '%s' was saved with a higher version of HomeBank\n"
871 "and cannot be loaded by the current version."
872 msgstr ""
873 "Plik '%s' był używany przez nowszą wersję programu HomeBank\n"
874 "i nie może być używany przez obecną wersję."
875
876 #: ../src/dsp_mainwindow.c:1885 ../src/dsp_mainwindow.c:1962
877 #: ../src/dsp_mainwindow.c:2671
878 msgid "File error"
879 msgstr "Błąd pliku"
880
881 #: ../src/dsp_mainwindow.c:2018
882 msgid "(no institution)"
883 msgstr "(brak instytucji)"
884
885 #: ../src/dsp_mainwindow.c:2187
886 msgid "Grand total"
887 msgstr "Całkowita suma"
888
889 #: ../src/dsp_mainwindow.c:2672
890 #, c-format
891 msgid "The file %s is not a valid HomeBank file."
892 msgstr "Plik %s nie jest prawidłowym plikiem HomeBank."
893
894 #: ../src/dsp_mainwindow.c:2755 ../src/dsp_mainwindow.c:2844
895 msgid "Open"
896 msgstr "Otwórz"
897
898 #: ../src/dsp_mainwindow.c:2761 ../src/list_operation.c:1093
899 #: ../src/list_operation.c:1412 ../src/list_upcoming.c:462
900 #: ../src/rep_time.c:123 ../src/ui-account.c:1341 ../src/ui-assist-import.c:60
901 #: ../src/ui-dialogs.c:207
902 msgid "Account"
903 msgstr "Konto"
904
905 #: ../src/dsp_mainwindow.c:2764 ../src/hb-export.c:448
906 #: ../src/list_operation.c:1128 ../src/list_operation.c:1441
907 #: ../src/list_upcoming.c:400 ../src/rep_stats.c:148 ../src/rep_time.c:123
908 #: ../src/ui-archive.c:289 ../src/ui-assign.c:41 ../src/ui-dialogs.c:225
909 #: ../src/ui-pref.c:125
910 msgid "Payee"
911 msgstr "Odbiorca"
912
913 #. TRANSLATORS: an archive is stored transaction buffers (kind of bookmark to prefill manual insertion)
914 #: ../src/dsp_mainwindow.c:2771
915 msgid "Archive"
916 msgstr "Archiwa"
917
918 #. column: Income
919 #: ../src/dsp_mainwindow.c:2774 ../src/dsp_mainwindow.c:2786
920 #: ../src/rep_budget.c:74 ../src/rep_budget.c:966 ../src/rep_budget.c:1519
921 #: ../src/rep_budget.c:1719
922 msgid "Budget"
923 msgstr "Budżet"
924
925 #: ../src/dsp_mainwindow.c:2777
926 msgid "Show"
927 msgstr "Pokaż"
928
929 #: ../src/dsp_mainwindow.c:2783
930 msgid "Statistics"
931 msgstr "Statystyki"
932
933 #. column: Balance
934 #: ../src/dsp_mainwindow.c:2789 ../src/hb-export.c:452
935 #: ../src/list_operation.c:1206 ../src/rep_balance.c:1312
936 #: ../src/rep_stats.c:159 ../src/rep_stats.c:1943 ../src/rep_stats.c:2126
937 msgid "Balance"
938 msgstr "Saldo"
939
940 #: ../src/dsp_mainwindow.c:2792 ../src/ui-hbfile.c:275
941 msgid "Vehicle cost"
942 msgstr "Koszty pojazdu"
943
944 #: ../src/dsp_mainwindow.c:2837 ../src/ui-dialogs.c:482 ../src/ui-dialogs.c:544
945 #: ../src/ui-dialogs.c:608
946 msgid "_Open"
947 msgstr "_Otwórz"
948
949 #: ../src/dsp_mainwindow.c:2841
950 msgid "Open a recently used file"
951 msgstr "Otwórz ostatnio używany plik"
952
953 #: ../src/dsp_mainwindow.c:2962
954 msgid "Your accounts"
955 msgstr "Twoje konta"
956
957 #: ../src/dsp_mainwindow.c:2977 ../src/ui-budget.c:1104
958 #: ../src/ui-category.c:1990
959 msgid "Expand all"
960 msgstr "Rozwiń wszystkie"
961
962 #: ../src/dsp_mainwindow.c:2981 ../src/ui-budget.c:1108
963 #: ../src/ui-category.c:1994
964 msgid "Collapse all"
965 msgstr "Zwiń wszystkie"
966
967 #: ../src/dsp_mainwindow.c:2998
968 msgid "Show all"
969 msgstr "Pokaż wszystkie"
970
971 #: ../src/dsp_mainwindow.c:3003
972 msgid "By type"
973 msgstr "Według rodzaju"
974
975 #: ../src/dsp_mainwindow.c:3004
976 msgid "By institition"
977 msgstr "Według instytucji"
978
979 #: ../src/dsp_mainwindow.c:3061
980 msgid "Where your money goes"
981 msgstr "Dokąd trafiają twoje pieniądze"
982
983 #: ../src/dsp_mainwindow.c:3120
984 msgid "Scheduled transactions"
985 msgstr "Zaplanowane transakcje"
986
987 #: ../src/dsp_mainwindow.c:3136
988 msgid "Skip"
989 msgstr "Pomiń"
990
991 #: ../src/dsp_mainwindow.c:3140
992 msgid "Edit & Post"
993 msgstr "Zmień i zaksięguj"
994
995 #. TRANSLATORS: Posting a scheduled transaction is the action to materialize it into its target account.
996 #. TRANSLATORS: Before that action the automated transaction occurrence is pending and not yet really existing.
997 #: ../src/dsp_mainwindow.c:3146
998 msgid "Post"
999 msgstr "Zaksięguj"
1000
1001 #: ../src/dsp_mainwindow.c:3161
1002 msgid "maximum post date"
1003 msgstr "Ostateczny termin księgowania"
1004
1005 #: ../src/hb-archive.c:171
1006 msgid "(new archive)"
1007 msgstr "(nowe archiwum)"
1008
1009 #: ../src/hb-category.c:1007 ../src/hb-payee.c:579
1010 msgid "invalid CSV format"
1011 msgstr "Niewłaściwy format CSV"
1012
1013 #: ../src/hb-export.c:446 ../src/list_operation.c:1105
1014 #: ../src/list_operation.c:1423 ../src/rep_balance.c:1293
1015 #: ../src/rep_vehicle.c:218 ../src/rep_vehicle.c:1098 ../src/ui-pref.c:1487
1016 msgid "Date"
1017 msgstr "Data"
1018
1019 #: ../src/hb-export.c:447 ../src/list_operation.c:951 ../src/ui-pref.c:2189
1020 msgid "Info"
1021 msgstr "Informacja"
1022
1023 #: ../src/hb-export.c:449 ../src/list_operation.c:1136
1024 #: ../src/list_operation.c:1432 ../src/list_upcoming.c:420
1025 #: ../src/ui-archive.c:273 ../src/ui-assign.c:40 ../src/ui-pref.c:124
1026 #: ../src/ui-split.c:410
1027 msgid "Memo"
1028 msgstr "Opis"
1029
1030 #. column: Amount
1031 #: ../src/hb-export.c:450 ../src/list_operation.c:1164
1032 #: ../src/list_operation.c:1435 ../src/rep_time.c:1793 ../src/rep_time.c:1915
1033 #: ../src/rep_vehicle.c:222 ../src/rep_vehicle.c:1143 ../src/ui-split.c:414
1034 msgid "Amount"
1035 msgstr "Kwota"
1036
1037 #: ../src/hb-filter.c:74
1038 #, c-format
1039 msgid "<i>from</i> %s <i>to</i> %s"
1040 msgstr "<i>od</i> %s <i>do</i> %s"
1041
1042 #: ../src/hb-hbfile.c:569
1043 msgid "Unknown"
1044 msgstr "Nieznany"
1045
1046 #. TRANSLATORS: format a liter number with l/L as abbreviation
1047 #: ../src/hb-preferences.c:253
1048 #, c-format
1049 msgid "%.2f l"
1050 msgstr "%.2f l"
1051
1052 #. TRANSLATORS: kilometer per liter
1053 #: ../src/hb-preferences.c:256
1054 msgid "km/l"
1055 msgstr "km/l"
1056
1057 #. TRANSLATORS: miles per liter
1058 #: ../src/hb-preferences.c:259
1059 msgid "mi./l"
1060 msgstr "mi/l"
1061
1062 #: ../src/homebank.c:70
1063 msgid "Output version information and exit"
1064 msgstr "Wyświetla informację o wersji i kończy działanie"
1065
1066 #: ../src/homebank.c:73
1067 msgid "[FILE]"
1068 msgstr "[PLIK]"
1069
1070 #: ../src/homebank.c:314
1071 msgid "Browser error."
1072 msgstr "Błąd przeglądarki."
1073
1074 #: ../src/homebank.c:315
1075 #, c-format
1076 msgid "Could not display the URL '%s'"
1077 msgstr "Nie można wyświetlić adresu '%s'"
1078
1079 #: ../src/homebank.c:904 ../src/homebank.c:905
1080 msgid "HomeBank options"
1081 msgstr "Opcje HomeBank"
1082
1083 #: ../src/homebank.c:1034
1084 #, c-format
1085 msgid "Unable to open '%s', the file does not exist.\n"
1086 msgstr "Nie można otworzyć '%s', plik nie istnieje.\n"
1087
1088 #: ../src/hb-import-csv.c:251 ../src/hb-import.c:66
1089 #, c-format
1090 msgid "(account %d)"
1091 msgstr "(konto %d)"
1092
1093 #. gtk_widget_show(GTK_WIDGET(page));
1094 #: ../src/list_account.c:382 ../src/ui-assist-import.c:2090
1095 #: ../src/ui-filter.c:558 ../src/ui-filter.c:1486
1096 msgid "Accounts"
1097 msgstr "Konta"
1098
1099 #. Bank
1100 #: ../src/list_account.c:394 ../src/ui-account.c:41
1101 msgid "Bank"
1102 msgstr "Bank"
1103
1104 #. Today
1105 #: ../src/list_account.c:398
1106 msgid "Today"
1107 msgstr "Dzisiaj"
1108
1109 #. Future
1110 #: ../src/list_account.c:402
1111 msgid "Future"
1112 msgstr "Przyszłość"
1113
1114 #: ../src/list_operation.c:472
1115 msgid "- split -"
1116 msgstr "- różne -"
1117
1118 #: ../src/list_operation.c:1146
1119 msgid "Status"
1120 msgstr "Status"
1121
1122 #. column: Expense
1123 #: ../src/list_operation.c:1172 ../src/list_upcoming.c:434
1124 #: ../src/rep_balance.c:1304 ../src/rep_budget.c:72 ../src/rep_stats.c:157
1125 #: ../src/rep_stats.c:1943 ../src/rep_stats.c:2114 ../src/ui-category.c:39
1126 #: ../src/ui-filter.c:49
1127 msgid "Expense"
1128 msgstr "Wydatek"
1129
1130 #. column: Income
1131 #: ../src/list_operation.c:1180 ../src/list_upcoming.c:445
1132 #: ../src/rep_balance.c:1308 ../src/rep_budget.c:72 ../src/rep_stats.c:158
1133 #: ../src/rep_stats.c:1943 ../src/rep_stats.c:2120 ../src/ui-category.c:40
1134 #: ../src/ui-filter.c:50
1135 msgid "Income"
1136 msgstr "Przychód"
1137
1138 #: ../src/list_operation.c:1196
1139 msgid "Tags"
1140 msgstr "Etykiety"
1141
1142 #. TRANSLATORS: title of list column to inform the scheduled transaction is Late
1143 #: ../src/list_upcoming.c:354
1144 msgid "Late"
1145 msgstr "Opóźnione"
1146
1147 #: ../src/list_upcoming.c:386
1148 msgid "Next date"
1149 msgstr "Następna data"
1150
1151 #: ../src/rep_balance.c:76 ../src/rep_budget.c:81 ../src/rep_stats.c:64
1152 #: ../src/rep_time.c:65
1153 msgid "List"
1154 msgstr "Lista"
1155
1156 #: ../src/rep_balance.c:76 ../src/rep_budget.c:81 ../src/rep_stats.c:64
1157 #: ../src/rep_time.c:65
1158 msgid "View results as list"
1159 msgstr "Pokaż wyniki jako listę"
1160
1161 #: ../src/rep_balance.c:77 ../src/rep_time.c:66
1162 msgid "Line"
1163 msgstr "Linia"
1164
1165 #: ../src/rep_balance.c:77 ../src/rep_time.c:66
1166 msgid "View results as lines"
1167 msgstr "Pokaż wyniki na wykresie liniowym"
1168
1169 #. { "Filter" , ICONNAME_HB_FILTER , N_("Filter") , NULL, N_("Edit the filter"), G_CALLBACK (ui_reptime_action_filter) },
1170 #: ../src/rep_balance.c:83 ../src/rep_budget.c:88 ../src/rep_stats.c:73
1171 #: ../src/rep_time.c:73 ../src/rep_vehicle.c:65
1172 msgid "Refresh"
1173 msgstr "Odśwież"
1174
1175 #: ../src/rep_balance.c:83 ../src/rep_budget.c:88 ../src/rep_stats.c:73
1176 #: ../src/rep_time.c:73 ../src/rep_vehicle.c:65
1177 msgid "Refresh results"
1178 msgstr "Odśwież raport"
1179
1180 #. name, icon-name
1181 #: ../src/rep_balance.c:90 ../src/rep_budget.c:97 ../src/rep_stats.c:82
1182 #: ../src/rep_time.c:81
1183 msgid "Detail"
1184 msgstr "Transakcje"
1185
1186 #. label, accelerator
1187 #: ../src/rep_balance.c:91 ../src/rep_budget.c:98 ../src/rep_stats.c:83
1188 #: ../src/rep_time.c:82
1189 msgid "Toggle detail"
1190 msgstr "Pokaż/ukryj transakcje"
1191
1192 #. //TRANSLATORS: count of transaction in balancedrawn / count of total transaction under abalancedrawn amount threshold
1193 #: ../src/rep_balance.c:331
1194 #, c-format
1195 msgid "%d/%d under %s"
1196 msgstr "%d/%d poniżej %s"
1197
1198 #: ../src/rep_balance.c:874
1199 msgid "Balance report"
1200 msgstr "Raport salda"
1201
1202 #: ../src/rep_balance.c:897 ../src/rep_budget.c:1187 ../src/rep_stats.c:1611
1203 #: ../src/rep_time.c:1453 ../src/rep_vehicle.c:724
1204 msgid "Display"
1205 msgstr "Wyświetl"
1206
1207 #: ../src/rep_balance.c:901 ../src/rep_time.c:1464 ../src/ui-archive.c:1008
1208 #: ../src/ui-assist-import.c:985 ../src/ui-transaction.c:1078
1209 #: ../src/ui-txn-multi.c:445
1210 msgid "A_ccount:"
1211 msgstr "_Konto:"
1212
1213 #: ../src/rep_balance.c:908 ../src/rep_time.c:1488
1214 msgid "Select _all"
1215 msgstr "_Zaznacz wszystko"
1216
1217 #: ../src/rep_balance.c:913
1218 msgid "Each _day"
1219 msgstr "K_ażdego dnia"
1220
1221 #: ../src/rep_balance.c:924 ../src/rep_stats.c:1640 ../src/rep_time.c:1510
1222 msgid "_Zoom X:"
1223 msgstr "_Przybliż oś X"
1224
1225 #: ../src/rep_balance.c:936 ../src/rep_budget.c:1220 ../src/rep_stats.c:1659
1226 #: ../src/rep_time.c:1523 ../src/rep_vehicle.c:745
1227 msgid "Date filter"
1228 msgstr "Filtr daty"
1229
1230 #: ../src/rep_balance.c:946 ../src/rep_budget.c:1230 ../src/rep_stats.c:1669
1231 #: ../src/rep_time.c:1533 ../src/rep_vehicle.c:755 ../src/ui-filter.c:1163
1232 #: ../src/ui-filter.c:1266
1233 msgid "_From:"
1234 msgstr "_Od:"
1235
1236 #: ../src/rep_balance.c:952 ../src/rep_budget.c:1236 ../src/rep_stats.c:1675
1237 #: ../src/rep_time.c:1539 ../src/rep_vehicle.c:761 ../src/ui-filter.c:1169
1238 #: ../src/ui-filter.c:1273
1239 msgid "_To:"
1240 msgstr "_Do:"
1241
1242 #: ../src/rep_budget.c:72 ../src/rep_stats.c:156
1243 msgid "Exp. & Inc."
1244 msgstr "Wydatek i przychód"
1245
1246 #: ../src/rep_budget.c:74
1247 msgid "Spent & Budget"
1248 msgstr "Wydatki & Budżet"
1249
1250 #. column: Expense
1251 #: ../src/rep_budget.c:74 ../src/rep_budget.c:1519 ../src/rep_budget.c:1715
1252 msgid "Spent"
1253 msgstr "Wydatki"
1254
1255 #. column: Result
1256 #: ../src/rep_budget.c:74 ../src/rep_budget.c:966 ../src/rep_budget.c:1519
1257 #: ../src/rep_budget.c:1723 ../src/rep_stats.c:1943 ../src/rep_stats.c:2103
1258 msgid "Result"
1259 msgstr "Wynik"
1260
1261 #: ../src/rep_budget.c:82
1262 msgid "Stack"
1263 msgstr "Słupki"
1264
1265 #: ../src/rep_budget.c:82
1266 msgid "View results as stack bars"
1267 msgstr "Pokaż wyniki na wykresie słupkowym skumulowanym"
1268
1269 #: ../src/rep_budget.c:906
1270 msgid " over"
1271 msgstr " przekroczone"
1272
1273 #: ../src/rep_budget.c:912
1274 msgid " left"
1275 msgstr " dostępne"
1276
1277 #: ../src/rep_budget.c:915
1278 msgid " under"
1279 msgstr " niezrealizowane"
1280
1281 #. update stack chart
1282 #: ../src/rep_budget.c:960
1283 #, c-format
1284 msgid "Budget for %s"
1285 msgstr "Budżet dla %s"
1286
1287 #: ../src/rep_budget.c:1162
1288 msgid "Budget report"
1289 msgstr "Raport budżetu"
1290
1291 #: ../src/rep_budget.c:1191 ../src/rep_time.c:1457
1292 msgid "_For:"
1293 msgstr "_Dla:"
1294
1295 #: ../src/rep_budget.c:1199
1296 msgid "_Kind:"
1297 msgstr "_Rodzaj:"
1298
1299 #: ../src/rep_budget.c:1206
1300 msgid "Only out of budget"
1301 msgstr ""
1302
1303 #. gtk_widget_set_halign (menu, GTK_ALIGN_END);
1304 #: ../src/rep_budget.c:1300 ../src/rep_stats.c:1748 ../src/rep_time.c:1606
1305 msgid "_Result to clipboard"
1306 msgstr ""
1307
1308 #: ../src/rep_budget.c:1304 ../src/rep_stats.c:1752 ../src/rep_time.c:1610
1309 msgid "_Result to CSV"
1310 msgstr ""
1311
1312 #: ../src/rep_budget.c:1308 ../src/rep_stats.c:1756 ../src/rep_time.c:1614
1313 msgid "_Detail to clipboard"
1314 msgstr ""
1315
1316 #: ../src/rep_budget.c:1313 ../src/rep_stats.c:1761 ../src/rep_time.c:1619
1317 msgid "_Detail to CSV"
1318 msgstr ""
1319
1320 #: ../src/rep_budget.c:1347
1321 msgid "Result:"
1322 msgstr "Wynik:"
1323
1324 #: ../src/rep_budget.c:1353
1325 msgid "Budget:"
1326 msgstr "Budżet:"
1327
1328 #: ../src/rep_budget.c:1359
1329 msgid "Spent:"
1330 msgstr "Wydatki:"
1331
1332 #: ../src/rep_budget.c:1480
1333 msgid "No account is defined to be part of the budget."
1334 msgstr "Nie zdefiniowano kont będących częścią budżetu."
1335
1336 #: ../src/rep_budget.c:1481
1337 msgid "You should include some accounts from the account dialog."
1338 msgstr ""
1339 "Powinieneś dołączyć jakieś konta do budżetu za pomocą okna zarządzania "
1340 "kontami."
1341
1342 #: ../src/rep_stats.c:65
1343 msgid "Column"
1344 msgstr "Kolumny"
1345
1346 #: ../src/rep_stats.c:65
1347 msgid "View results as column"
1348 msgstr "Pokaż wyniki na wykresie kolumnowym"
1349
1350 #: ../src/rep_stats.c:66
1351 msgid "Donut"
1352 msgstr "Pierścień"
1353
1354 #: ../src/rep_stats.c:66
1355 msgid "View results as donut"
1356 msgstr "Pokaż wyniki na wykresie pierścieniowym"
1357
1358 #: ../src/rep_stats.c:72 ../src/ui-filter.c:1403
1359 msgid "Edit filter"
1360 msgstr "Edytuj filtr"
1361
1362 #. is_active
1363 #. name, icon-name
1364 #: ../src/rep_stats.c:88
1365 msgid "Legend"
1366 msgstr "Objaśnienia"
1367
1368 #. label, accelerator
1369 #: ../src/rep_stats.c:89
1370 msgid "Toggle legend"
1371 msgstr "Pokaż objaśnienia obok wykresu"
1372
1373 #. is_active
1374 #. name, icon-name
1375 #: ../src/rep_stats.c:94
1376 msgid "Rate"
1377 msgstr "Udział procentowy"
1378
1379 #. label, accelerator
1380 #: ../src/rep_stats.c:95
1381 msgid "Toggle rate"
1382 msgstr "Pokaż/ukryj udział procentowy"
1383
1384 #: ../src/rep_stats.c:149
1385 msgid "Tag"
1386 msgstr "Etykieta"
1387
1388 #: ../src/rep_stats.c:150 ../src/rep_time.c:127 ../src/ui-archive.c:54
1389 msgid "Month"
1390 msgstr "Miesiąc"
1391
1392 #: ../src/rep_stats.c:151 ../src/rep_time.c:127 ../src/ui-archive.c:54
1393 msgid "Year"
1394 msgstr "Rok"
1395
1396 #: ../src/rep_stats.c:168 ../src/ui-filter.c:91
1397 msgid "January"
1398 msgstr "Styczeń"
1399
1400 #: ../src/rep_stats.c:169 ../src/ui-filter.c:92
1401 msgid "February"
1402 msgstr "Luty"
1403
1404 #: ../src/rep_stats.c:170 ../src/ui-filter.c:93
1405 msgid "March"
1406 msgstr "Marzec"
1407
1408 #: ../src/rep_stats.c:171 ../src/ui-filter.c:94
1409 msgid "April"
1410 msgstr "Kwiecień"
1411
1412 #: ../src/rep_stats.c:172 ../src/rep_time.c:138 ../src/ui-filter.c:95
1413 msgid "May"
1414 msgstr "Maj"
1415
1416 #: ../src/rep_stats.c:173 ../src/ui-filter.c:96
1417 msgid "June"
1418 msgstr "Czerwiec"
1419
1420 #: ../src/rep_stats.c:174 ../src/ui-filter.c:97
1421 msgid "July"
1422 msgstr "Lipiec"
1423
1424 #: ../src/rep_stats.c:175 ../src/ui-filter.c:98
1425 msgid "August"
1426 msgstr "Sierpień"
1427
1428 #: ../src/rep_stats.c:176 ../src/ui-filter.c:99
1429 msgid "September"
1430 msgstr "Wrzesień"
1431
1432 #: ../src/rep_stats.c:177 ../src/ui-filter.c:100
1433 msgid "October"
1434 msgstr "Październik"
1435
1436 #: ../src/rep_stats.c:178 ../src/ui-filter.c:101
1437 msgid "November"
1438 msgstr "Listopad"
1439
1440 #: ../src/rep_stats.c:179 ../src/ui-filter.c:102
1441 msgid "December"
1442 msgstr "Grudzień"
1443
1444 #. //TRANSLATORS: example 'Expense by Category'
1445 #: ../src/rep_stats.c:641
1446 #, c-format
1447 msgid "%s by %s"
1448 msgstr "%s według %s"
1449
1450 #: ../src/rep_stats.c:1162 ../src/ui-payee.c:280 ../src/ui-payee.c:488
1451 msgid "(no payee)"
1452 msgstr "(brak odbiorcy)"
1453
1454 #: ../src/rep_stats.c:1587
1455 msgid "Statistics Report"
1456 msgstr "Raport statystyczny"
1457
1458 #: ../src/rep_stats.c:1615
1459 msgid "_View:"
1460 msgstr "_Pokaż:"
1461
1462 #: ../src/rep_stats.c:1622
1463 msgid "_By:"
1464 msgstr "_Według"
1465
1466 #: ../src/rep_stats.c:1629
1467 msgid "By _amount"
1468 msgstr "Według kwot"
1469
1470 #: ../src/rep_stats.c:1795
1471 msgid "Balance:"
1472 msgstr "Saldo:"
1473
1474 #: ../src/rep_stats.c:1801
1475 msgid "Income:"
1476 msgstr "Przychód:"
1477
1478 #: ../src/rep_stats.c:1808
1479 msgid "Expense:"
1480 msgstr "Wydatek:"
1481
1482 #: ../src/rep_time.c:127 ../src/ui-archive.c:54
1483 msgid "Day"
1484 msgstr "Dzień"
1485
1486 #: ../src/rep_time.c:127 ../src/ui-archive.c:54
1487 msgid "Week"
1488 msgstr "Tydzień"
1489
1490 #: ../src/rep_time.c:127
1491 msgid "Quarter"
1492 msgstr "Kwartał"
1493
1494 #: ../src/rep_time.c:134
1495 msgid "Jan"
1496 msgstr "Sty"
1497
1498 #: ../src/rep_time.c:135
1499 msgid "Feb"
1500 msgstr "Lut"
1501
1502 #: ../src/rep_time.c:136
1503 msgid "Mar"
1504 msgstr "Mar"
1505
1506 #: ../src/rep_time.c:137
1507 msgid "Apr"
1508 msgstr "Kwi"
1509
1510 #: ../src/rep_time.c:139
1511 msgid "Jun"
1512 msgstr "Cze"
1513
1514 #: ../src/rep_time.c:140
1515 msgid "Jul"
1516 msgstr "Lip"
1517
1518 #: ../src/rep_time.c:141
1519 msgid "Aug"
1520 msgstr "Sie"
1521
1522 #: ../src/rep_time.c:142
1523 msgid "Sep"
1524 msgstr "Wrz"
1525
1526 #: ../src/rep_time.c:143
1527 msgid "Oct"
1528 msgstr "Paź"
1529
1530 #: ../src/rep_time.c:144
1531 msgid "Nov"
1532 msgstr "Lis"
1533
1534 #: ../src/rep_time.c:145
1535 msgid "Dec"
1536 msgstr "Gru"
1537
1538 #. //TRANSLATORS: example 'Expense by Category'
1539 #: ../src/rep_time.c:588
1540 #, c-format
1541 msgid "%s Over Time"
1542 msgstr "%s Przekroczony czas"
1543
1544 #. //TRANSLATORS: count of transaction in balancedrawn / count of total transaction under abalancedrawn amount threshold
1545 #: ../src/rep_time.c:1102
1546 #, c-format
1547 msgid "Average: %s"
1548 msgstr "Średnia: %s"
1549
1550 #: ../src/rep_time.c:1430
1551 msgid "Trend Time Report"
1552 msgstr "Raport trendów"
1553
1554 #: ../src/rep_time.c:1472 ../src/ui-archive.c:1033 ../src/ui-assign.c:875
1555 #: ../src/ui-hbfile.c:279 ../src/ui-payee.c:926 ../src/ui-transaction.c:1104
1556 #: ../src/ui-txn-multi.c:477
1557 msgid "_Category:"
1558 msgstr "_Kategoria:"
1559
1560 #: ../src/rep_time.c:1480 ../src/ui-archive.c:1025 ../src/ui-assign.c:846
1561 #: ../src/ui-transaction.c:1095 ../src/ui-txn-multi.c:461
1562 msgid "_Payee:"
1563 msgstr "_Odbiorca:"
1564
1565 #: ../src/rep_time.c:1493
1566 msgid "_Cumulate"
1567 msgstr "_Kumuluj"
1568
1569 #: ../src/rep_time.c:1498
1570 msgid "_View by:"
1571 msgstr "_Wyświetl według"
1572
1573 #: ../src/rep_time.c:1793 ../src/rep_time.c:1904
1574 msgid "Time slice"
1575 msgstr "Wycinek czasu"
1576
1577 #: ../src/rep_vehicle.c:67
1578 msgid "Export"
1579 msgstr "Eksportuj"
1580
1581 #.
1582 #. LST_CAR_DATE,
1583 #. LST_CAR_MEMO,
1584 #. LST_CAR_METER,
1585 #. LST_CAR_FUEL,
1586 #. LST_CAR_PRICE,
1587 #. LST_CAR_AMOUNT,
1588 #. LST_CAR_DIST,
1589 #. LST_CAR_100KM
1590 #.
1591 #.
1592 #. column: Memo
1593 #.
1594 #. column = gtk_tree_view_column_new();
1595 #. gtk_tree_view_column_set_title(column, _("Memo"));
1596 #. gtk_tree_view_append_column (GTK_TREE_VIEW(view), column);
1597 #. renderer = gtk_cell_renderer_text_new();
1598 #. gtk_tree_view_column_pack_start(column, renderer, TRUE);
1599 #. gtk_tree_view_column_add_attribute(column, renderer, "text", LST_CAR_MEMO);
1600 #. //gtk_tree_view_column_set_cell_data_func(column, renderer, repvehicle_text_cell_data_function, NULL, NULL);
1601 #.
1602 #. column: Meter
1603 #: ../src/rep_vehicle.c:219 ../src/rep_vehicle.c:1131
1604 msgid "Meter"
1605 msgstr "Licznik"
1606
1607 #. column: Fuel load
1608 #: ../src/rep_vehicle.c:220 ../src/rep_vehicle.c:1135
1609 msgid "Fuel"
1610 msgstr "Paliwo"
1611
1612 #. column: Price by unit
1613 #: ../src/rep_vehicle.c:221 ../src/rep_vehicle.c:1139
1614 msgid "Price"
1615 msgstr "Cena"
1616
1617 #. column: Distance done
1618 #: ../src/rep_vehicle.c:223 ../src/rep_vehicle.c:1147
1619 msgid "Dist."
1620 msgstr "Odl."
1621
1622 #: ../src/rep_vehicle.c:700
1623 msgid "Vehicle cost report"
1624 msgstr "Raport kosztów pojazdu"
1625
1626 #: ../src/rep_vehicle.c:728
1627 msgid "Vehi_cle:"
1628 msgstr "_Pojazd"
1629
1630 #: ../src/rep_vehicle.c:814
1631 msgid "Meter:"
1632 msgstr "Licznik:"
1633
1634 #: ../src/rep_vehicle.c:818
1635 msgid "Consumption:"
1636 msgstr "Zużycie paliwa:"
1637
1638 #: ../src/rep_vehicle.c:822
1639 msgid "Fuel cost:"
1640 msgstr "Koszty paliwa:"
1641
1642 #: ../src/rep_vehicle.c:826
1643 msgid "Other cost:"
1644 msgstr "Inne koszty:"
1645
1646 #: ../src/rep_vehicle.c:830
1647 msgid "Total cost:"
1648 msgstr "Łączne koszty:"
1649
1650 #: ../src/ui-account.c:40
1651 msgid "(no type)"
1652 msgstr "(brak rodzaju)"
1653
1654 #: ../src/ui-account.c:42 ../src/ui-widgets.c:821
1655 msgid "Cash"
1656 msgstr "Gotówka"
1657
1658 #: ../src/ui-account.c:43
1659 msgid "Asset"
1660 msgstr "Aktywa"
1661
1662 #: ../src/ui-account.c:44 ../src/ui-widgets.c:819
1663 msgid "Credit card"
1664 msgstr "Karta kredytowa"
1665
1666 #: ../src/ui-account.c:45
1667 msgid "Liability"
1668 msgstr "Pasywa"
1669
1670 #: ../src/ui-account.c:385 ../src/ui-assign.c:101 ../src/ui-currency.c:245
1671 #: ../src/ui-widgets.c:818
1672 msgid "(none)"
1673 msgstr "(brak)"
1674
1675 #: ../src/ui-account.c:544 ../src/ui-assign.c:252 ../src/ui-category.c:1035
1676 #: ../src/ui-currency.c:599 ../src/ui-payee.c:660
1677 msgid "Visible"
1678 msgstr "Widoczny"
1679
1680 #. GTK_FILE_CHOOSER_ACTION_OPEN,
1681 #: ../src/ui-account.c:694 ../src/ui-assist-import.c:950
1682 #: ../src/ui-category.c:1324 ../src/ui-category.c:1472 ../src/ui-currency.c:777
1683 #: ../src/ui-currency.c:1145 ../src/ui-dialogs.c:69 ../src/ui-dialogs.c:330
1684 #: ../src/ui-dialogs.c:440 ../src/ui-dialogs.c:495 ../src/ui-dialogs.c:555
1685 #: ../src/ui-dialogs.c:607 ../src/ui-dialogs.c:672 ../src/ui-dialogs.c:716
1686 #: ../src/ui-dialogs.c:850 ../src/ui-filter.c:1408 ../src/ui-hbfile.c:194
1687 #: ../src/ui-payee.c:884 ../src/ui-payee.c:1045 ../src/ui-pref.c:1971
1688 #: ../src/ui-split.c:365 ../src/ui-transaction.c:1194 ../src/ui-txn-multi.c:367
1689 msgid "_Cancel"
1690 msgstr "_Anuluj"
1691
1692 #: ../src/ui-account.c:696 ../src/ui-assist-import.c:952
1693 #: ../src/ui-category.c:1326 ../src/ui-currency.c:779 ../src/ui-currency.c:1147
1694 #: ../src/ui-dialogs.c:331 ../src/ui-dialogs.c:852 ../src/ui-filter.c:1410
1695 #: ../src/ui-hbfile.c:196 ../src/ui-payee.c:886 ../src/ui-pref.c:1973
1696 #: ../src/ui-split.c:383 ../src/ui-transaction.c:1195 ../src/ui-txn-multi.c:369
1697 msgid "_OK"
1698 msgstr "_OK"
1699
1700 #: ../src/ui-account.c:982 ../src/ui-account.c:1089
1701 msgid "Account name"
1702 msgstr "Nazwa konta"
1703
1704 #: ../src/ui-account.c:988 ../src/ui-account.c:1095
1705 #: ../src/ui-assist-import.c:1045 ../src/ui-category.c:1395
1706 #: ../src/ui-payee.c:978
1707 msgid "Error"
1708 msgstr "Błąd"
1709
1710 #: ../src/ui-account.c:989
1711 #, c-format
1712 msgid ""
1713 "Cannot add an account '%s',\n"
1714 "this name already exists."
1715 msgstr ""
1716 "Nie można dodać konta '%s',\n"
1717 "taka nazwa już istnieje."
1718
1719 #: ../src/ui-account.c:1031
1720 #, c-format
1721 msgid "Cannot delete account '%s'"
1722 msgstr "Nie można usunąć konta '%s'"
1723
1724 #: ../src/ui-account.c:1035
1725 msgid ""
1726 "This account contains transactions and/or is part of internal transfers."
1727 msgstr "To konto zawiera transakcje i/lub jest stroną wewnętrznego przelewu."
1728
1729 #: ../src/ui-account.c:1046 ../src/ui-archive.c:389 ../src/ui-assign.c:551
1730 #: ../src/ui-category.c:1580 ../src/ui-currency.c:1539 ../src/ui-payee.c:1148
1731 #, c-format
1732 msgid "Are you sure you want to permanently delete '%s'?"
1733 msgstr "Czy na pewno chcesz trwale usunąć '%s'?"
1734
1735 #: ../src/ui-account.c:1048
1736 msgid "If you delete an account, it will be permanently lost."
1737 msgstr "Jeśli usuniesz konto, nie będzie można go odzyskać."
1738
1739 #: ../src/ui-account.c:1054 ../src/ui-account.c:1315 ../src/ui-archive.c:397
1740 #: ../src/ui-archive.c:1218 ../src/ui-assign.c:559 ../src/ui-assign.c:775
1741 #: ../src/ui-category.c:1144 ../src/ui-category.c:1592
1742 #: ../src/ui-category.c:2011 ../src/ui-currency.c:1547
1743 #: ../src/ui-currency.c:1734 ../src/ui-payee.c:751 ../src/ui-payee.c:1160
1744 #: ../src/ui-payee.c:1332
1745 msgid "_Delete"
1746 msgstr "_Usuń"
1747
1748 #: ../src/ui-account.c:1096 ../src/ui-assist-import.c:1046
1749 #, c-format
1750 msgid ""
1751 "Cannot rename this Account,\n"
1752 "from '%s' to '%s',\n"
1753 "this name already exists."
1754 msgstr ""
1755 "Nie można zmienić nazwy tego konta,\n"
1756 "z '%s' do '%s',\n"
1757 "taka nazwa już istnieje."
1758
1759 #: ../src/ui-account.c:1254
1760 msgid "Manage Accounts"
1761 msgstr "Zarządzaj kontami"
1762
1763 #: ../src/ui-account.c:1305
1764 msgid ""
1765 "Drag & drop to change the order\n"
1766 "Double-click to rename"
1767 msgstr ""
1768 "Przeciągnij i upuść aby zmienić kolejność\n"
1769 "Dwukrotnie kliknij aby zmienić nazwę"
1770
1771 #: ../src/ui-account.c:1311 ../src/ui-archive.c:1214 ../src/ui-assign.c:771
1772 #: ../src/ui-currency.c:1726 ../src/ui-transaction.c:1205
1773 msgid "_Add"
1774 msgstr "_Dodaj"
1775
1776 #: ../src/ui-account.c:1332 ../src/ui-hbfile.c:222 ../src/ui-pref.c:79
1777 #: ../src/ui-pref.c:1357 ../src/ui-pref.c:1670
1778 msgid "General"
1779 msgstr "Ogólne"
1780
1781 #: ../src/ui-account.c:1352
1782 msgid "_Currency:"
1783 msgstr "_Waluta"
1784
1785 #: ../src/ui-account.c:1359
1786 msgid "Start _balance:"
1787 msgstr "Saldo _początkowe:"
1788
1789 #: ../src/ui-account.c:1367
1790 msgid "Notes:"
1791 msgstr "Notatki:"
1792
1793 #: ../src/ui-account.c:1383
1794 msgid "this account was _closed"
1795 msgstr "to konto zostało _zamknięte"
1796
1797 #: ../src/ui-account.c:1394
1798 msgid "Current check number"
1799 msgstr "Aktualny numer książeczki czekowej"
1800
1801 #: ../src/ui-account.c:1398
1802 msgid "Checkbook _1:"
1803 msgstr "Książeczka czekowa _1:"
1804
1805 #: ../src/ui-account.c:1405
1806 msgid "Checkbook _2:"
1807 msgstr "Książeczka czekowa _2:"
1808
1809 #: ../src/ui-account.c:1417 ../src/ui-budget.c:1204
1810 msgid "Options"
1811 msgstr "Ustawienia"
1812
1813 #: ../src/ui-account.c:1426
1814 msgid "Institution"
1815 msgstr "Instytucja"
1816
1817 #: ../src/ui-account.c:1430 ../src/ui-assist-start.c:380
1818 #: ../src/ui-assist-import.c:973 ../src/ui-currency.c:1228
1819 #: ../src/ui-payee.c:909
1820 msgid "_Name:"
1821 msgstr "_Nazwa:"
1822
1823 #: ../src/ui-account.c:1438 ../src/ui-assist-start.c:400
1824 msgid "N_umber:"
1825 msgstr "N_umer:"
1826
1827 #: ../src/ui-account.c:1451
1828 msgid "Balance limits"
1829 msgstr "Limity salda"
1830
1831 #: ../src/ui-account.c:1457
1832 msgid "_Overdraft at:"
1833 msgstr "Debet przy:"
1834
1835 #: ../src/ui-account.c:1469
1836 msgid "Report exclusion"
1837 msgstr "Raport wykluczeń"
1838
1839 #: ../src/ui-account.c:1473
1840 msgid "exclude from account _summary"
1841 msgstr "wyklucz z podsumowania _kont"
1842
1843 #: ../src/ui-account.c:1478
1844 msgid "exclude from the _budget"
1845 msgstr "wyklucz z _budżetu"
1846
1847 #: ../src/ui-account.c:1483
1848 msgid "exclude from any _reports"
1849 msgstr "wyklucz ze wszystkich _raportów"
1850
1851 #: ../src/ui-archive.c:48
1852 msgid "Scheduled"
1853 msgstr "Zaplanowane"
1854
1855 #: ../src/ui-archive.c:49
1856 msgid "Template"
1857 msgstr "Szablon"
1858
1859 #: ../src/ui-archive.c:56
1860 msgid "Possible"
1861 msgstr "Możliwe"
1862
1863 #: ../src/ui-archive.c:56
1864 msgid "Before"
1865 msgstr "Przed"
1866
1867 #: ../src/ui-archive.c:56
1868 msgid "After"
1869 msgstr "Po"
1870
1871 #: ../src/ui-archive.c:344
1872 #, c-format
1873 msgid "(template %d)"
1874 msgstr "(szablon %d)"
1875
1876 #: ../src/ui-archive.c:391
1877 msgid "If you delete a scheduled/template, it will be permanently lost."
1878 msgstr "Jeśli usuniesz szablon, nie będzie można go odzyskać."
1879
1880 #: ../src/ui-archive.c:974 ../src/ui-transaction.c:1038
1881 msgid "_Amount:"
1882 msgstr "K_wota:"
1883
1884 #: ../src/ui-archive.c:982 ../src/ui-transaction.c:1046
1885 msgid "Toggle amount sign"
1886 msgstr "Przełącz znak kwoty"
1887
1888 #: ../src/ui-archive.c:990 ../src/ui-split.c:362 ../src/ui-transaction.c:1054
1889 msgid "Transaction splits"
1890 msgstr "Podział transakcji"
1891
1892 #: ../src/ui-archive.c:993 ../src/ui-assign.c:903
1893 msgid "Pay_ment:"
1894 msgstr "Pł_atność:"
1895
1896 #: ../src/ui-archive.c:1001 ../src/ui-transaction.c:1065
1897 msgid "Of notebook _2"
1898 msgstr "z książeczki _2"
1899
1900 #: ../src/ui-archive.c:1016
1901 msgid "_To account:"
1902 msgstr "_Na konto:"
1903
1904 #: ../src/ui-archive.c:1049 ../src/ui-filter.c:1213
1905 msgid "_Memo:"
1906 msgstr "_Opis:"
1907
1908 #: ../src/ui-archive.c:1073
1909 msgid "Scheduled insertion"
1910 msgstr "Zaplanuj wstawianie"
1911
1912 #: ../src/ui-archive.c:1078
1913 msgid "_Activate"
1914 msgstr "_Aktywuj"
1915
1916 #: ../src/ui-archive.c:1083
1917 msgid "Next _date:"
1918 msgstr "Następna data"
1919
1920 #: ../src/ui-archive.c:1091
1921 msgid "Ever_y:"
1922 msgstr "_Co:"
1923
1924 #: ../src/ui-archive.c:1107
1925 msgid "Week end:"
1926 msgstr "Koniec tygodnia"
1927
1928 #: ../src/ui-archive.c:1119
1929 msgid "_Stop after:"
1930 msgstr "_Zatrzymaj po:"
1931
1932 #: ../src/ui-archive.c:1127
1933 msgid "posts"
1934 msgstr "wpisów"
1935
1936 #: ../src/ui-archive.c:1149
1937 msgid "Manage scheduled/template transactions"
1938 msgstr "Zarządzaj zaplanowanymi transakcjami"
1939
1940 #: ../src/ui-assign.c:271
1941 msgid "Text"
1942 msgstr "Tekst"
1943
1944 #: ../src/ui-assign.c:523
1945 #, c-format
1946 msgid "(assignment %d)"
1947 msgstr "(przypisanie %d)"
1948
1949 #: ../src/ui-assign.c:553
1950 msgid "If you delete an assignment, it will be permanently lost."
1951 msgstr "Jeśli usuniesz przypisanie, nie będzie można go odzyskać."
1952
1953 #: ../src/ui-assign.c:699
1954 msgid "Disabled"
1955 msgstr "Wyłączony"
1956
1957 #: ../src/ui-assign.c:700
1958 msgid "If empty"
1959 msgstr "Jeżeli puste"
1960
1961 #: ../src/ui-assign.c:701
1962 msgid "Overwrite"
1963 msgstr "Zastąp"
1964
1965 #: ../src/ui-assign.c:720
1966 msgid "Manage Assignments"
1967 msgstr "Zarządzaj przypisaniami"
1968
1969 #: ../src/ui-assign.c:797
1970 msgid "Condition"
1971 msgstr "Warunek"
1972
1973 #: ../src/ui-assign.c:801
1974 msgid "Search _in:"
1975 msgstr "Sz_ukaj w"
1976
1977 #. label = make_label_widget(_("Con_tains:"));
1978 #: ../src/ui-assign.c:809
1979 msgid "Fi_nd:"
1980 msgstr "Z_najdź"
1981
1982 #: ../src/ui-assign.c:817
1983 msgid "Match _case"
1984 msgstr "Uwzględnij wielkość liter"
1985
1986 #: ../src/ui-assign.c:822
1987 msgid "Use _regular expressions"
1988 msgstr "Użyj wy_rażeń regularnych"
1989
1990 #: ../src/ui-assign.c:837
1991 msgid "Assign payee"
1992 msgstr "Przypisz odbiorcę"
1993
1994 #: ../src/ui-assign.c:866
1995 msgid "Assign category"
1996 msgstr "Przypisz kategorię"
1997
1998 #: ../src/ui-assign.c:894
1999 msgid "Assign payment"
2000 msgstr "Przypisz płatność"
2001
2002 #: ../src/ui-assist-start.c:140
2003 #, c-format
2004 msgid "New HomeBank file (%d of %d)"
2005 msgstr "Nowy plik programu Homebank (%d z %d)"
2006
2007 #: ../src/ui-assist-start.c:171
2008 msgid "Not found"
2009 msgstr "Nie znaleziono"
2010
2011 #: ../src/ui-assist-start.c:268 ../src/ui-hbfile.c:226
2012 msgid "_Owner:"
2013 msgstr "_Właściciel:"
2014
2015 #: ../src/ui-assist-start.c:276 ../src/ui-dialogs.c:369
2016 msgid "Currency:"
2017 msgstr "Waluta"
2018
2019 #: ../src/ui-assist-start.c:292 ../src/ui-assist-import.c:1812
2020 #: ../src/ui-hbfile.c:191
2021 msgid "File properties"
2022 msgstr "Właściwości pliku"
2023
2024 #: ../src/ui-assist-start.c:314
2025 msgid "System detection"
2026 msgstr "Wykrywanie systemu"
2027
2028 #: ../src/ui-assist-start.c:318
2029 msgid "Languages:"
2030 msgstr "Języki:"
2031
2032 #: ../src/ui-assist-start.c:325
2033 msgid "Preset file:"
2034 msgstr "Plik ustawień"
2035
2036 #: ../src/ui-assist-start.c:343
2037 msgid "Initialize my categories with this file"
2038 msgstr "Inicjalizuj moje kategorie wykorzystując ten plik"
2039
2040 #: ../src/ui-assist-start.c:355
2041 msgid "Preset categories"
2042 msgstr "Ustawienia kategorii"
2043
2044 #: ../src/ui-assist-start.c:376
2045 msgid "Informations"
2046 msgstr "Informacje"
2047
2048 #: ../src/ui-assist-start.c:411
2049 msgid "Balances"
2050 msgstr "Salda"
2051
2052 #: ../src/ui-assist-start.c:415
2053 msgid "_Initial:"
2054 msgstr "_Początkowy"
2055
2056 #: ../src/ui-assist-start.c:422
2057 msgid "_Overdrawn at:"
2058 msgstr "P_rzekroczony o:"
2059
2060 #: ../src/ui-assist-start.c:431
2061 msgid "Create an account"
2062 msgstr "Utwórz konto"
2063
2064 #: ../src/ui-assist-start.c:441
2065 msgid "This is a confirmation page, press 'Apply' to apply changes"
2066 msgstr ""
2067 "To jest strona potwierdzenia, naciśnij 'Akceptuj' by zaakceptować zmiany"
2068
2069 #: ../src/ui-assist-start.c:447 ../src/ui-assist-import.c:62
2070 msgid "Confirmation"
2071 msgstr "Potwierdzenie"
2072
2073 #: ../src/ui-assist-import.c:56
2074 msgid "Welcome"
2075 msgstr "Witaj"
2076
2077 #: ../src/ui-assist-import.c:57
2078 msgid "Select file"
2079 msgstr "Wybierz plik"
2080
2081 #: ../src/ui-assist-import.c:58
2082 msgid "Import"
2083 msgstr "Importuj"
2084
2085 #: ../src/ui-assist-import.c:59
2086 msgid "Properties"
2087 msgstr "Właściwości"
2088
2089 #: ../src/ui-assist-import.c:61 ../src/ui-dialogs.c:216
2090 msgid "Transaction"
2091 msgstr "Transakcja"
2092
2093 #: ../src/ui-assist-import.c:132 ../src/ui-assist-import.c:969
2094 msgid "create new"
2095 msgstr "utwórz nowe"
2096
2097 #: ../src/ui-assist-import.c:134 ../src/ui-assist-import.c:981
2098 msgid "use existing"
2099 msgstr "użyj istniejącego"
2100
2101 #: ../src/ui-assist-import.c:216
2102 msgid "Name in the file"
2103 msgstr "Nazwa w pliku"
2104
2105 #: ../src/ui-assist-import.c:224
2106 msgid "Action"
2107 msgstr "Akcja"
2108
2109 #: ../src/ui-assist-import.c:232
2110 msgid "Name in HomeBank"
2111 msgstr "Nazwa w programie HomeBank"
2112
2113 #: ../src/ui-assist-import.c:597 ../src/ui-assist-import.c:854
2114 msgid "All seems all right here, your validation is optional!"
2115 msgstr "Wszystko wygląda w porządku, walidacja nie jest konieczna!"
2116
2117 #: ../src/ui-assist-import.c:610
2118 #, c-format
2119 msgid ""
2120 "No account information has been found into the file '%s'.\n"
2121 "Please select the appropriate action for account below."
2122 msgstr ""
2123 "W pliku '%s' nie odnaleziono informacji o koncie.\n"
2124 "Określ poniżej co zrobić z kontem."
2125
2126 #: ../src/ui-assist-import.c:860
2127 msgid ""
2128 "Possible duplicate of existing transaction have been found, and disabled for "
2129 "import.\n"
2130 "Please check and choose the ones that have to be imported."
2131 msgstr ""
2132 "Prawdopodobnie w pliku znajduje się powtórzona transakcja co uniemożliwia "
2133 "poprawne zaimportowanie.\n"
2134 "Proszę sprawdzić i wybrać tą, która powinna zostać zaimportowana."
2135
2136 #: ../src/ui-assist-import.c:947
2137 msgid "Change account action"
2138 msgstr "Zmień akcję dla konta"
2139
2140 #: ../src/ui-assist-import.c:1094
2141 msgid "Please select a file..."
2142 msgstr "Proszę wybrać plik..."
2143
2144 #: ../src/ui-assist-import.c:1111
2145 msgid "QIF file recognised !"
2146 msgstr "Plik QIF rozpoznany!"
2147
2148 #: ../src/ui-assist-import.c:1117
2149 msgid "OFX file recognised !"
2150 msgstr "Rozpoznano plik OFX!"
2151
2152 #: ../src/ui-assist-import.c:1120
2153 msgid "** OFX support is disabled **"
2154 msgstr "** Obsługa OFX jest wyłączona **"
2155
2156 #: ../src/ui-assist-import.c:1125
2157 msgid "CSV transaction file recognised !"
2158 msgstr "Rozpoznano plik CSV z transakcjami!"
2159
2160 #: ../src/ui-assist-import.c:1131
2161 msgid "Unknown/Invalid file..."
2162 msgstr "Nierozpoznany lub błędny plik..."
2163
2164 #. file content detail
2165 #. TODO: difficult translation here
2166 #: ../src/ui-assist-import.c:1237
2167 #, c-format
2168 msgid "account: %d - transaction: %d - payee: %d - categorie: %d"
2169 msgstr "konto: %d - transakcja: %d - odbiorca: %d - kategoria: %d"
2170
2171 #: ../src/ui-assist-import.c:1358
2172 msgid "Some date convertion failed"
2173 msgstr "Konwersja niektórych dat nie powiodła się"
2174
2175 #: ../src/ui-assist-import.c:1359
2176 #, c-format
2177 msgid "Reload using date order: '%s' ?"
2178 msgstr "Załadować ponownie używając formatu daty: '%s' ?"
2179
2180 #: ../src/ui-assist-import.c:1574
2181 #, c-format
2182 msgid "Import assistant (%d of %d)"
2183 msgstr "Asystent importu (%d z %d)"
2184
2185 #: ../src/ui-assist-import.c:1628
2186 msgid ""
2187 "Welcome to the HomeBank Import Assistant.\n"
2188 "\n"
2189 "With this assistant you will be guided throught the process\n"
2190 "of importing an external file into HomeBank.\n"
2191 "\n"
2192 "No changes will be made until you click \"Apply\" at the end\n"
2193 "of this assistant."
2194 msgstr ""
2195 "Witaj w asystencie importu programu HomeBank.\n"
2196 "\n"
2197 "Asystent przeprowadzi cię przez proces\n"
2198 "importowania zewnętrznego pliku do HomeBank.\n"
2199 "\n"
2200 "Dopóki nie klikniesz \"Zastosuj\" na końcu asystenta,\n"
2201 "żadne zmiany nie zostaną wprowadzone."
2202
2203 #: ../src/ui-assist-import.c:1640
2204 msgid ""
2205 "HomeBank can import files in the following formats:\n"
2206 "- QIF\n"
2207 "- OFX/QFX (optional at compilation time)\n"
2208 "- CSV (format is specific to HomeBank, see the documentation)\n"
2209 msgstr ""
2210 "HomeBank może zaimportować pliki następujących formatów:\n"
2211 "- QIF\n"
2212 "- OFX/QFX (opcja w czasie kompilacji)\n"
2213 "- CSV (format specyficzny dla HomeBank, patrz dokumentacja)\n"
2214
2215 #: ../src/ui-assist-import.c:1680
2216 msgid "Known files"
2217 msgstr "Rozpoznawane pliki"
2218
2219 #: ../src/ui-assist-import.c:1691 ../src/ui-dialogs.c:446
2220 msgid "QIF files"
2221 msgstr "Pliki QIF"
2222
2223 #: ../src/ui-assist-import.c:1699
2224 msgid "OFX/QFX files"
2225 msgstr "Pliki OFX/QFX"
2226
2227 #: ../src/ui-assist-import.c:1707 ../src/ui-dialogs.c:504
2228 msgid "CSV files"
2229 msgstr "Pliki CSV"
2230
2231 #. ui_file_chooser_add_filter(GTK_FILE_CHOOSER(chooser), _("Backup files"), "*.[Bb][Aa][Kk]");
2232 #: ../src/ui-assist-import.c:1715 ../src/ui-dialogs.c:447
2233 #: ../src/ui-dialogs.c:505 ../src/ui-dialogs.c:561
2234 msgid "All files"
2235 msgstr "Wszystkie pliki"
2236
2237 #: ../src/ui-assist-import.c:1779
2238 msgid "A general error occured, and this file cannot be loaded."
2239 msgstr "Wystąpił błąd i plik nie może być wczytany."
2240
2241 #: ../src/ui-assist-import.c:1816
2242 msgid "Name:"
2243 msgstr "Nazwa:"
2244
2245 #: ../src/ui-assist-import.c:1823
2246 msgid "Path:"
2247 msgstr "Ścieżka:"
2248
2249 #: ../src/ui-assist-import.c:1830
2250 msgid "Encoding:"
2251 msgstr "Kodowanie:"
2252
2253 #: ../src/ui-assist-import.c:1837
2254 msgid "Date format:"
2255 msgstr "Format daty:"
2256
2257 #: ../src/ui-assist-import.c:1849
2258 msgid "File content"
2259 msgstr "Zawartość pliku"
2260
2261 #: ../src/ui-assist-import.c:1853
2262 msgid "Content:"
2263 msgstr "Zawartość:"
2264
2265 #: ../src/ui-assist-import.c:1919
2266 msgid "Choose the action for accounts"
2267 msgstr "Wybierz akcje dla kont"
2268
2269 #: ../src/ui-assist-import.c:1935
2270 msgid "Change _action"
2271 msgstr "Zmień _akcję"
2272
2273 #: ../src/ui-assist-import.c:1989
2274 msgid "Choose transactions to import"
2275 msgstr "Wybierz transakcje do zaimportowania"
2276
2277 #: ../src/ui-assist-import.c:2003
2278 msgid "Detail of existing transaction (possible duplicate)"
2279 msgstr "Szczegóły istniejącej transakcji (prawdopodobnie duplikat)"
2280
2281 #: ../src/ui-assist-import.c:2025
2282 msgid "Date _tolerance:"
2283 msgstr "_Tolerancja daty:"
2284
2285 #. TRANSLATORS: there is a spinner on the left of this label, and so you have 0....x days of date tolerance
2286 #: ../src/ui-assist-import.c:2033
2287 msgid "days"
2288 msgstr "dni"
2289
2290 #: ../src/ui-assist-import.c:2036
2291 msgid "_Refresh"
2292 msgstr "_Odśwież"
2293
2294 #: ../src/ui-assist-import.c:2046
2295 msgid ""
2296 "The match is done in order: by account, amount and date.\n"
2297 "A date tolerance of 0 day means an exact match"
2298 msgstr ""
2299 "Dopasowanie jest realizowane w kolejności: wg konta, kwoty oraz daty.\n"
2300 "Tolerancja daty równa zero oznacza dokładne dopasowanie"
2301
2302 #: ../src/ui-assist-import.c:2079
2303 msgid "Click \"Apply\" to update your accounts.\n"
2304 msgstr "Wciśnij \"Zastosuj\" by zaktualizować swoje konta.\n"
2305
2306 #: ../src/ui-assist-import.c:2102
2307 msgid "to update"
2308 msgstr "uaktualnić"
2309
2310 #: ../src/ui-assist-import.c:2110
2311 msgid "to create"
2312 msgstr "utworzyć"
2313
2314 #: ../src/ui-assist-import.c:2114 ../src/ui-pref.c:81
2315 msgid "Transactions"
2316 msgstr "Transakcje"
2317
2318 #: ../src/ui-assist-import.c:2123
2319 msgid "to import"
2320 msgstr "importować"
2321
2322 #: ../src/ui-assist-import.c:2131
2323 msgid "to reject"
2324 msgstr "odrzucić"
2325
2326 #: ../src/ui-assist-import.c:2139
2327 msgid "auto-assigned"
2328 msgstr "autoprzydział"
2329
2330 #: ../src/ui-budget.c:510 ../src/ui-category.c:1184 ../src/ui-payee.c:790
2331 msgid "File format error"
2332 msgstr "Błąd formatu pliku"
2333
2334 #: ../src/ui-budget.c:511 ../src/ui-category.c:1185 ../src/ui-payee.c:791
2335 msgid ""
2336 "The CSV file must contains the exact numbers of column,\n"
2337 "separated by a semi-colon, please see the help for more details."
2338 msgstr ""
2339 "Plik CSV musi zawierać określoną liczbę kolumn,\n"
2340 "oddzielonych średnikami, sprawdź pomoc aby uzyskać więcej szczegółów"
2341
2342 #: ../src/ui-budget.c:695
2343 msgid "Are you sure you want to clear input?"
2344 msgstr "Czy na pewno wyczyścić pole?"
2345
2346 #: ../src/ui-budget.c:697
2347 msgid "If you proceed, every amount will be set to 0."
2348 msgstr "Kontynuacja wyzeruje wszystkie kwoty."
2349
2350 #: ../src/ui-budget.c:703
2351 msgid "_Clear"
2352 msgstr "_Wyczyść"
2353
2354 #: ../src/ui-budget.c:996
2355 msgid "Manage Budget"
2356 msgstr "Zarządanie budżetem"
2357
2358 #: ../src/ui-budget.c:1039 ../src/ui-category.c:1882 ../src/ui-payee.c:1272
2359 msgid "_Import CSV"
2360 msgstr "Importuj plik CSV"
2361
2362 #: ../src/ui-budget.c:1043 ../src/ui-category.c:1886 ../src/ui-payee.c:1276
2363 msgid "E_xport CSV"
2364 msgstr "Eksportuj CSV"
2365
2366 #: ../src/ui-budget.c:1130
2367 msgid "Budget for each month"
2368 msgstr "Budżet na każdy miesiąc"
2369
2370 #: ../src/ui-budget.c:1137
2371 msgid "is the same"
2372 msgstr "jest taki sam"
2373
2374 #: ../src/ui-budget.c:1151
2375 msgid "_Clear input"
2376 msgstr "Wyczyść pole"
2377
2378 #: ../src/ui-budget.c:1166
2379 msgid "is different"
2380 msgstr "jest różny"
2381
2382 #: ../src/ui-budget.c:1209
2383 msgid "_Force monitoring this category"
2384 msgstr "_Wymuszaj monitorowanie tej kategorii"
2385
2386 #: ../src/ui-category.c:1052 ../src/ui-currency.c:616 ../src/ui-currency.c:1209
2387 #: ../src/ui-payee.c:677
2388 msgid "Name"
2389 msgstr "Nazwa"
2390
2391 #: ../src/ui-category.c:1064 ../src/ui-payee.c:693
2392 msgid "Usage"
2393 msgstr "Użycie"
2394
2395 #: ../src/ui-category.c:1142
2396 msgid "Delete unused categories"
2397 msgstr "Usuń nieużywane kategorie"
2398
2399 #: ../src/ui-category.c:1143
2400 msgid ""
2401 "Are you sure you want to permanently\n"
2402 "delete unused categories?"
2403 msgstr ""
2404 "Jesteś pewien, że chcesz bezpowrotnie\n"
2405 "usunąć nieużywane kategorie?"
2406
2407 #: ../src/ui-category.c:1321 ../src/ui-payee.c:881
2408 msgid "Edit..."
2409 msgstr "Zmień..."
2410
2411 #: ../src/ui-category.c:1345
2412 msgid "_Income"
2413 msgstr "_Przychód"
2414
2415 #: ../src/ui-category.c:1396
2416 #, c-format
2417 msgid ""
2418 "Cannot rename this Category,\n"
2419 "from '%s' to '%s',\n"
2420 "this name already exists."
2421 msgstr ""
2422 "Nie można zmienić nazwy tej kategorii\n"
2423 "z '%s' na '%s',\n"
2424 "ponieważ taka nazwa już istnieje."
2425
2426 #: ../src/ui-category.c:1461
2427 #, c-format
2428 msgid "Merge category '%s'"
2429 msgstr "Scal kategorię '%s'"
2430
2431 #: ../src/ui-category.c:1473 ../src/ui-payee.c:1046
2432 msgid "Merge"
2433 msgstr "Scal"
2434
2435 #: ../src/ui-category.c:1482
2436 msgid ""
2437 "Transactions assigned to this category,\n"
2438 "will be moved to the category selected below."
2439 msgstr ""
2440 "Transakcje przypisane do tej kategorii,\n"
2441 "zostaną przeniesione do kategorii zaznaczonej poniżej."
2442
2443 #: ../src/ui-category.c:1492
2444 #, c-format
2445 msgid "_Delete the category '%s'"
2446 msgstr "Usuń kategorię '%s'"
2447
2448 #: ../src/ui-category.c:1584
2449 msgid ""
2450 "This category is used.\n"
2451 "Any transaction using that category will be set to (no category)"
2452 msgstr ""
2453 "Kategoria jest używana.\n"
2454 "Transakcje należące do tej kategorii zostaną zmienione na nieskategoryzowane"
2455
2456 #: ../src/ui-category.c:1833
2457 msgid "Manage Categories"
2458 msgstr "Zarządzaj kategoriami"
2459
2460 #: ../src/ui-category.c:1893 ../src/ui-payee.c:1283
2461 msgid "_Delete unused"
2462 msgstr "Usuń nieużywane"
2463
2464 #: ../src/ui-category.c:1913
2465 msgid "new category"
2466 msgstr "nowa kategoria"
2467
2468 #: ../src/ui-category.c:1926
2469 msgid "new subcategory"
2470 msgstr "nowa podkategoria"
2471
2472 #: ../src/ui-category.c:2008 ../src/ui-payee.c:1329
2473 msgid "_Merge"
2474 msgstr "_Scal"
2475
2476 #: ../src/ui-currency.c:366 ../src/ui-currency.c:373
2477 msgid "Base currency"
2478 msgstr "Podstawowa waluta"
2479
2480 #: ../src/ui-currency.c:627
2481 msgid "Symbol"
2482 msgstr "Symbol"
2483
2484 #: ../src/ui-currency.c:639 ../src/ui-currency.c:819 ../src/ui-pref.c:1399
2485 msgid "Exchange rate"
2486 msgstr "Kurs wymiany"
2487
2488 #: ../src/ui-currency.c:652
2489 msgid "Last modfied"
2490 msgstr "Ostatnio zmienione"
2491
2492 #: ../src/ui-currency.c:774
2493 msgid "Edit currency"
2494 msgstr "Edytuj walutę"
2495
2496 #: ../src/ui-currency.c:805 ../src/ui-pref.c:1372
2497 msgid "Currency"
2498 msgstr "Waluta"
2499
2500 #: ../src/ui-currency.c:838 ../src/ui-pref.c:1417
2501 msgid "Format"
2502 msgstr "Format"
2503
2504 #: ../src/ui-currency.c:847 ../src/ui-pref.c:1426 ../src/ui-pref.c:1496
2505 msgid "_Customize"
2506 msgstr "_Dostosuj"
2507
2508 #: ../src/ui-currency.c:856 ../src/ui-pref.c:1435
2509 msgid "_Symbol:"
2510 msgstr "_Symbol"
2511
2512 #: ../src/ui-currency.c:863 ../src/ui-pref.c:1442
2513 msgid "Is pre_fix"
2514 msgstr "Umieść przed kwotą"
2515
2516 #: ../src/ui-currency.c:868 ../src/ui-pref.c:1447
2517 msgid "_Decimal char:"
2518 msgstr "Separator _dziesiętny:"
2519
2520 #: ../src/ui-currency.c:875 ../src/ui-pref.c:1454
2521 msgid "_Frac digits:"
2522 msgstr "Miejsca dziesiętne:"
2523
2524 #: ../src/ui-currency.c:882 ../src/ui-pref.c:1461
2525 msgid "_Grouping char:"
2526 msgstr "Separator _grup cyfr:"
2527
2528 #: ../src/ui-currency.c:1142
2529 msgid "Select base currency"
2530 msgstr "Wybierz walutę bazową"
2531
2532 #: ../src/ui-currency.c:1142
2533 msgid "Select currency"
2534 msgstr "Wybierz walutę"
2535
2536 #: ../src/ui-currency.c:1214
2537 msgid "ISO Code"
2538 msgstr "Kod ISO"
2539
2540 #: ../src/ui-currency.c:1222
2541 msgid "Add a custom _currency"
2542 msgstr ""
2543
2544 #: ../src/ui-currency.c:1320
2545 msgid "Update online error"
2546 msgstr "Błąd aktualizacji online"
2547
2548 #: ../src/ui-currency.c:1541
2549 msgid "If you delete a currency, it will be permanently lost."
2550 msgstr "Jeśli usuniesz walutę, nie będzie można jej odzyskać."
2551
2552 #: ../src/ui-currency.c:1585
2553 msgid "Change the base currency"
2554 msgstr "Zmień walutę bazową"
2555
2556 #: ../src/ui-currency.c:1586
2557 msgid ""
2558 "If you proceed, rates of other currencies\n"
2559 "will be set to 0, don't forget to update it"
2560 msgstr ""
2561 "Jeśli będziesz kontynuował, kursy innych walut\n"
2562 "zostaną ustawione na 0, nie zapomnij ich uaktualnić"
2563
2564 #: ../src/ui-currency.c:1655
2565 msgid "Currencies"
2566 msgstr "Waluty"
2567
2568 #: ../src/ui-currency.c:1705
2569 msgid "Update online"
2570 msgstr "Aktualizuj online"
2571
2572 #: ../src/ui-currency.c:1738
2573 msgid "Set as base"
2574 msgstr "Ustaw jako bazową"
2575
2576 #: ../src/ui-dialogs.c:176
2577 msgid "File statistics"
2578 msgstr "Statystyka pliku"
2579
2580 #: ../src/ui-dialogs.c:243
2581 msgid "Assignment"
2582 msgstr "Przypisanie"
2583
2584 #: ../src/ui-dialogs.c:327
2585 msgid "Upgrade"
2586 msgstr "Uaktualnij"
2587
2588 #: ../src/ui-dialogs.c:355
2589 msgid "Select a base currency"
2590 msgstr "Wybierz walutę bazową"
2591
2592 #: ../src/ui-dialogs.c:364
2593 msgid ""
2594 "Starting v5.1, HomeBank can manage several currencies\n"
2595 "if the currency below is not correct, please change it:"
2596 msgstr ""
2597 "Od wersji 5.1, HomeBank potrafi obsługiwać wiele walut,\n"
2598 "jeśli poniższa waluta nie jest poprawna, zmień ją:"
2599
2600 #: ../src/ui-dialogs.c:481
2601 msgid "Import from CSV"
2602 msgstr "Importuj z pliku CSV"
2603
2604 #: ../src/ui-dialogs.c:543
2605 msgid "Open HomeBank file"
2606 msgstr "Otwórz plik HomeBank"
2607
2608 #: ../src/ui-dialogs.c:548
2609 msgid "Save HomeBank file as"
2610 msgstr "Zapisz plik HomeBank jako"
2611
2612 #: ../src/ui-dialogs.c:559
2613 msgid "HomeBank files"
2614 msgstr "Pliki HomeBank"
2615
2616 #: ../src/ui-dialogs.c:662
2617 msgid "Save changes to the file before closing?"
2618 msgstr "Zapisać zmiany przed zamknięciem?"
2619
2620 #: ../src/ui-dialogs.c:666
2621 #, c-format
2622 msgid ""
2623 "If you don't save, changes will be permanently lost.\n"
2624 "Number of changes: %d."
2625 msgstr ""
2626 "Jeśli nie zapiszesz zmian, zostaną one bezpowrotnie utracone.\n"
2627 "Liczba zmian: %d."
2628
2629 #: ../src/ui-dialogs.c:671
2630 msgid "Close _without saving"
2631 msgstr "Zamknij bez zapisywania"
2632
2633 #: ../src/ui-dialogs.c:713
2634 msgid "Export PDF"
2635 msgstr ""
2636
2637 #: ../src/ui-dialogs.c:717
2638 msgid "_Export"
2639 msgstr ""
2640
2641 #: ../src/ui-dialogs.c:744
2642 msgid "Folder:"
2643 msgstr ""
2644
2645 #: ../src/ui-dialogs.c:746
2646 msgid "Pick a Folder"
2647 msgstr ""
2648
2649 #: ../src/ui-dialogs.c:750
2650 msgid "Filename:"
2651 msgstr ""
2652
2653 #: ../src/ui-dialogs.c:847
2654 msgid "Select among possible transactions..."
2655 msgstr "Wybierz spośród dostępnych transakcji..."
2656
2657 #: ../src/ui-dialogs.c:883
2658 msgid "Select an action:"
2659 msgstr "Wybierz akcję:"
2660
2661 #: ../src/ui-dialogs.c:887
2662 msgid "create a new transaction"
2663 msgstr "utwórz nową transakcję"
2664
2665 #: ../src/ui-dialogs.c:890
2666 msgid "select an existing transaction"
2667 msgstr "wybierz istniejącą transakcję"
2668
2669 #: ../src/ui-dialogs.c:895
2670 msgid ""
2671 "HomeBank has found some transaction that may be the associated transaction "
2672 "for the internal transfer."
2673 msgstr ""
2674 "HomeBank znalazł transakcję, które można powiązać z inną przez przelew "
2675 "wewnętrzny."
2676
2677 #: ../src/ui-filter.c:52
2678 msgid "Any Type"
2679 msgstr "Jakikolwiek rodzaj"
2680
2681 #: ../src/ui-filter.c:57
2682 msgid "Uncategorized"
2683 msgstr "Brak statusu"
2684
2685 #: ../src/ui-filter.c:58
2686 msgid "Unreconciled"
2687 msgstr "Nieuzgodnione"
2688
2689 #: ../src/ui-filter.c:59
2690 msgid "Uncleared"
2691 msgstr "Nierozliczone"
2692
2693 #: ../src/ui-filter.c:60 ../src/ui-transaction.c:59
2694 msgid "Reconciled"
2695 msgstr "Uzgodnione"
2696
2697 #: ../src/ui-filter.c:61 ../src/ui-transaction.c:58
2698 msgid "Cleared"
2699 msgstr "Rozliczone"
2700
2701 #: ../src/ui-filter.c:63
2702 msgid "Any Status"
2703 msgstr "Jakikolwiek status"
2704
2705 #: ../src/ui-filter.c:68
2706 msgid "This month"
2707 msgstr "Bieżący miesiąc"
2708
2709 #: ../src/ui-filter.c:69
2710 msgid "Last month"
2711 msgstr "Poprzedni miesiąc"
2712
2713 #: ../src/ui-filter.c:70
2714 msgid "This quarter"
2715 msgstr "Bieżący kwartał"
2716
2717 #: ../src/ui-filter.c:71
2718 msgid "Last quarter"
2719 msgstr "Poprzedni kwartał"
2720
2721 #: ../src/ui-filter.c:72
2722 msgid "This year"
2723 msgstr "Bieżący rok"
2724
2725 #: ../src/ui-filter.c:73
2726 msgid "Last year"
2727 msgstr "Ubiegły rok"
2728
2729 #: ../src/ui-filter.c:75
2730 msgid "Last 30 days"
2731 msgstr "Ostatnie 30 dni"
2732
2733 #: ../src/ui-filter.c:76
2734 msgid "Last 60 days"
2735 msgstr "Ostatnie 60 dni"
2736
2737 #: ../src/ui-filter.c:77
2738 msgid "Last 90 days"
2739 msgstr "Ostatnie 90 dni"
2740
2741 #: ../src/ui-filter.c:78
2742 msgid "Last 12 months"
2743 msgstr "Ostatnich 12 miesięcy"
2744
2745 #: ../src/ui-filter.c:80
2746 msgid "Other..."
2747 msgstr "Inne..."
2748
2749 #: ../src/ui-filter.c:82
2750 msgid "All date"
2751 msgstr "Cały czas"
2752
2753 #: ../src/ui-filter.c:90
2754 msgid "All month"
2755 msgstr "Wszystkie miesiące"
2756
2757 #. gtk_widget_show(GTK_WIDGET(page));
2758 #: ../src/ui-filter.c:330 ../src/ui-filter.c:1475
2759 msgid "Categories"
2760 msgstr "Kategorie"
2761
2762 #: ../src/ui-filter.c:337 ../src/ui-filter.c:451 ../src/ui-filter.c:565
2763 msgid "Select:"
2764 msgstr "Wybierz:"
2765
2766 #: ../src/ui-filter.c:340 ../src/ui-filter.c:454 ../src/ui-filter.c:568
2767 msgid "All"
2768 msgstr "Wszystkie"
2769
2770 #: ../src/ui-filter.c:345 ../src/ui-filter.c:459 ../src/ui-filter.c:573
2771 #: ../src/ui-pref.c:99 ../src/ui-transaction.c:57
2772 msgid "None"
2773 msgstr "Brak"
2774
2775 #: ../src/ui-filter.c:350 ../src/ui-filter.c:464 ../src/ui-filter.c:578
2776 msgid "Invert"
2777 msgstr "Odwróć"
2778
2779 #. gtk_widget_show(GTK_WIDGET(page));
2780 #: ../src/ui-filter.c:444 ../src/ui-filter.c:1479
2781 msgid "Payees"
2782 msgstr "Odbiorcy"
2783
2784 #: ../src/ui-filter.c:1031 ../src/ui-filter.c:1053 ../src/ui-filter.c:1077
2785 #: ../src/ui-filter.c:1151 ../src/ui-filter.c:1201 ../src/ui-filter.c:1254
2786 #: ../src/ui-filter.c:1293 ../src/ui-filter.c:1351
2787 msgid "_Option:"
2788 msgstr "_Opcje:"
2789
2790 #. gtk_widget_show(GTK_WIDGET(page));
2791 #: ../src/ui-filter.c:1158 ../src/ui-filter.c:1455
2792 msgid "Dates"
2793 msgstr "Daty"
2794
2795 #: ../src/ui-filter.c:1175
2796 msgid "_Month:"
2797 msgstr "_Miesiąc:"
2798
2799 #: ../src/ui-filter.c:1181
2800 msgid "_Year:"
2801 msgstr "_Rok:"
2802
2803 #. gtk_widget_show(GTK_WIDGET(page));
2804 #: ../src/ui-filter.c:1208 ../src/ui-filter.c:1471
2805 msgid "Texts"
2806 msgstr "Teksty"
2807
2808 #: ../src/ui-filter.c:1220 ../src/ui-transaction.c:1070
2809 #: ../src/ui-txn-multi.c:431
2810 msgid "_Info:"
2811 msgstr "_Informacja:"
2812
2813 #: ../src/ui-filter.c:1228
2814 msgid "_Tag:"
2815 msgstr "_Etykieta:"
2816
2817 #: ../src/ui-filter.c:1236
2818 msgid "Case _sensitive"
2819 msgstr "Rozróżnianie wielkości _liter"
2820
2821 #. gtk_widget_show(GTK_WIDGET(page));
2822 #: ../src/ui-filter.c:1261 ../src/ui-filter.c:1467
2823 msgid "Amounts"
2824 msgstr "Kwoty"
2825
2826 #. gtk_widget_show(GTK_WIDGET(page));
2827 #: ../src/ui-filter.c:1300 ../src/ui-filter.c:1459
2828 msgid "Statuses"
2829 msgstr "Statusy"
2830
2831 #: ../src/ui-filter.c:1309
2832 msgid "reconciled"
2833 msgstr "uzgodnione"
2834
2835 #: ../src/ui-filter.c:1313
2836 msgid "cleared"
2837 msgstr "rozliczone"
2838
2839 #: ../src/ui-filter.c:1318
2840 msgid "Force:"
2841 msgstr "Zawsze:"
2842
2843 #: ../src/ui-filter.c:1324
2844 msgid "display 'Added'"
2845 msgstr "pokazuj ostatnio dodane"
2846
2847 #: ../src/ui-filter.c:1328
2848 msgid "display 'Edited'"
2849 msgstr "pokazuj ostatnio zmienione"
2850
2851 #: ../src/ui-filter.c:1332
2852 msgid "display 'Remind'"
2853 msgstr "pokazuj przypomnienia"
2854
2855 #. gtk_widget_show(GTK_WIDGET(page));
2856 #: ../src/ui-filter.c:1358 ../src/ui-filter.c:1463
2857 msgid "Payments"
2858 msgstr "Płatności"
2859
2860 #. clear button
2861 #: ../src/ui-filter.c:1406 ../src/ui-pref.c:2007
2862 msgid "_Reset"
2863 msgstr "Przywróć"
2864
2865 #: ../src/ui-hbfile.c:239
2866 msgid "Scheduled transaction"
2867 msgstr "Zaplanowane transakcje"
2868
2869 #: ../src/ui-hbfile.c:243
2870 msgid "add until"
2871 msgstr "wstaw aż do"
2872
2873 #: ../src/ui-hbfile.c:251
2874 msgid "of each month (excluded)"
2875 msgstr "dnia każdego miesiąca (z wyłączeniem)"
2876
2877 #: ../src/ui-hbfile.c:256
2878 msgid "add"
2879 msgstr "dodaj"
2880
2881 #. TRANSLATORS: there is a spinner on the left of this label, and so you have 0....x days in advance the current date
2882 #: ../src/ui-hbfile.c:265 ../src/ui-pref.c:1599
2883 msgid "days in advance the current date"
2884 msgstr "dni naprzód od dzisiaj"
2885
2886 #: ../src/ui-payee.c:711
2887 msgid "Default category"
2888 msgstr "Domyślna kategoria"
2889
2890 #: ../src/ui-payee.c:749
2891 msgid "Delete unused payee"
2892 msgstr "Usuń nieużywanych odbiorców"
2893
2894 #: ../src/ui-payee.c:750
2895 msgid ""
2896 "Are you sure you want to\n"
2897 "permanently delete unused payee?"
2898 msgstr ""
2899 "Czy jesteś pewien, że chcesz\n"
2900 "trwale usunąć nieużywanych odbiorców?"
2901
2902 #: ../src/ui-payee.c:922
2903 msgid "Default"
2904 msgstr "Domyślnie"
2905
2906 #: ../src/ui-payee.c:934 ../src/ui-transaction.c:1057 ../src/ui-txn-multi.c:417
2907 msgid "Pa_yment:"
2908 msgstr "Płatność:"
2909
2910 #: ../src/ui-payee.c:979
2911 #, c-format
2912 msgid ""
2913 "Cannot rename this Payee,\n"
2914 "from '%s' to '%s',\n"
2915 "this name already exists."
2916 msgstr ""
2917 "Nie można zmienić nazwy tego odbiorcy\n"
2918 "z '%s' na '%s',\n"
2919 "ponieważ taka nazwa już istnieje."
2920
2921 #: ../src/ui-payee.c:1034
2922 #, c-format
2923 msgid "Merge payee '%s'"
2924 msgstr "Scal odbiorcę '%s'"
2925
2926 #: ../src/ui-payee.c:1055
2927 msgid ""
2928 "Transactions assigned to this payee,\n"
2929 "will be moved to the payee selected below."
2930 msgstr ""
2931 "Transakcje przypisane do tego odbiorcy,\n"
2932 "zostaną przeniesione na wskazanego poniżej."
2933
2934 #: ../src/ui-payee.c:1065
2935 #, c-format
2936 msgid "_Delete the payee '%s'"
2937 msgstr "Usuń odbiorcę '%s'"
2938
2939 #: ../src/ui-payee.c:1152
2940 msgid ""
2941 "This payee is used.\n"
2942 "Any transaction using that payee will be set to (no payee)"
2943 msgstr ""
2944 "Ten odbiorca jest aktualnie używany.\n"
2945 "Wszystkie transakcje z jego udziałem zostaną zmienione na nieposiadające "
2946 "odbiorcy."
2947
2948 #: ../src/ui-payee.c:1232
2949 msgid "Manage Payees"
2950 msgstr "Zarządzaj odbiorcami"
2951
2952 #: ../src/ui-payee.c:1302
2953 msgid "new payee"
2954 msgstr "nowy odbiorca"
2955
2956 #: ../src/ui-pref.c:80
2957 msgid "Interface"
2958 msgstr "Interfejs"
2959
2960 #: ../src/ui-pref.c:82
2961 msgid "Display format"
2962 msgstr "Format wyświetlania"
2963
2964 #: ../src/ui-pref.c:83
2965 msgid "Import/Export"
2966 msgstr "Importuj/Eksportuj"
2967
2968 #: ../src/ui-pref.c:84
2969 msgid "Report"
2970 msgstr "Raport"
2971
2972 #: ../src/ui-pref.c:90
2973 msgid "System defaults"
2974 msgstr "Domyślne"
2975
2976 #: ../src/ui-pref.c:91
2977 msgid "Icons only"
2978 msgstr "Tylko ikony"
2979
2980 #: ../src/ui-pref.c:92
2981 msgid "Text only"
2982 msgstr "Tylko tekst"
2983
2984 #: ../src/ui-pref.c:93
2985 msgid "Text under icons"
2986 msgstr "Tekst pod ikonami"
2987
2988 #: ../src/ui-pref.c:94
2989 msgid "Text beside icons"
2990 msgstr "Tekst obok ikon"
2991
2992 #: ../src/ui-pref.c:100
2993 msgid "Horizontal"
2994 msgstr "Pozioma"
2995
2996 #: ../src/ui-pref.c:101
2997 msgid "Vertical"
2998 msgstr "Pionowa"
2999
3000 #: ../src/ui-pref.c:102
3001 msgid "Both"
3002 msgstr "Obie"
3003
3004 #: ../src/ui-pref.c:109
3005 msgid "Tango light"
3006 msgstr "Tango jasne"
3007
3008 #: ../src/ui-pref.c:110
3009 msgid "Tango medium"
3010 msgstr "Tango pośrednie"
3011
3012 #: ../src/ui-pref.c:111
3013 msgid "Tango dark"
3014 msgstr "Tango ciemne"
3015
3016 #: ../src/ui-pref.c:116
3017 msgid "m-d-y"
3018 msgstr "m-d-r"
3019
3020 #: ../src/ui-pref.c:117
3021 msgid "d-m-y"
3022 msgstr "d-m-r"
3023
3024 #: ../src/ui-pref.c:118
3025 msgid "y-m-d"
3026 msgstr "r-m-d"
3027
3028 #: ../src/ui-pref.c:123 ../src/ui-pref.c:130
3029 msgid "Ignore"
3030 msgstr "Ignoruj"
3031
3032 #: ../src/ui-pref.c:131
3033 msgid "Append to Info"
3034 msgstr "Dołącz do informacji"
3035
3036 #: ../src/ui-pref.c:132
3037 msgid "Append to Memo"
3038 msgstr "Dołącz do opisu"
3039
3040 #: ../src/ui-pref.c:133
3041 msgid "Append to Payee"
3042 msgstr "Dołącz do odbiorcy"
3043
3044 #: ../src/ui-pref.c:469
3045 msgid "System Language"
3046 msgstr "Język systemu"
3047
3048 #: ../src/ui-pref.c:630
3049 msgid "Choose a default HomeBank files folder"
3050 msgstr "Wybierz domyślny katalog dla plików HomeBank"
3051
3052 #: ../src/ui-pref.c:635
3053 msgid "Choose a default import folder"
3054 msgstr "Wybierz domyślny katalog importu"
3055
3056 #: ../src/ui-pref.c:640
3057 msgid "Choose a default export folder"
3058 msgstr "Wybierz domyślny katalog eksportu"
3059
3060 #: ../src/ui-pref.c:1101
3061 msgid "Date options"
3062 msgstr "Ustawienia dat"
3063
3064 #: ../src/ui-pref.c:1105
3065 msgid "Date order:"
3066 msgstr "Format daty:"
3067
3068 #: ../src/ui-pref.c:1120
3069 msgid "OFX/QFX options"
3070 msgstr "Opcje OFX/QFX"
3071
3072 #: ../src/ui-pref.c:1124
3073 msgid "_Name field:"
3074 msgstr "Pole _nazwa:"
3075
3076 #: ../src/ui-pref.c:1133
3077 msgid "_Memo field:"
3078 msgstr "Pole _opis:"
3079
3080 #: ../src/ui-pref.c:1147
3081 msgid "QIF options"
3082 msgstr "Opcje QIF"
3083
3084 #: ../src/ui-pref.c:1151
3085 msgid "Memos:"
3086 msgstr "Opisy:"
3087
3088 #: ../src/ui-pref.c:1156
3089 msgid "_Swap with payees"
3090 msgstr "_Zamień z odbiorcami"
3091
3092 #: ../src/ui-pref.c:1167 ../src/ui-pref.c:1839
3093 msgid "Files folder"
3094 msgstr "Katalog z danymi"
3095
3096 #: ../src/ui-pref.c:1171
3097 msgid "_Import:"
3098 msgstr "_Import:"
3099
3100 #: ../src/ui-pref.c:1190
3101 msgid "_Export:"
3102 msgstr "_Eksport:"
3103
3104 #: ../src/ui-pref.c:1261
3105 msgid "Initial filter"
3106 msgstr "Domyślny filtr"
3107
3108 #: ../src/ui-pref.c:1265 ../src/ui-pref.c:1582 ../src/ui-pref.c:1827
3109 msgid "Date _range:"
3110 msgstr "_Zakres dat:"
3111
3112 #: ../src/ui-pref.c:1279
3113 msgid "Charts options"
3114 msgstr "Ustawienia wykresów"
3115
3116 #: ../src/ui-pref.c:1283
3117 msgid "Color scheme:"
3118 msgstr "Schemat kolorów:"
3119
3120 #: ../src/ui-pref.c:1305
3121 msgid "Statistics options"
3122 msgstr "Opcje statystyk"
3123
3124 #: ../src/ui-pref.c:1309
3125 msgid "Show by _amount"
3126 msgstr "Pokaż wg kwoty"
3127
3128 #: ../src/ui-pref.c:1314
3129 msgid "Show _rate column"
3130 msgstr "Pokaż udział p_rocentowy"
3131
3132 #: ../src/ui-pref.c:1319 ../src/ui-pref.c:1333
3133 msgid "Show _details"
3134 msgstr "Pokaż _szczegóły"
3135
3136 #: ../src/ui-pref.c:1329
3137 msgid "Budget options"
3138 msgstr "Opcje budżetu"
3139
3140 #: ../src/ui-pref.c:1361
3141 msgid "_Enable"
3142 msgstr "_Włącz"
3143
3144 #. row++;
3145 #: ../src/ui-pref.c:1382 ../src/ui-pref.c:1718
3146 msgid "_Preset:"
3147 msgstr "_Ustawienie:"
3148
3149 #: ../src/ui-pref.c:1505
3150 msgid "_Format:"
3151 msgstr "_Format:"
3152
3153 #: ../src/ui-pref.c:1518
3154 msgid ""
3155 "%a locale's abbreviated weekday name.\n"
3156 "%A locale's full weekday name. \n"
3157 "%b locale's abbreviated month name. \n"
3158 "%B locale's full month name. \n"
3159 "%c locale's appropriate date and time representation. \n"
3160 "%C century number (the year divided by 100 and truncated to an integer) as a "
3161 "decimal number [00-99]. \n"
3162 "%d day of the month as a decimal number [01,31]. \n"
3163 "%D same as %m/%d/%y. \n"
3164 "%e day of the month as a decimal number [1,31]; a single digit is preceded "
3165 "by a space. \n"
3166 "%j day of the year as a decimal number [001,366]. \n"
3167 "%m month as a decimal number [01,12]. \n"
3168 "%p locale's appropriate date representation. \n"
3169 "%y year without century as a decimal number [00,99]. \n"
3170 "%Y year with century as a decimal number. \n"
3171 msgstr ""
3172 "%a skrócona nazwa dnia tygodnia.\n"
3173 "%A pełna nazwa dnia tygodnia. \n"
3174 "%b skrócona nazwa miesiąca. \n"
3175 "%B pełna nazwa miesiąca. \n"
3176 "%c data i czas w lokalnym sposobie zapisywania. \n"
3177 "%C numer wieku (rok dzieli przez 100 i skraca do jedności) jako liczba "
3178 "dziesiętna [00-99]. \n"
3179 "%d dzień miesiąca jako liczba dziesiętna [01,31]. \n"
3180 "%D jest równe %m/%d/%y. \n"
3181 "%e dzień miesiąca jako liczba dziesiętna [1,31]; pojedynczy znak poprzedony "
3182 "jest odstępem. \n"
3183 "%j dzień roku jako liczba dziesiętna [001,366]. \n"
3184 "%m miesiąc jako liczba dziesiętna [01,12]. \n"
3185 "%p data w lokalnym sposobie zapisywania. \n"
3186 "%y rok wieku jako liczba dziesiętna [00,99]. \n"
3187 "%Y rok z wiekami jako liczba dziesiętna. \n"
3188
3189 #: ../src/ui-pref.c:1545
3190 msgid "Measurement units"
3191 msgstr "Jednostki miary"
3192
3193 #: ../src/ui-pref.c:1549
3194 msgid "Use _miles for meter"
3195 msgstr "Używaj _mil dla odległości"
3196
3197 #: ../src/ui-pref.c:1554
3198 msgid "Use _gallon for fuel"
3199 msgstr "Używaj _galonów dla objętości"
3200
3201 #: ../src/ui-pref.c:1578
3202 msgid "Transaction window"
3203 msgstr "Okno transakcji"
3204
3205 #: ../src/ui-pref.c:1590
3206 msgid "_Show:"
3207 msgstr "_Pokaż:"
3208
3209 #: ../src/ui-pref.c:1603
3210 msgid "Hide reconciled transactions"
3211 msgstr "Ukryj uzgodnione transakcje"
3212
3213 #: ../src/ui-pref.c:1608
3214 msgid "Always show remind transactions"
3215 msgstr "Zawsze pokazuj przypomnienia o transakcjach"
3216
3217 #: ../src/ui-pref.c:1618
3218 msgid "Multiple add"
3219 msgstr "Dodaj wielokrotnie"
3220
3221 #: ../src/ui-pref.c:1622
3222 msgid "Keep the last date"
3223 msgstr "Zachowaj ostatnią datę"
3224
3225 #: ../src/ui-pref.c:1674
3226 msgid "_Language:"
3227 msgstr "_Język:"
3228
3229 #: ../src/ui-pref.c:1681
3230 msgid "_Toolbar:"
3231 msgstr "Paski _narzędzi:"
3232
3233 #. widget = gtk_check_button_new_with_mnemonic (_("Enable rows in alternating colors"));
3234 #. data->CM_ruleshint = widget;
3235 #: ../src/ui-pref.c:1691
3236 msgid "_Grid line:"
3237 msgstr "Linie siatki"
3238
3239 #: ../src/ui-pref.c:1703
3240 msgid "Amount colors"
3241 msgstr "Kolory kwot"
3242
3243 #: ../src/ui-pref.c:1707
3244 msgid "Uses custom colors"
3245 msgstr "Użyj własnych kolorów"
3246
3247 #: ../src/ui-pref.c:1727
3248 msgid "_Expense:"
3249 msgstr "_Wydatek:"
3250
3251 #: ../src/ui-pref.c:1737
3252 msgid "_Income:"
3253 msgstr "_Przychód:"
3254
3255 #: ../src/ui-pref.c:1744
3256 msgid "_Warning:"
3257 msgstr "_Ostrzeżenia:"
3258
3259 #: ../src/ui-pref.c:1771
3260 msgid "Program start"
3261 msgstr "Start programu"
3262
3263 #: ../src/ui-pref.c:1775
3264 msgid "Show splash screen"
3265 msgstr "Pokazuj ekran startowy"
3266
3267 #: ../src/ui-pref.c:1780
3268 msgid "Load last opened file"
3269 msgstr "Otwórz ostatnio otwarty plik"
3270
3271 #: ../src/ui-pref.c:1790
3272 msgid "Update currencies online"
3273 msgstr "Aktualizuj waluty online"
3274
3275 #: ../src/ui-pref.c:1800
3276 msgid "Fiscal year"
3277 msgstr "Rok podatkowy"
3278
3279 #. TRANSLATORS: (fiscal year) starts on
3280 #: ../src/ui-pref.c:1805
3281 msgid "Starts _on:"
3282 msgstr "Rozpoczyna się:"
3283
3284 #: ../src/ui-pref.c:1823
3285 msgid "Main window reports"
3286 msgstr "Raporty w oknie głównym"
3287
3288 #: ../src/ui-pref.c:1843
3289 msgid "_Default:"
3290 msgstr "_Domyślnie:"
3291
3292 #: ../src/ui-pref.c:1948
3293 msgid "Reset all preferences"
3294 msgstr "Wyczyść wszystkie ustawienia"
3295
3296 #: ../src/ui-pref.c:1949
3297 msgid ""
3298 "Do you really want to reset all\n"
3299 "preferences to default values?"
3300 msgstr ""
3301 "Czy na pewno chcesz przywrócić\n"
3302 "wszystkim ustawieniom wartości domyślne?"
3303
3304 #: ../src/ui-pref.c:1950
3305 msgid "Reset"
3306 msgstr "Przywróć"
3307
3308 #: ../src/ui-pref.c:1968
3309 msgid "Preferences"
3310 msgstr "Preferencje"
3311
3312 #: ../src/ui-pref.c:2190
3313 msgid ""
3314 "You will have to restart HomeBank\n"
3315 "for the language change to take effect."
3316 msgstr "Aby zmienić język, należy ponownie uruchomić HomeBank."
3317
3318 #: ../src/ui-split.c:374
3319 msgid "_Remove"
3320 msgstr "Usuń"
3321
3322 #. sum button must appear only when new split add
3323 #. #1258821
3324 #. if(data.splittype == TXN_SPLIT_NEW)
3325 #: ../src/ui-split.c:379
3326 msgid "Sum"
3327 msgstr "Suma"
3328
3329 #: ../src/ui-split.c:464
3330 msgid "Sum of splits:"
3331 msgstr "Suma rozdzielonych kwot:"
3332
3333 #: ../src/ui-split.c:475
3334 msgid "Unassigned:"
3335 msgstr "Kwota nieprzydzielona:"
3336
3337 #: ../src/ui-split.c:490
3338 msgid "Transaction amount:"
3339 msgstr "Kwota transakcji:"
3340
3341 #: ../src/ui-transaction.c:50
3342 msgid "Add transaction"
3343 msgstr "Dodaj transakcję"
3344
3345 #: ../src/ui-transaction.c:51
3346 msgid "Inherit transaction"
3347 msgstr "Powiel transakcję"
3348
3349 #: ../src/ui-transaction.c:52
3350 msgid "Modify transaction"
3351 msgstr "Zmień transakcję"
3352
3353 #: ../src/ui-transaction.c:60
3354 msgid "Remind"
3355 msgstr "Przypomnij"
3356
3357 #: ../src/ui-transaction.c:638
3358 msgid "From acc_ount:"
3359 msgstr "Z konta:"
3360
3361 #: ../src/ui-transaction.c:642 ../src/ui-transaction.c:1086
3362 msgid "To acc_ount:"
3363 msgstr "N_a konto:"
3364
3365 #: ../src/ui-transaction.c:730
3366 msgid ""
3367 "Do you want to break the internal transfer ?\n"
3368 "\n"
3369 "Proceeding will delete the target transaction."
3370 msgstr ""
3371 "Czy chcesz rozłączyć transakcje przelewu wewnętrznego?\n"
3372 "\n"
3373 "Kontynuowanie usunie transakcję docelową."
3374
3375 #: ../src/ui-transaction.c:1005
3376 msgid "Show _scheduled"
3377 msgstr "Pokaż zaplanowane"
3378
3379 #: ../src/ui-transaction.c:1029 ../src/ui-txn-multi.c:401
3380 msgid "_Date:"
3381 msgstr "_Data:"
3382
3383 #: ../src/ui-transaction.c:1035
3384 msgid ""
3385 "Date accepted here are:\n"
3386 "day,\n"
3387 "day/month or month/day,\n"
3388 "and complete date into your locale"
3389 msgstr ""
3390 "Format daty:\n"
3391 "dzień,\n"
3392 "dzień/miesiąc lub miesiąc/dzień\n"
3393 "lub kompletna data w formacie według ustawień systemu"
3394
3395 #: ../src/ui-transaction.c:1101 ../src/ui-transaction.c:1110
3396 msgid ""
3397 "Autocompletion and direct seizure\n"
3398 "is available"
3399 msgstr ""
3400 "Dostępne jest autouzupełnianie oraz\n"
3401 "tworzenie przez wpisanie nowej wartości"
3402
3403 #: ../src/ui-transaction.c:1121 ../src/ui-txn-multi.c:509
3404 msgid "M_emo:"
3405 msgstr "Opi_s:"
3406
3407 #: ../src/ui-transaction.c:1129 ../src/ui-txn-multi.c:493
3408 msgid "Ta_gs:"
3409 msgstr "E_tykiety"
3410
3411 #: ../src/ui-transaction.c:1204
3412 msgid "_Add & keep"
3413 msgstr "Dod_aj i zachowaj"
3414
3415 #: ../src/ui-transaction.c:1212
3416 msgid "_Post"
3417 msgstr "Zaksięguj"
3418
3419 #: ../src/ui-transaction.c:1256
3420 msgid "Use a _template"
3421 msgstr "Użyj szablonu"
3422
3423 #: ../src/ui-transaction.c:1301
3424 msgid "Warning: amount and category sign don't match"
3425 msgstr "Uwaga: kwota nie pasuje do znaku kategorii"
3426
3427 #: ../src/ui-txn-multi.c:386
3428 msgid "Multiple edit transactions"
3429 msgstr "Zmień wiele transakcji"
3430
3431 #: ../src/ui-widgets.c:288
3432 msgid "Search..."
3433 msgstr "Szukaj..."
3434
3435 #: ../src/ui-widgets.c:820
3436 msgid "Check"
3437 msgstr "Czek"
3438
3439 #: ../src/ui-widgets.c:822
3440 msgid "Transfer"
3441 msgstr "Przelew"
3442
3443 #: ../src/ui-widgets.c:823
3444 msgid "Internal transfer"
3445 msgstr "Przelew wewnętrzny"
3446
3447 #: ../src/ui-widgets.c:824
3448 msgid "Debit card"
3449 msgstr "Karta debetowa"
3450
3451 #: ../src/ui-widgets.c:825
3452 msgid "Standing order"
3453 msgstr "Zlecenie stałe"
3454
3455 #: ../src/ui-widgets.c:826
3456 msgid "Electronic payment"
3457 msgstr "Płatność elektroniczna"
3458
3459 #: ../src/ui-widgets.c:827
3460 msgid "Deposit"
3461 msgstr "Depozyt"
3462
3463 #. TRANSLATORS: Financial institution fee
3464 #: ../src/ui-widgets.c:829
3465 msgid "FI fee"
3466 msgstr "Prowizja / opłata bankowa"
3467
3468 #: ../src/ui-widgets.c:830
3469 msgid "Direct Debit"
3470 msgstr "Polecenie Zapłaty"
3471
3472 #: ../src/ui-widgets.c:957
3473 msgid "Inactive"
3474 msgstr "Bez filtra"
3475
3476 #: ../src/ui-widgets.c:958
3477 msgid "Include"
3478 msgstr "Dołącz"
3479
3480 #: ../src/ui-widgets.c:959
3481 msgid "Exclude"
3482 msgstr "Wyklucz"
3483
3484 #~ msgid "expense"
3485 #~ msgstr "wydatek"
This page took 0.228063 seconds and 5 git commands to generate.