import homebank-5.1.2
[chaz/homebank] / po / pl.po
1 # Polish translation for homebank
2 # Copyright (c) 2007 Rosetta Contributors and Canonical Ltd 2007
3 # This file is distributed under the same license as the homebank package.
4 # FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, 2007.
5 #
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: homebank\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
10 "POT-Creation-Date: 2016-08-07 11:54+0200\n"
11 "PO-Revision-Date: 2016-11-07 21:52+0000\n"
12 "Last-Translator: spaspaspa00 <Unknown>\n"
13 "Language-Team: Polish <pl@li.org>\n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17 "X-Launchpad-Export-Date: 2016-12-07 19:36+0000\n"
18 "X-Generator: Launchpad (build 18292)\n"
19 "Language: pl\n"
20
21 #: ../data/homebank.desktop.in.in.h:1 ../src/dsp_mainwindow.c:876
22 msgid "HomeBank"
23 msgstr "HomeBank"
24
25 #: ../data/homebank.desktop.in.in.h:2
26 msgid "Personal finance"
27 msgstr "Zarządzanie finansami osobistymi"
28
29 #: ../data/homebank.desktop.in.in.h:3 ../src/dsp_mainwindow.c:449
30 #: ../src/dsp_mainwindow.c:880
31 msgid "Free, easy, personal accounting for everyone"
32 msgstr "Bezpłatna i łatwa księgowość osobista dla każdego"
33
34 #: ../data/homebank.desktop.in.in.h:4
35 msgid "finance;accounting;budget;personal;money;"
36 msgstr "finanse;księgowość,budżet;osobiste,pieniądze"
37
38 #: ../data/homebank.appdata.xml.in.h:1
39 msgid ""
40 "HomeBank is a free software (as in \"free speech\" and also as in \"free "
41 "beer\") that will assist you to manage your personal accounting."
42 msgstr ""
43 "HomeBank to wolny (w znaczeniu jak \"wolność słowa\") i darmowy program, "
44 "który pomoże ci zarządzać finansami osobistymi."
45
46 #: ../data/homebank.appdata.xml.in.h:2
47 msgid ""
48 "It is designed to easy to use and be able to analyse your personal finance "
49 "in detail using powerful filtering tools and beautiful graphs."
50 msgstr ""
51 "Prosty w użyciu, pozwala analizować szczegóły twoich osobistych finansów "
52 "przy użyciu zaawansowanych filtrów i pięknych wykresów."
53
54 #: ../data/homebank.appdata.xml.in.h:3
55 msgid ""
56 "If you are looking for a completely free and easy way to manage your "
57 "personal accounting then HomeBank should be the software of choice."
58 msgstr ""
59 "Jeśli szukasz całkiem darmowego i łatwego sposobu zarządzania twoimi "
60 "finansami powinieneś wybrać HomeBank ."
61
62 #. GTK_FILE_CHOOSER_ACTION_OPEN,
63 #: ../src/dsp_account.c:338 ../src/ui-account.c:657
64 #: ../src/ui-assist-import.c:939 ../src/ui-category.c:1304
65 #: ../src/ui-category.c:1452 ../src/ui-currency.c:775 ../src/ui-currency.c:1043
66 #: ../src/ui-dialogs.c:69 ../src/ui-dialogs.c:327 ../src/ui-dialogs.c:434
67 #: ../src/ui-dialogs.c:489 ../src/ui-dialogs.c:549 ../src/ui-dialogs.c:600
68 #: ../src/ui-dialogs.c:665 ../src/ui-dialogs.c:751 ../src/ui-filter.c:1270
69 #: ../src/ui-hbfile.c:194 ../src/ui-payee.c:871 ../src/ui-payee.c:1032
70 #: ../src/ui-pref.c:1962 ../src/ui-split.c:365 ../src/ui-transaction.c:1095
71 msgid "_Cancel"
72 msgstr "_Anuluj"
73
74 #: ../src/dsp_account.c:340 ../src/ui-account.c:659
75 #: ../src/ui-assist-import.c:941 ../src/ui-category.c:1306
76 #: ../src/ui-currency.c:777 ../src/ui-currency.c:1045 ../src/ui-dialogs.c:328
77 #: ../src/ui-dialogs.c:753 ../src/ui-filter.c:1272 ../src/ui-hbfile.c:196
78 #: ../src/ui-payee.c:873 ../src/ui-pref.c:1964 ../src/ui-split.c:383
79 #: ../src/ui-transaction.c:1096
80 msgid "_OK"
81 msgstr "OK"
82
83 #: ../src/dsp_account.c:357
84 msgid "Multiple edit transactions"
85 msgstr "Zmień wiele transakcji"
86
87 #: ../src/dsp_account.c:372 ../src/ui-payee.c:921 ../src/ui-transaction.c:958
88 msgid "Pa_yment:"
89 msgstr "Płatność:"
90
91 #: ../src/dsp_account.c:386 ../src/ui-filter.c:1027 ../src/ui-transaction.c:971
92 msgid "_Info:"
93 msgstr "_Informacja:"
94
95 #: ../src/dsp_account.c:402 ../src/rep_time.c:1395 ../src/ui-archive.c:959
96 #: ../src/ui-assign.c:840 ../src/ui-transaction.c:996
97 msgid "_Payee:"
98 msgstr "_Odbiorca:"
99
100 #: ../src/dsp_account.c:418 ../src/rep_time.c:1387 ../src/ui-archive.c:967
101 #: ../src/ui-assign.c:869 ../src/ui-hbfile.c:279 ../src/ui-payee.c:913
102 #: ../src/ui-transaction.c:1005
103 msgid "_Category:"
104 msgstr "_Kategoria:"
105
106 #: ../src/dsp_account.c:434 ../src/ui-transaction.c:1030
107 msgid "Ta_gs:"
108 msgstr "E_tykiety"
109
110 #: ../src/dsp_account.c:450 ../src/ui-transaction.c:1022
111 msgid "M_emo:"
112 msgstr "Opi_s:"
113
114 #: ../src/dsp_account.c:628 ../src/dsp_account.c:638
115 msgid "Check internal transfert result"
116 msgstr ""
117
118 #: ../src/dsp_account.c:629
119 msgid "No inconsistency found !"
120 msgstr ""
121
122 #: ../src/dsp_account.c:639
123 #, c-format
124 msgid ""
125 "Inconsistency were found: %d\n"
126 "do you want to review and fix ?"
127 msgstr ""
128
129 #: ../src/dsp_account.c:696
130 #, c-format
131 msgid "Every transaction amount will be divided by %.6f."
132 msgstr "Kwota każdej transakcji zostanie podzielona przez %.6f."
133
134 #: ../src/dsp_account.c:700
135 msgid ""
136 "Are you sure you want to convert this account\n"
137 "to Euro as Major currency?"
138 msgstr ""
139 "Czy na pewno chcesz zmienić\n"
140 "główną walutę tego konta na Euro?"
141
142 #: ../src/dsp_account.c:702
143 msgid "_Convert"
144 msgstr "_Przelicz"
145
146 #: ../src/dsp_account.c:731
147 msgid "No transaction changed"
148 msgstr "Żadna transakcja nie została zmieniona"
149
150 #: ../src/dsp_account.c:733
151 #, c-format
152 msgid "transaction changed: %d"
153 msgstr "transakcja zmieniona: %d"
154
155 #: ../src/dsp_account.c:736
156 msgid "Automatic assignment result"
157 msgstr "Wynik automatycznego przypisywania"
158
159 #: ../src/dsp_account.c:917
160 msgid ""
161 "Do you want to create a template with\n"
162 "each of the selected transaction ?"
163 msgstr ""
164 "Czy chcesz utworzyć szablon na podstawie\n"
165 "każdej zaznaczonej transakcji?"
166
167 #: ../src/dsp_account.c:1518
168 msgid ""
169 "Do you want to delete\n"
170 "each of the selected transaction ?"
171 msgstr "Usunąć wszystkie zaznaczone transakcje?"
172
173 #: ../src/dsp_account.c:1607
174 msgid "Are you sure you want to change the status to None?"
175 msgstr "Czy na pewno wyzerować status?"
176
177 #: ../src/dsp_account.c:1608 ../src/dsp_account.c:1670
178 msgid "Some transaction in your selection are already Reconciled."
179 msgstr "Niektóre z zaznaczonych transakcji są już uzgodnione."
180
181 #: ../src/dsp_account.c:1609 ../src/ui-assist-start.c:265
182 #: ../src/ui-dialogs.c:368
183 msgid "_Change"
184 msgstr "_Zmień"
185
186 #: ../src/dsp_account.c:1669
187 msgid "Are you sure you want to toggle the status Reconciled?"
188 msgstr "Czy na pewno zamienić status Uzgodnione?"
189
190 #: ../src/dsp_account.c:1671
191 msgid "_Toggle"
192 msgstr "_Przełącz"
193
194 #: ../src/dsp_account.c:1912
195 #, c-format
196 msgid "%d items (%s)"
197 msgstr "%d pozycji (%s)"
198
199 #. TRANSLATORS: detail of the 3 %s which are some amount of selected transaction, 1=total 2=income, 3=expense
200 #. msg = g_strdup_printf (_("transaction selected: %d, hidden: %d / %s ( %s - %s)"), count, data->hidden, buf3, buf1, buf2);
201 #: ../src/dsp_account.c:1917
202 #, c-format
203 msgid "%d items (%d selected %s)"
204 msgstr "%d pozycji (%d wybranych %s)"
205
206 #. name, icon-name, label
207 #: ../src/dsp_account.c:2157
208 msgid "A_ccount"
209 msgstr "Ko_nto"
210
211 #: ../src/dsp_account.c:2158
212 msgid "Transacti_on"
213 msgstr "Transak_cja"
214
215 #: ../src/dsp_account.c:2159
216 msgid "_Status"
217 msgstr "_Status"
218
219 #: ../src/dsp_account.c:2160 ../src/dsp_mainwindow.c:165
220 msgid "_Tools"
221 msgstr "_Narzędzia"
222
223 #: ../src/dsp_account.c:2162 ../src/dsp_mainwindow.c:180
224 #: ../src/dsp_mainwindow.c:866 ../src/ui-account.c:1187
225 #: ../src/ui-archive.c:1086 ../src/ui-assign.c:717 ../src/ui-budget.c:996
226 #: ../src/ui-category.c:1816 ../src/ui-currency.c:1464 ../src/ui-dialogs.c:179
227 #: ../src/ui-payee.c:1222 ../src/ui-transaction.c:1104
228 #: ../src/ui-transaction.c:1112
229 msgid "_Close"
230 msgstr "_Zamknij"
231
232 #: ../src/dsp_account.c:2162
233 msgid "Close the current account"
234 msgstr "Zamknij bieżące konto"
235
236 #. name, icon-name, label, accelerator, tooltip
237 #: ../src/dsp_account.c:2165
238 msgid "_Filter..."
239 msgstr "_Filtruj..."
240
241 #: ../src/dsp_account.c:2165
242 msgid "Open the list filter"
243 msgstr "Otwórz filtr listy"
244
245 #: ../src/dsp_account.c:2166
246 msgid "Convert to Euro..."
247 msgstr "Przelicz na Euro..."
248
249 #: ../src/dsp_account.c:2166
250 msgid "Convert this account to Euro currency"
251 msgstr "Przelicz to konto na walutę Euro"
252
253 #: ../src/dsp_account.c:2168
254 msgid "_Add..."
255 msgstr "Dodaj..."
256
257 #: ../src/dsp_account.c:2168
258 msgid "Add a new transaction"
259 msgstr "Dodaj nową transakcję"
260
261 #: ../src/dsp_account.c:2169
262 msgid "_Inherit..."
263 msgstr "Powiel..."
264
265 #: ../src/dsp_account.c:2169
266 msgid "Inherit from the active transaction"
267 msgstr "Powiel zaznaczoną transakcję"
268
269 #: ../src/dsp_account.c:2170
270 msgid "_Edit..."
271 msgstr "Zmień..."
272
273 #: ../src/dsp_account.c:2170
274 msgid "Edit the active transaction"
275 msgstr "Zmień zaznaczoną transakcję"
276
277 #: ../src/dsp_account.c:2172
278 msgid "_None"
279 msgstr "_Brak"
280
281 #: ../src/dsp_account.c:2172
282 msgid "Toggle none for selected transaction(s)"
283 msgstr "Usuń status dla wybranych transakcji"
284
285 #: ../src/dsp_account.c:2173
286 msgid "_Cleared"
287 msgstr "_Rozliczone"
288
289 #: ../src/dsp_account.c:2173
290 msgid "Toggle cleared for selected transaction(s)"
291 msgstr "Oznacz wybrane transakcje jako rozliczone"
292
293 #: ../src/dsp_account.c:2174
294 msgid "_Reconciled"
295 msgstr "_Uzgodnione"
296
297 #: ../src/dsp_account.c:2174
298 msgid "Toggle reconciled for selected transaction(s)"
299 msgstr "Oznacz wybrane transakcje jako uzgodnione"
300
301 #: ../src/dsp_account.c:2176
302 msgid "_Multiple Edit..."
303 msgstr "Zmień wiele..."
304
305 #: ../src/dsp_account.c:2176
306 msgid "Edit multiple transaction"
307 msgstr "Zmień jednocześnie wszystkie zaznaczone transakcje"
308
309 #: ../src/dsp_account.c:2177
310 msgid "Create template..."
311 msgstr "Utwórz szablon..."
312
313 #: ../src/dsp_account.c:2177
314 msgid "Create template"
315 msgstr "Utwórz szablon"
316
317 #: ../src/dsp_account.c:2178
318 msgid "_Delete..."
319 msgstr "_Usuń..."
320
321 #: ../src/dsp_account.c:2178
322 msgid "Delete selected transaction(s)"
323 msgstr "Usuń zaznaczone transakcje"
324
325 #: ../src/dsp_account.c:2180
326 msgid "Auto. assignments"
327 msgstr "Automatyczne przypisania"
328
329 #: ../src/dsp_account.c:2180
330 msgid "Run automatic assignments"
331 msgstr "Uruchom automatyczne przypisania"
332
333 #: ../src/dsp_account.c:2181
334 msgid "Export QIF..."
335 msgstr "Eksportuj QIF..."
336
337 #: ../src/dsp_account.c:2181 ../src/ui-dialogs.c:431
338 msgid "Export as QIF"
339 msgstr "Eksportuj jako QIF"
340
341 #: ../src/dsp_account.c:2182
342 msgid "Export CSV..."
343 msgstr "Eksportuj CSV..."
344
345 #: ../src/dsp_account.c:2182 ../src/rep_budget.c:84 ../src/rep_stats.c:72
346 #: ../src/rep_time.c:73 ../src/rep_vehicle.c:67 ../src/ui-dialogs.c:481
347 msgid "Export as CSV"
348 msgstr "Eksportuj jako CSV"
349
350 #: ../src/dsp_account.c:2184
351 msgid "Check internal xfer..."
352 msgstr "Sprawdź wewnętrzny transfer..."
353
354 #: ../src/dsp_account.c:2317 ../src/dsp_mainwindow.c:2574
355 msgid "Add"
356 msgstr "Dodaj"
357
358 #: ../src/dsp_account.c:2320
359 msgid "Inherit"
360 msgstr "Powiel"
361
362 #: ../src/dsp_account.c:2323
363 msgid "Edit"
364 msgstr "Zmień"
365
366 #: ../src/dsp_account.c:2326 ../src/rep_stats.c:69
367 msgid "Filter"
368 msgstr "Filtuj"
369
370 #. balances area
371 #: ../src/dsp_account.c:2377
372 msgid "Bank:"
373 msgstr "Bank:"
374
375 #: ../src/dsp_account.c:2383
376 msgid "Today:"
377 msgstr "Dzisiaj:"
378
379 #: ../src/dsp_account.c:2389
380 msgid "Future:"
381 msgstr "Przyszłość:"
382
383 #: ../src/dsp_account.c:2415 ../src/rep_balance.c:874 ../src/rep_budget.c:1125
384 #: ../src/rep_stats.c:1553 ../src/rep_time.c:1442 ../src/rep_vehicle.c:748
385 msgid "_Range:"
386 msgstr "Zak_res:"
387
388 #: ../src/dsp_account.c:2420 ../src/ui-account.c:1275
389 #: ../src/ui-assist-start.c:376
390 msgid "_Type:"
391 msgstr "_Rodzaj:"
392
393 #: ../src/dsp_account.c:2425 ../src/ui-archive.c:975
394 #: ../src/ui-transaction.c:1014
395 msgid "_Status:"
396 msgstr "_Status:"
397
398 #: ../src/dsp_account.c:2430
399 msgid "Reset _filters"
400 msgstr "Resetuj _filtry"
401
402 #. TRANSLATORS: this is for Euro specific users, a toggle to display in 'Minor' currency
403 #: ../src/dsp_account.c:2435 ../src/rep_balance.c:853 ../src/rep_budget.c:1112
404 #: ../src/rep_stats.c:1524 ../src/rep_time.c:1420 ../src/rep_vehicle.c:735
405 msgid "Euro _minor"
406 msgstr ""
407
408 #. header
409 #: ../src/dsp_mainwindow.c:148 ../src/dsp_mainwindow.c:2561
410 #: ../src/list_operation.c:52 ../src/list_operation.c:1127
411 #: ../src/list_operation.c:1382 ../src/rep_budget.c:70 ../src/rep_budget.c:400
412 #: ../src/rep_budget.c:1503 ../src/rep_stats.c:141 ../src/rep_time.c:121
413 #: ../src/ui-budget.c:243 ../src/ui-dialogs.c:234 ../src/ui-filter.c:1327
414 #: ../src/ui-split.c:406
415 msgid "Category"
416 msgstr "Kategoria"
417
418 #: ../src/dsp_mainwindow.c:149 ../src/rep_budget.c:70 ../src/rep_stats.c:142
419 msgid "Subcategory"
420 msgstr "Podkategoria"
421
422 #. name, icon-name, label
423 #: ../src/dsp_mainwindow.c:158
424 msgid "_File"
425 msgstr "_Portfel"
426
427 #: ../src/dsp_mainwindow.c:159
428 msgid "_Import"
429 msgstr "_Importuj"
430
431 #: ../src/dsp_mainwindow.c:160 ../src/ui-category.c:1985
432 #: ../src/ui-currency.c:1535 ../src/ui-payee.c:1313
433 msgid "_Edit"
434 msgstr "_Edycja"
435
436 #: ../src/dsp_mainwindow.c:161
437 msgid "_View"
438 msgstr "_Widok"
439
440 #: ../src/dsp_mainwindow.c:162
441 msgid "_Manage"
442 msgstr "_Zarządzaj"
443
444 #: ../src/dsp_mainwindow.c:163
445 msgid "_Transactions"
446 msgstr "_Transakcje"
447
448 #: ../src/dsp_mainwindow.c:164
449 msgid "_Reports"
450 msgstr "_Raporty"
451
452 #: ../src/dsp_mainwindow.c:166
453 msgid "_Help"
454 msgstr "_Pomoc"
455
456 #. { "Import" , NULL, N_("Import") },
457 #. { "Export" , NULL, N_("Export to") },
458 #. name, icon-name, label, accelerator, tooltip
459 #. FileMenu
460 #: ../src/dsp_mainwindow.c:173
461 msgid "_New"
462 msgstr "_Nowy"
463
464 #: ../src/dsp_mainwindow.c:173
465 msgid "Create a new file"
466 msgstr "Utwórz nowy plik"
467
468 #: ../src/dsp_mainwindow.c:174
469 msgid "_Open..."
470 msgstr "_Otwórz..."
471
472 #: ../src/dsp_mainwindow.c:174 ../src/dsp_mainwindow.c:2634
473 msgid "Open a file"
474 msgstr "Otwórz plik"
475
476 #: ../src/dsp_mainwindow.c:175 ../src/ui-dialogs.c:435 ../src/ui-dialogs.c:482
477 #: ../src/ui-dialogs.c:543 ../src/ui-dialogs.c:666
478 msgid "_Save"
479 msgstr "_Zapisz"
480
481 #: ../src/dsp_mainwindow.c:175
482 msgid "Save the current file"
483 msgstr "Zapisz bieżący plik"
484
485 #: ../src/dsp_mainwindow.c:176
486 msgid "Save _As..."
487 msgstr "Z_apisz jako..."
488
489 #: ../src/dsp_mainwindow.c:176
490 msgid "Save the current file with a different name"
491 msgstr "Zapisuje bieżący plik pod inną nazwą"
492
493 #: ../src/dsp_mainwindow.c:177
494 msgid "Revert"
495 msgstr "Przywróć"
496
497 #: ../src/dsp_mainwindow.c:177
498 msgid "Revert to a saved version of this file"
499 msgstr "Przywróć zapisaną wersję aktualnego pliku"
500
501 #: ../src/dsp_mainwindow.c:179
502 msgid "Properties..."
503 msgstr "Właściwości..."
504
505 #: ../src/dsp_mainwindow.c:179
506 msgid "Configure the file"
507 msgstr "Skonfiguruj plik"
508
509 #: ../src/dsp_mainwindow.c:180
510 msgid "Close the current file"
511 msgstr "Zamknij bieżący plik"
512
513 #: ../src/dsp_mainwindow.c:181
514 msgid "_Quit"
515 msgstr "Za_kończ"
516
517 #: ../src/dsp_mainwindow.c:181
518 msgid "Quit HomeBank"
519 msgstr "Wyłącz HomeBank"
520
521 #. Exchange
522 #: ../src/dsp_mainwindow.c:184
523 msgid "QIF file..."
524 msgstr "Plik QIF..."
525
526 #: ../src/dsp_mainwindow.c:184 ../src/dsp_mainwindow.c:185
527 #: ../src/dsp_mainwindow.c:186
528 msgid "Open the import assistant"
529 msgstr "Otwórz asystenta importu"
530
531 #: ../src/dsp_mainwindow.c:185
532 msgid "OFX/QFX file..."
533 msgstr "Plik OFX/QFX..."
534
535 #: ../src/dsp_mainwindow.c:186
536 msgid "CSV file..."
537 msgstr "Plik CSV..."
538
539 #: ../src/dsp_mainwindow.c:188
540 msgid "Export QIF file..."
541 msgstr "Eksportuj do pliku QIF..."
542
543 #: ../src/dsp_mainwindow.c:188
544 msgid "Export all account in a QIF file"
545 msgstr "Eksportuj wszystkie konta do pliku QIF"
546
547 #. EditMenu
548 #: ../src/dsp_mainwindow.c:191
549 msgid "Preferences..."
550 msgstr "Preferencje…"
551
552 #: ../src/dsp_mainwindow.c:191
553 msgid "Configure HomeBank"
554 msgstr "Konfiguruj HomeBank"
555
556 #. ManageMenu
557 #: ../src/dsp_mainwindow.c:194
558 msgid "Currencies..."
559 msgstr "Waluty..."
560
561 #: ../src/dsp_mainwindow.c:194
562 msgid "Configure the currencies"
563 msgstr "Konfiguruj waluty"
564
565 #: ../src/dsp_mainwindow.c:195
566 msgid "Acc_ounts..."
567 msgstr "_Konta..."
568
569 #: ../src/dsp_mainwindow.c:195
570 msgid "Configure the accounts"
571 msgstr "Konfiguruj konta"
572
573 #: ../src/dsp_mainwindow.c:196
574 msgid "_Payees..."
575 msgstr "Odbiorcy..."
576
577 #: ../src/dsp_mainwindow.c:196
578 msgid "Configure the payees"
579 msgstr "Konfiguruj odbiorców"
580
581 #: ../src/dsp_mainwindow.c:197
582 msgid "Categories..."
583 msgstr "Kategorie..."
584
585 #: ../src/dsp_mainwindow.c:197
586 msgid "Configure the categories"
587 msgstr "Konfiguruj kategorie"
588
589 #: ../src/dsp_mainwindow.c:198
590 msgid "Scheduled/Template..."
591 msgstr "Zaplanowane transakcje (szablony)..."
592
593 #: ../src/dsp_mainwindow.c:198
594 msgid "Configure the scheduled/template transactions"
595 msgstr "Konfiguruj zaplanowane transakcje (szablony)"
596
597 #: ../src/dsp_mainwindow.c:199
598 msgid "Budget..."
599 msgstr "_Budżet..."
600
601 #: ../src/dsp_mainwindow.c:199
602 msgid "Configure the budget"
603 msgstr "Konfiguruj budżet"
604
605 #: ../src/dsp_mainwindow.c:200
606 msgid "Assignments..."
607 msgstr "Przypisania..."
608
609 #: ../src/dsp_mainwindow.c:200
610 msgid "Configure the automatic assignments"
611 msgstr "Konfiguruj automatyczne przypisania"
612
613 #. TxnMenu
614 #: ../src/dsp_mainwindow.c:203
615 msgid "Show..."
616 msgstr "Pokaż..."
617
618 #: ../src/dsp_mainwindow.c:203
619 msgid "Shows selected account transactions"
620 msgstr "Pokaż transakcje z wybranego konta"
621
622 #: ../src/dsp_mainwindow.c:204
623 msgid "Add..."
624 msgstr "Dodaj..."
625
626 #: ../src/dsp_mainwindow.c:204
627 msgid "Add transactions"
628 msgstr "Dodaj transakcje"
629
630 #: ../src/dsp_mainwindow.c:205
631 msgid "Set scheduler..."
632 msgstr "Ustawienia zaplanowanych transakcji..."
633
634 #: ../src/dsp_mainwindow.c:205
635 msgid "Configure the transaction scheduler"
636 msgstr "Konfiguruj zaplanowane transakcje"
637
638 #: ../src/dsp_mainwindow.c:206
639 msgid "Post scheduled"
640 msgstr "Zaksięguj zaplanowane"
641
642 #: ../src/dsp_mainwindow.c:206 ../src/ui-pref.c:1776
643 msgid "Post pending scheduled transactions"
644 msgstr "Księguj oczekujące zaplanowane transakcje"
645
646 #. ReportMenu
647 #: ../src/dsp_mainwindow.c:209
648 msgid "_Statistics..."
649 msgstr "_Statystyki..."
650
651 #: ../src/dsp_mainwindow.c:209
652 msgid "Open the Statistics report"
653 msgstr "Pokaż raport statystyczny"
654
655 #: ../src/dsp_mainwindow.c:210
656 msgid "_Trend Time..."
657 msgstr "_Trendy..."
658
659 #: ../src/dsp_mainwindow.c:210
660 msgid "Open the Trend Time report"
661 msgstr "Otwórz raport trendów"
662
663 #: ../src/dsp_mainwindow.c:211
664 msgid "B_udget..."
665 msgstr "_Budżet..."
666
667 #: ../src/dsp_mainwindow.c:211
668 msgid "Open the Budget report"
669 msgstr "Otwórz raport budżetu"
670
671 #: ../src/dsp_mainwindow.c:212
672 msgid "Balance..."
673 msgstr "Saldo..."
674
675 #: ../src/dsp_mainwindow.c:212
676 msgid "Open the Balance report"
677 msgstr "Otwórz raport salda"
678
679 #: ../src/dsp_mainwindow.c:213
680 msgid "_Vehicle cost..."
681 msgstr "_Koszt pojazdu..."
682
683 #: ../src/dsp_mainwindow.c:213
684 msgid "Open the Vehicle cost report"
685 msgstr "Otwórz raport kosztów pojazdu"
686
687 #. Tools
688 #: ../src/dsp_mainwindow.c:216
689 msgid "Show welcome dialog..."
690 msgstr "Pokaż okno powitalne..."
691
692 #: ../src/dsp_mainwindow.c:217
693 msgid "File statistics..."
694 msgstr "Statystyka pliku..."
695
696 #: ../src/dsp_mainwindow.c:218
697 msgid "Anonymize..."
698 msgstr "Anonimizuj..."
699
700 #. HelpMenu
701 #: ../src/dsp_mainwindow.c:221
702 msgid "_Contents"
703 msgstr "_Zawartość"
704
705 #: ../src/dsp_mainwindow.c:221
706 msgid "Documentation about HomeBank"
707 msgstr "Dokumentacja HomeBank"
708
709 #: ../src/dsp_mainwindow.c:222
710 msgid "Get Help Online..."
711 msgstr "Pomoc w sieci..."
712
713 #: ../src/dsp_mainwindow.c:222
714 msgid "Connect to the LaunchPad website for online help"
715 msgstr "Aby uzyskać pomoc w sieci przejdź na stronę LaunchPad"
716
717 #: ../src/dsp_mainwindow.c:223
718 msgid "Translate this Application..."
719 msgstr "Przetłumacz ten program..."
720
721 #: ../src/dsp_mainwindow.c:223
722 msgid "Connect to the LaunchPad website to help translate this application"
723 msgstr "Połącz ze stroną LaunchPad aby pomóc przetłumaczyć ten program"
724
725 #: ../src/dsp_mainwindow.c:224
726 msgid "Report a Problem..."
727 msgstr "Zgłoś błąd w programie..."
728
729 #: ../src/dsp_mainwindow.c:224
730 msgid "Connect to the LaunchPad website to help fix problems"
731 msgstr "Połącz ze stroną LaunchPad aby pomóc naprawić błąd"
732
733 #: ../src/dsp_mainwindow.c:226
734 msgid "_About"
735 msgstr "_O programie"
736
737 #: ../src/dsp_mainwindow.c:226
738 msgid "About HomeBank"
739 msgstr "O HomeBank"
740
741 #. name , icon-name, label, accelerator, tooltip, callback, is_active
742 #: ../src/dsp_mainwindow.c:234
743 msgid "_Toolbar"
744 msgstr "_Pasek narzędzi"
745
746 #: ../src/dsp_mainwindow.c:235
747 msgid "_Top spending"
748 msgstr "_Największe wydatki"
749
750 #: ../src/dsp_mainwindow.c:236
751 msgid "_Scheduled list"
752 msgstr "_Lista zaplanowanych transakcji"
753
754 #: ../src/dsp_mainwindow.c:237 ../src/ui-pref.c:92
755 msgid "Euro minor"
756 msgstr "Przeliczanie euro"
757
758 #: ../src/dsp_mainwindow.c:367
759 #, c-format
760 msgid "Revert unsaved changes to file '%s'?"
761 msgstr "Cofnąć niezapisane zmiany w pliku '%s'?"
762
763 #: ../src/dsp_mainwindow.c:370
764 msgid ""
765 "- Changes made to the file will be permanently lost\n"
766 "- File will be reloaded from the last save (.xhb~)"
767 msgstr ""
768 "- Zmiany wprowadzone w tym pliku zostaną utracone\n"
769 "- Plik zostanie przywrócony do ostatniego zapisanego stanu (.xhb~)"
770
771 #: ../src/dsp_mainwindow.c:377
772 msgid "_Revert"
773 msgstr "_Przywróć"
774
775 #: ../src/dsp_mainwindow.c:565
776 msgid "Are you sure you want to anonymize the file?"
777 msgstr "Czy na pewno przekształcić plik w wersję anonimową?"
778
779 #: ../src/dsp_mainwindow.c:568
780 msgid ""
781 "Proceeding will anonymize any text, \n"
782 "like 'account x', 'payee y', 'memo z', ..."
783 msgstr ""
784 "Anonimizacja zmieni wszystkie teksty na anonimowe,\n"
785 "jak 'konto x', 'odbiorca y', 'opis z', ..."
786
787 #: ../src/dsp_mainwindow.c:575
788 msgid "_Anonymize"
789 msgstr "_Anonimizuj"
790
791 #: ../src/dsp_mainwindow.c:863
792 msgid "Welcome to HomeBank"
793 msgstr "Witamy w HomeBank"
794
795 #: ../src/dsp_mainwindow.c:890
796 msgid "What do you want to do:"
797 msgstr "Co chciałbyś robić:"
798
799 #: ../src/dsp_mainwindow.c:894
800 msgid "Read HomeBank _Manual"
801 msgstr "Przeczytaj podręcznik programu HomeBank"
802
803 #: ../src/dsp_mainwindow.c:898
804 msgid "Configure _Preferences"
805 msgstr "Konfiguruj _preferencje"
806
807 #: ../src/dsp_mainwindow.c:902
808 msgid "Create a _new file"
809 msgstr "Utwórz _nowy plik"
810
811 #: ../src/dsp_mainwindow.c:906
812 msgid "_Open an existing file"
813 msgstr "_Otwórz istniejący plik"
814
815 #: ../src/dsp_mainwindow.c:910
816 msgid "Open the _example file"
817 msgstr "_Otwórz przykładowy plik"
818
819 #: ../src/dsp_mainwindow.c:1298 ../src/rep_stats.c:1025 ../src/rep_stats.c:1045
820 #: ../src/ui-budget.c:131 ../src/ui-category.c:392 ../src/ui-category.c:594
821 msgid "(no category)"
822 msgstr "(brak kategorii)"
823
824 #: ../src/dsp_mainwindow.c:1319
825 msgid "Other"
826 msgstr "Pozostałe"
827
828 #: ../src/dsp_mainwindow.c:1562
829 msgid "No transaction to add"
830 msgstr "Brak transakcji do dodania"
831
832 #: ../src/dsp_mainwindow.c:1564
833 #, c-format
834 msgid "transaction added: %d"
835 msgstr "transakcja dodana: %d"
836
837 #: ../src/dsp_mainwindow.c:1567
838 msgid "Check scheduled transactions result"
839 msgstr "Status wprowadzania zaplanowanych transakcji"
840
841 #: ../src/dsp_mainwindow.c:1684 ../src/dsp_mainwindow.c:1954
842 #: ../src/rep_vehicle.c:846
843 msgid "Total"
844 msgstr "Razem"
845
846 #: ../src/dsp_mainwindow.c:1764 ../src/ui-currency.c:1160
847 msgid "Unknow error"
848 msgstr "Nieznany błąd"
849
850 #: ../src/dsp_mainwindow.c:1769 ../src/dsp_mainwindow.c:1844
851 #, c-format
852 msgid "I/O error for file '%s'."
853 msgstr "Błąd wejścia/wyjścia (I/O) dla pliku %s."
854
855 #: ../src/dsp_mainwindow.c:1772
856 #, c-format
857 msgid "The file '%s' is not a valid HomeBank file."
858 msgstr "Plik '%s' nie jest poprawnym plikiem programu HomeBank."
859
860 #: ../src/dsp_mainwindow.c:1775
861 #, c-format
862 msgid ""
863 "The file '%s' was saved with a higher version of HomeBank\n"
864 "and cannot be loaded by the current version."
865 msgstr ""
866 "Plik '%s' był używany przez nowszą wersję programu HomeBank\n"
867 "i nie może być używany przez obecną wersję."
868
869 #: ../src/dsp_mainwindow.c:1780 ../src/dsp_mainwindow.c:1847
870 #: ../src/dsp_mainwindow.c:2465
871 msgid "File error"
872 msgstr "Błąd pliku"
873
874 #: ../src/dsp_mainwindow.c:1985
875 msgid "Grand total"
876 msgstr "Całkowita suma"
877
878 #: ../src/dsp_mainwindow.c:2466
879 #, c-format
880 msgid "The file %s is not a valid HomeBank file."
881 msgstr "Plik %s nie jest prawidłowym plikiem HomeBank."
882
883 #: ../src/dsp_mainwindow.c:2549 ../src/dsp_mainwindow.c:2638
884 msgid "Open"
885 msgstr "Otwórz"
886
887 #: ../src/dsp_mainwindow.c:2555 ../src/list_operation.c:1032
888 #: ../src/list_operation.c:1350 ../src/list_upcoming.c:420
889 #: ../src/rep_time.c:121 ../src/ui-account.c:1271 ../src/ui-assist-import.c:60
890 #: ../src/ui-dialogs.c:207 ../src/ui-filter.c:1340
891 msgid "Account"
892 msgstr "Konto"
893
894 #: ../src/dsp_mainwindow.c:2558 ../src/list_operation.c:47
895 #: ../src/list_operation.c:1067 ../src/list_operation.c:1379
896 #: ../src/list_upcoming.c:362 ../src/rep_stats.c:143 ../src/rep_time.c:121
897 #: ../src/ui-assign.c:40 ../src/ui-dialogs.c:225 ../src/ui-filter.c:1332
898 #: ../src/ui-pref.c:131
899 msgid "Payee"
900 msgstr "Odbiorca"
901
902 #. TRANSLATORS: an archive is stored transaction buffers (kind of bookmark to prefill manual insertion)
903 #: ../src/dsp_mainwindow.c:2565
904 msgid "Archive"
905 msgstr "Archiwa"
906
907 #. column: Income
908 #: ../src/dsp_mainwindow.c:2568 ../src/dsp_mainwindow.c:2580
909 #: ../src/rep_budget.c:74 ../src/rep_budget.c:400 ../src/rep_budget.c:881
910 #: ../src/rep_budget.c:1518
911 msgid "Budget"
912 msgstr "Budżet"
913
914 #: ../src/dsp_mainwindow.c:2571
915 msgid "Show"
916 msgstr "Pokaż"
917
918 #: ../src/dsp_mainwindow.c:2577
919 msgid "Statistics"
920 msgstr "Statystyki"
921
922 #. column: Balance
923 #: ../src/dsp_mainwindow.c:2583 ../src/list_operation.c:54
924 #: ../src/list_operation.c:1145 ../src/rep_balance.c:1241
925 #: ../src/rep_stats.c:154 ../src/rep_stats.c:705 ../src/rep_stats.c:1926
926 msgid "Balance"
927 msgstr "Saldo"
928
929 #: ../src/dsp_mainwindow.c:2586 ../src/ui-hbfile.c:275
930 msgid "Vehicle cost"
931 msgstr "Koszty pojazdu"
932
933 #: ../src/dsp_mainwindow.c:2631 ../src/ui-dialogs.c:476 ../src/ui-dialogs.c:538
934 #: ../src/ui-dialogs.c:601
935 msgid "_Open"
936 msgstr "_Otwórz"
937
938 #: ../src/dsp_mainwindow.c:2635
939 msgid "Open a recently used file"
940 msgstr "Otwórz ostatnio używany plik"
941
942 #: ../src/dsp_mainwindow.c:2653
943 msgid "Your accounts"
944 msgstr "Twoje konta"
945
946 #: ../src/dsp_mainwindow.c:2685
947 msgid "Where your money goes"
948 msgstr "Dokąd trafiają twoje pieniądze"
949
950 #: ../src/dsp_mainwindow.c:2704
951 msgid "Top spending"
952 msgstr "Największy wydatek"
953
954 #: ../src/dsp_mainwindow.c:2757
955 msgid "Scheduled transactions"
956 msgstr "Zaplanowane transakcje"
957
958 #: ../src/dsp_mainwindow.c:2764
959 msgid "maximum post date"
960 msgstr "Ostateczny termin księgowania"
961
962 #: ../src/dsp_mainwindow.c:2800
963 msgid "Skip"
964 msgstr "Pomiń"
965
966 #: ../src/dsp_mainwindow.c:2804
967 msgid "Edit & Post"
968 msgstr "Zmień i zaksięguj"
969
970 #. TRANSLATORS: Posting a scheduled transaction is the action to materialize it into its target account.
971 #. TRANSLATORS: Before that action the automated transaction occurrence is pending and not yet really existing.
972 #: ../src/dsp_mainwindow.c:2810
973 msgid "Post"
974 msgstr "Zaksięguj"
975
976 #: ../src/hb-archive.c:163
977 msgid "(new archive)"
978 msgstr "(nowe archiwum)"
979
980 #: ../src/hb-category.c:979
981 msgid "invalid CSV format"
982 msgstr "Niewłaściwy format CSV"
983
984 #: ../src/hb-filter.c:74
985 #, c-format
986 msgid "<i>from</i> %s <i>to</i> %s"
987 msgstr "<i>od</i> %s <i>do</i> %s"
988
989 #: ../src/hb-hbfile.c:498
990 msgid "Unknown"
991 msgstr "Nieznany"
992
993 #. TRANSLATORS: format a liter number with l/L as abbreviation
994 #: ../src/hb-preferences.c:251
995 #, c-format
996 msgid "%.2f l"
997 msgstr "%.2f l"
998
999 #. TRANSLATORS: kilometer per liter
1000 #: ../src/hb-preferences.c:254
1001 msgid "km/l"
1002 msgstr "km/l"
1003
1004 #. TRANSLATORS: miles per liter
1005 #: ../src/hb-preferences.c:257
1006 msgid "mi./l"
1007 msgstr "mi/l"
1008
1009 #: ../src/homebank.c:69
1010 msgid "Output version information and exit"
1011 msgstr "Wyświetla informację o wersji i kończy działanie"
1012
1013 #: ../src/homebank.c:72
1014 msgid "[FILE]"
1015 msgstr "[PLIK]"
1016
1017 #: ../src/homebank.c:294
1018 msgid "Browser error."
1019 msgstr "Błąd przeglądarki."
1020
1021 #: ../src/homebank.c:295
1022 #, c-format
1023 msgid "Could not display the URL '%s'"
1024 msgstr "Nie można wyświetlić adresu '%s'"
1025
1026 #: ../src/homebank.c:900 ../src/homebank.c:901
1027 msgid "HomeBank options"
1028 msgstr "Opcje HomeBank"
1029
1030 #: ../src/homebank.c:1030
1031 #, c-format
1032 msgid "Unable to open '%s', the file does not exist.\n"
1033 msgstr "Nie można otworzyć '%s', plik nie istnieje.\n"
1034
1035 #: ../src/hb-import-csv.c:249 ../src/hb-import.c:65
1036 #, c-format
1037 msgid "(account %d)"
1038 msgstr "(konto %d)"
1039
1040 #: ../src/list_account.c:343 ../src/ui-assist-import.c:2079
1041 msgid "Accounts"
1042 msgstr "Konta"
1043
1044 #. Bank
1045 #: ../src/list_account.c:354 ../src/ui-account.c:40
1046 msgid "Bank"
1047 msgstr "Bank"
1048
1049 #. Today
1050 #: ../src/list_account.c:358
1051 msgid "Today"
1052 msgstr "Dzisiaj"
1053
1054 #. Future
1055 #: ../src/list_account.c:362
1056 msgid "Future"
1057 msgstr "Przyszłość"
1058
1059 #. datas
1060 #. status
1061 #. date
1062 #: ../src/list_operation.c:46 ../src/list_operation.c:881 ../src/ui-pref.c:2180
1063 msgid "Info"
1064 msgstr "Informacja"
1065
1066 #: ../src/list_operation.c:48 ../src/list_operation.c:1075
1067 #: ../src/list_operation.c:1370 ../src/list_upcoming.c:380
1068 #: ../src/ui-archive.c:226 ../src/ui-assign.c:39 ../src/ui-pref.c:130
1069 #: ../src/ui-split.c:410
1070 msgid "Memo"
1071 msgstr "Opis"
1072
1073 #. column: Amount
1074 #: ../src/list_operation.c:49 ../src/list_operation.c:1103
1075 #: ../src/list_operation.c:1373 ../src/rep_time.c:608 ../src/rep_time.c:1746
1076 #: ../src/rep_vehicle.c:222 ../src/rep_vehicle.c:1142 ../src/ui-filter.c:1317
1077 #: ../src/ui-split.c:414
1078 msgid "Amount"
1079 msgstr "Kwota"
1080
1081 #. column: Expense
1082 #: ../src/list_operation.c:50 ../src/list_operation.c:1111
1083 #: ../src/list_upcoming.c:392 ../src/rep_balance.c:1233 ../src/rep_budget.c:72
1084 #: ../src/rep_stats.c:152 ../src/rep_stats.c:1914 ../src/ui-category.c:38
1085 #: ../src/ui-filter.c:49
1086 msgid "Expense"
1087 msgstr "Wydatek"
1088
1089 #. column: Income
1090 #: ../src/list_operation.c:51 ../src/list_operation.c:1119
1091 #: ../src/list_upcoming.c:403 ../src/rep_balance.c:1237 ../src/rep_budget.c:72
1092 #: ../src/rep_stats.c:153 ../src/rep_stats.c:705 ../src/rep_stats.c:1920
1093 #: ../src/ui-category.c:39 ../src/ui-filter.c:50
1094 msgid "Income"
1095 msgstr "Przychód"
1096
1097 #: ../src/list_operation.c:53 ../src/list_operation.c:1135
1098 msgid "Tags"
1099 msgstr "Etykiety"
1100
1101 #: ../src/list_operation.c:55 ../src/list_operation.c:1085
1102 #: ../src/ui-filter.c:1307
1103 msgid "Status"
1104 msgstr "Status"
1105
1106 #: ../src/list_operation.c:478
1107 msgid "- split -"
1108 msgstr "- różne -"
1109
1110 #. common (date + status + amount)
1111 #. label = gtk_label_new(_("General"));
1112 #. page = ui_flt_manage_page_general(&data);
1113 #. gtk_notebook_append_page (GTK_NOTEBOOK (notebook), page, label);
1114 #.
1115 #: ../src/list_operation.c:1044 ../src/list_operation.c:1361
1116 #: ../src/rep_balance.c:1222 ../src/rep_vehicle.c:218 ../src/rep_vehicle.c:1097
1117 #: ../src/ui-filter.c:1302 ../src/ui-pref.c:1480
1118 msgid "Date"
1119 msgstr "Data"
1120
1121 #. TRANSLATORS: title of list column to inform the scheduled transaction is Late
1122 #: ../src/list_upcoming.c:316
1123 msgid "Late"
1124 msgstr "Opóźnione"
1125
1126 #: ../src/list_upcoming.c:348
1127 msgid "Next date"
1128 msgstr "Następna data"
1129
1130 #: ../src/rep_balance.c:76 ../src/rep_budget.c:80 ../src/rep_stats.c:65
1131 #: ../src/rep_time.c:66
1132 msgid "List"
1133 msgstr "Lista"
1134
1135 #: ../src/rep_balance.c:76 ../src/rep_budget.c:80 ../src/rep_stats.c:65
1136 #: ../src/rep_time.c:66
1137 msgid "View results as list"
1138 msgstr "Pokaż wyniki jako listę"
1139
1140 #: ../src/rep_balance.c:77 ../src/rep_time.c:67
1141 msgid "Line"
1142 msgstr "Linia"
1143
1144 #: ../src/rep_balance.c:77 ../src/rep_time.c:67
1145 msgid "View results as lines"
1146 msgstr "Pokaż wyniki na wykresie liniowym"
1147
1148 #. { "Column" , ICONNAME_HB_VIEW_COLUMN, N_("Column") , NULL, N_("View results as column"), G_CALLBACK (ui_reptime_action_viewcolumn) },
1149 #. { "Filter" , ICONNAME_HB_FILTER , N_("Filter") , NULL, N_("Edit the filter"), G_CALLBACK (ui_reptime_action_filter) },
1150 #: ../src/rep_balance.c:78 ../src/rep_budget.c:82 ../src/rep_stats.c:70
1151 #: ../src/rep_time.c:71 ../src/rep_vehicle.c:65
1152 msgid "Refresh"
1153 msgstr "Odśwież"
1154
1155 #: ../src/rep_balance.c:78 ../src/rep_budget.c:82 ../src/rep_stats.c:70
1156 #: ../src/rep_time.c:71 ../src/rep_vehicle.c:65
1157 msgid "Refresh results"
1158 msgstr "Odśwież raport"
1159
1160 #. name, icon-name
1161 #: ../src/rep_balance.c:85 ../src/rep_budget.c:91 ../src/rep_stats.c:79
1162 #: ../src/rep_time.c:79
1163 msgid "Detail"
1164 msgstr "Transakcje"
1165
1166 #. label, accelerator
1167 #: ../src/rep_balance.c:86 ../src/rep_budget.c:92 ../src/rep_stats.c:80
1168 #: ../src/rep_time.c:80
1169 msgid "Toggle detail"
1170 msgstr "Pokaż/ukryj transakcje"
1171
1172 #. //TRANSLATORS: count of transaction in balancedrawn / count of total transaction under abalancedrawn amount threshold
1173 #: ../src/rep_balance.c:309
1174 #, c-format
1175 msgid "%d/%d under %s"
1176 msgstr "%d/%d poniżej %s"
1177
1178 #: ../src/rep_balance.c:808
1179 msgid "Balance report"
1180 msgstr "Raport salda"
1181
1182 #: ../src/rep_balance.c:831 ../src/rep_budget.c:1093 ../src/rep_stats.c:1501
1183 #: ../src/rep_time.c:1368 ../src/rep_vehicle.c:723
1184 msgid "Display"
1185 msgstr "Wyświetl"
1186
1187 #: ../src/rep_balance.c:835 ../src/rep_time.c:1379 ../src/ui-archive.c:942
1188 #: ../src/ui-assist-import.c:974 ../src/ui-transaction.c:979
1189 msgid "A_ccount:"
1190 msgstr "_Konto:"
1191
1192 #: ../src/rep_balance.c:842 ../src/rep_time.c:1403
1193 msgid "Select _all"
1194 msgstr "_Zaznacz wszystko"
1195
1196 #: ../src/rep_balance.c:847
1197 msgid "Each _day"
1198 msgstr "K_ażdego dnia"
1199
1200 #: ../src/rep_balance.c:858 ../src/rep_stats.c:1530 ../src/rep_time.c:1425
1201 msgid "_Zoom X:"
1202 msgstr "_Przybliż oś X"
1203
1204 #: ../src/rep_balance.c:870 ../src/rep_budget.c:1121 ../src/rep_stats.c:1549
1205 #: ../src/rep_time.c:1438 ../src/rep_vehicle.c:744
1206 msgid "Date filter"
1207 msgstr "Filtr daty"
1208
1209 #: ../src/rep_balance.c:880 ../src/rep_budget.c:1131 ../src/rep_stats.c:1559
1210 #: ../src/rep_time.c:1448 ../src/rep_vehicle.c:754 ../src/ui-filter.c:960
1211 #: ../src/ui-filter.c:1073
1212 msgid "_From:"
1213 msgstr "_Od:"
1214
1215 #: ../src/rep_balance.c:886 ../src/rep_budget.c:1137 ../src/rep_stats.c:1565
1216 #: ../src/rep_time.c:1454 ../src/rep_vehicle.c:760 ../src/ui-filter.c:968
1217 #: ../src/ui-filter.c:1080
1218 msgid "_To:"
1219 msgstr "_Do:"
1220
1221 #: ../src/rep_budget.c:72 ../src/rep_stats.c:151
1222 msgid "Exp. & Inc."
1223 msgstr "Wydatek i przychód"
1224
1225 #: ../src/rep_budget.c:74
1226 msgid "Spent & Budget"
1227 msgstr "Wydatki & Budżet"
1228
1229 #. column: Expense
1230 #: ../src/rep_budget.c:74 ../src/rep_budget.c:400 ../src/rep_budget.c:1514
1231 msgid "Spent"
1232 msgstr "Wydatki"
1233
1234 #. column: Result
1235 #. header
1236 #: ../src/rep_budget.c:74 ../src/rep_budget.c:400 ../src/rep_budget.c:881
1237 #: ../src/rep_budget.c:1522 ../src/rep_stats.c:705 ../src/rep_stats.c:1903
1238 msgid "Result"
1239 msgstr "Wynik"
1240
1241 #: ../src/rep_budget.c:81
1242 msgid "Stack"
1243 msgstr "Słupki"
1244
1245 #: ../src/rep_budget.c:81
1246 msgid "View results as stack bars"
1247 msgstr "Pokaż wyniki na wykresie słupkowym skumulowanym"
1248
1249 #: ../src/rep_budget.c:84 ../src/rep_stats.c:72 ../src/rep_time.c:73
1250 #: ../src/rep_vehicle.c:67
1251 msgid "Export"
1252 msgstr "Eksportuj"
1253
1254 #: ../src/rep_budget.c:828
1255 msgid " over"
1256 msgstr " przekroczone"
1257
1258 #: ../src/rep_budget.c:833
1259 msgid " left"
1260 msgstr " dostępne"
1261
1262 #: ../src/rep_budget.c:835
1263 msgid " under"
1264 msgstr " niezrealizowane"
1265
1266 #. update stack chart
1267 #: ../src/rep_budget.c:875
1268 #, c-format
1269 msgid "Budget for %s"
1270 msgstr "Budżet dla %s"
1271
1272 #: ../src/rep_budget.c:1068
1273 msgid "Budget report"
1274 msgstr "Raport budżetu"
1275
1276 #: ../src/rep_budget.c:1097 ../src/rep_time.c:1372
1277 msgid "_For:"
1278 msgstr "_Dla:"
1279
1280 #: ../src/rep_budget.c:1105
1281 msgid "_Kind:"
1282 msgstr "_Rodzaj:"
1283
1284 #: ../src/rep_budget.c:1206
1285 msgid "Result:"
1286 msgstr "Wynik:"
1287
1288 #: ../src/rep_budget.c:1212
1289 msgid "Budget:"
1290 msgstr "Budżet:"
1291
1292 #: ../src/rep_budget.c:1218
1293 msgid "Spent:"
1294 msgstr "Wydatki:"
1295
1296 #: ../src/rep_budget.c:1336
1297 msgid "No account is defined to be part of the budget."
1298 msgstr "Nie zdefiniowano kont będących częścią budżetu."
1299
1300 #: ../src/rep_budget.c:1337
1301 msgid "You should include some accounts from the account dialog."
1302 msgstr ""
1303 "Powinieneś dołączyć jakieś konta do budżetu za pomocą okna zarządzania "
1304 "kontami."
1305
1306 #: ../src/rep_stats.c:66 ../src/ui-pref.c:2386
1307 msgid "Column"
1308 msgstr "Kolumny"
1309
1310 #: ../src/rep_stats.c:66
1311 msgid "View results as column"
1312 msgstr "Pokaż wyniki na wykresie kolumnowym"
1313
1314 #: ../src/rep_stats.c:67
1315 msgid "Donut"
1316 msgstr "Pierścień"
1317
1318 #: ../src/rep_stats.c:67
1319 msgid "View results as donut"
1320 msgstr "Pokaż wyniki na wykresie pierścieniowym"
1321
1322 #: ../src/rep_stats.c:69
1323 msgid "Edit the filter"
1324 msgstr "Edytuj filtr"
1325
1326 #. is_active
1327 #. name, icon-name
1328 #: ../src/rep_stats.c:85
1329 msgid "Legend"
1330 msgstr "Objaśnienia"
1331
1332 #. label, accelerator
1333 #: ../src/rep_stats.c:86
1334 msgid "Toggle legend"
1335 msgstr "Pokaż objaśnienia obok wykresu"
1336
1337 #. is_active
1338 #. name, icon-name
1339 #: ../src/rep_stats.c:91
1340 msgid "Rate"
1341 msgstr "Udział procentowy"
1342
1343 #. label, accelerator
1344 #: ../src/rep_stats.c:92
1345 msgid "Toggle rate"
1346 msgstr "Pokaż/ukryj udział procentowy"
1347
1348 #: ../src/rep_stats.c:144
1349 msgid "Tag"
1350 msgstr "Etykieta"
1351
1352 #: ../src/rep_stats.c:145 ../src/rep_time.c:125 ../src/ui-archive.c:53
1353 msgid "Month"
1354 msgstr "Miesiąc"
1355
1356 #: ../src/rep_stats.c:146 ../src/rep_time.c:125 ../src/ui-archive.c:53
1357 msgid "Year"
1358 msgstr "Rok"
1359
1360 #: ../src/rep_stats.c:163 ../src/ui-filter.c:91
1361 msgid "January"
1362 msgstr "Styczeń"
1363
1364 #: ../src/rep_stats.c:164 ../src/ui-filter.c:92
1365 msgid "February"
1366 msgstr "Luty"
1367
1368 #: ../src/rep_stats.c:165 ../src/ui-filter.c:93
1369 msgid "March"
1370 msgstr "Marzec"
1371
1372 #: ../src/rep_stats.c:166 ../src/ui-filter.c:94
1373 msgid "April"
1374 msgstr "Kwiecień"
1375
1376 #: ../src/rep_stats.c:167 ../src/rep_time.c:136 ../src/ui-filter.c:95
1377 msgid "May"
1378 msgstr "Maj"
1379
1380 #: ../src/rep_stats.c:168 ../src/ui-filter.c:96
1381 msgid "June"
1382 msgstr "Czerwiec"
1383
1384 #: ../src/rep_stats.c:169 ../src/ui-filter.c:97
1385 msgid "July"
1386 msgstr "Lipiec"
1387
1388 #: ../src/rep_stats.c:170 ../src/ui-filter.c:98
1389 msgid "August"
1390 msgstr "Sierpień"
1391
1392 #: ../src/rep_stats.c:171 ../src/ui-filter.c:99
1393 msgid "September"
1394 msgstr "Wrzesień"
1395
1396 #: ../src/rep_stats.c:172 ../src/ui-filter.c:100
1397 msgid "October"
1398 msgstr "Październik"
1399
1400 #: ../src/rep_stats.c:173 ../src/ui-filter.c:101
1401 msgid "November"
1402 msgstr "Listopad"
1403
1404 #: ../src/rep_stats.c:174 ../src/ui-filter.c:102
1405 msgid "December"
1406 msgstr "Grudzień"
1407
1408 #. set chart title
1409 #. //TRANSLATORS: example 'Expense by Category'
1410 #: ../src/rep_stats.c:607
1411 #, c-format
1412 msgid "%s by %s"
1413 msgstr "%s według %s"
1414
1415 #: ../src/rep_stats.c:705
1416 msgid "expense"
1417 msgstr "wydatek"
1418
1419 #: ../src/rep_stats.c:1057 ../src/ui-payee.c:279 ../src/ui-payee.c:484
1420 msgid "(no payee)"
1421 msgstr "(brak odbiorcy)"
1422
1423 #: ../src/rep_stats.c:1478
1424 msgid "Statistics Report"
1425 msgstr "Raport statystyczny"
1426
1427 #: ../src/rep_stats.c:1505
1428 msgid "_View:"
1429 msgstr "_Pokaż:"
1430
1431 #: ../src/rep_stats.c:1512
1432 msgid "_By:"
1433 msgstr "_Według"
1434
1435 #: ../src/rep_stats.c:1519
1436 msgid "By _amount"
1437 msgstr "Według kwot"
1438
1439 #: ../src/rep_stats.c:1642
1440 msgid "Balance:"
1441 msgstr "Saldo:"
1442
1443 #: ../src/rep_stats.c:1648
1444 msgid "Income:"
1445 msgstr "Przychód:"
1446
1447 #: ../src/rep_stats.c:1655
1448 msgid "Expense:"
1449 msgstr "Wydatek:"
1450
1451 #: ../src/rep_time.c:125 ../src/ui-archive.c:53
1452 msgid "Day"
1453 msgstr "Dzień"
1454
1455 #: ../src/rep_time.c:125 ../src/ui-archive.c:53
1456 msgid "Week"
1457 msgstr "Tydzień"
1458
1459 #: ../src/rep_time.c:125
1460 msgid "Quarter"
1461 msgstr "Kwartał"
1462
1463 #: ../src/rep_time.c:132
1464 msgid "Jan"
1465 msgstr "Sty"
1466
1467 #: ../src/rep_time.c:133
1468 msgid "Feb"
1469 msgstr "Lut"
1470
1471 #: ../src/rep_time.c:134
1472 msgid "Mar"
1473 msgstr "Mar"
1474
1475 #: ../src/rep_time.c:135
1476 msgid "Apr"
1477 msgstr "Kwi"
1478
1479 #: ../src/rep_time.c:137
1480 msgid "Jun"
1481 msgstr "Cze"
1482
1483 #: ../src/rep_time.c:138
1484 msgid "Jul"
1485 msgstr "Lip"
1486
1487 #: ../src/rep_time.c:139
1488 msgid "Aug"
1489 msgstr "Sie"
1490
1491 #: ../src/rep_time.c:140
1492 msgid "Sep"
1493 msgstr "Wrz"
1494
1495 #: ../src/rep_time.c:141
1496 msgid "Oct"
1497 msgstr "Paź"
1498
1499 #: ../src/rep_time.c:142
1500 msgid "Nov"
1501 msgstr "Lis"
1502
1503 #: ../src/rep_time.c:143
1504 msgid "Dec"
1505 msgstr "Gru"
1506
1507 #. //TRANSLATORS: example 'Expense by Category'
1508 #: ../src/rep_time.c:568
1509 #, c-format
1510 msgid "%s Over Time"
1511 msgstr "%s Przekroczony czas"
1512
1513 #. header
1514 #: ../src/rep_time.c:608 ../src/rep_time.c:1735
1515 msgid "Time slice"
1516 msgstr "Wycinek czasu"
1517
1518 #. //TRANSLATORS: count of transaction in balancedrawn / count of total transaction under abalancedrawn amount threshold
1519 #: ../src/rep_time.c:1031
1520 #, c-format
1521 msgid "Average: %s"
1522 msgstr "Średnia: %s"
1523
1524 #: ../src/rep_time.c:1345
1525 msgid "Trend Time Report"
1526 msgstr "Raport trendów"
1527
1528 #: ../src/rep_time.c:1408
1529 msgid "_Cumulate"
1530 msgstr "_Kumuluj"
1531
1532 #: ../src/rep_time.c:1413
1533 msgid "_View by:"
1534 msgstr "_Wyświetl według"
1535
1536 #.
1537 #. LST_CAR_DATE,
1538 #. LST_CAR_WORDING,
1539 #. LST_CAR_METER,
1540 #. LST_CAR_FUEL,
1541 #. LST_CAR_PRICE,
1542 #. LST_CAR_AMOUNT,
1543 #. LST_CAR_DIST,
1544 #. LST_CAR_100KM
1545 #.
1546 #.
1547 #. column: Wording
1548 #.
1549 #. column = gtk_tree_view_column_new();
1550 #. gtk_tree_view_column_set_title(column, _("Wording"));
1551 #. gtk_tree_view_append_column (GTK_TREE_VIEW(view), column);
1552 #. renderer = gtk_cell_renderer_text_new();
1553 #. gtk_tree_view_column_pack_start(column, renderer, TRUE);
1554 #. gtk_tree_view_column_add_attribute(column, renderer, "text", LST_CAR_WORDING);
1555 #. //gtk_tree_view_column_set_cell_data_func(column, renderer, repvehicle_text_cell_data_function, NULL, NULL);
1556 #.
1557 #. column: Meter
1558 #: ../src/rep_vehicle.c:219 ../src/rep_vehicle.c:1130
1559 msgid "Meter"
1560 msgstr "Licznik"
1561
1562 #. column: Fuel load
1563 #: ../src/rep_vehicle.c:220 ../src/rep_vehicle.c:1134
1564 msgid "Fuel"
1565 msgstr "Paliwo"
1566
1567 #. column: Price by unit
1568 #: ../src/rep_vehicle.c:221 ../src/rep_vehicle.c:1138
1569 msgid "Price"
1570 msgstr "Cena"
1571
1572 #. column: Distance done
1573 #: ../src/rep_vehicle.c:223 ../src/rep_vehicle.c:1146
1574 msgid "Dist."
1575 msgstr "Odl."
1576
1577 #: ../src/rep_vehicle.c:699
1578 msgid "Vehicle cost report"
1579 msgstr "Raport kosztów pojazdu"
1580
1581 #: ../src/rep_vehicle.c:727
1582 msgid "Vehi_cle:"
1583 msgstr "_Pojazd"
1584
1585 #: ../src/rep_vehicle.c:813
1586 msgid "Meter:"
1587 msgstr "Licznik:"
1588
1589 #: ../src/rep_vehicle.c:817
1590 msgid "Consumption:"
1591 msgstr "Zużycie paliwa:"
1592
1593 #: ../src/rep_vehicle.c:821
1594 msgid "Fuel cost:"
1595 msgstr "Koszty paliwa:"
1596
1597 #: ../src/rep_vehicle.c:825
1598 msgid "Other cost:"
1599 msgstr "Inne koszty:"
1600
1601 #: ../src/rep_vehicle.c:829
1602 msgid "Total cost:"
1603 msgstr "Łączne koszty:"
1604
1605 #: ../src/ui-account.c:39
1606 msgid "(no type)"
1607 msgstr "(brak rodzaju)"
1608
1609 #: ../src/ui-account.c:41 ../src/ui-widgets.c:800
1610 msgid "Cash"
1611 msgstr "Gotówka"
1612
1613 #: ../src/ui-account.c:42
1614 msgid "Asset"
1615 msgstr "Aktywa"
1616
1617 #: ../src/ui-account.c:43 ../src/ui-widgets.c:798
1618 msgid "Credit card"
1619 msgstr "Karta kredytowa"
1620
1621 #: ../src/ui-account.c:44
1622 msgid "Liability"
1623 msgstr "Pasywa"
1624
1625 #: ../src/ui-account.c:358 ../src/ui-assign.c:100 ../src/ui-currency.c:246
1626 #: ../src/ui-widgets.c:797
1627 msgid "(none)"
1628 msgstr "(brak)"
1629
1630 #: ../src/ui-account.c:514 ../src/ui-assign.c:249 ../src/ui-category.c:1015
1631 #: ../src/ui-currency.c:603 ../src/ui-payee.c:654 ../src/ui-pref.c:2375
1632 msgid "Visible"
1633 msgstr "Widoczny"
1634
1635 #: ../src/ui-account.c:945 ../src/ui-account.c:1052
1636 msgid "Account name"
1637 msgstr "Nazwa konta"
1638
1639 #: ../src/ui-account.c:951 ../src/ui-account.c:1058
1640 #: ../src/ui-assist-import.c:1034 ../src/ui-category.c:1375
1641 #: ../src/ui-payee.c:965
1642 msgid "Error"
1643 msgstr "Błąd"
1644
1645 #: ../src/ui-account.c:952
1646 #, c-format
1647 msgid ""
1648 "Cannot add an account '%s',\n"
1649 "this name already exists."
1650 msgstr ""
1651 "Nie można dodać konta '%s',\n"
1652 "taka nazwa już istnieje."
1653
1654 #: ../src/ui-account.c:994
1655 #, c-format
1656 msgid "Cannot delete account '%s'"
1657 msgstr "Nie można usunąć konta '%s'"
1658
1659 #: ../src/ui-account.c:998
1660 msgid ""
1661 "This account contains transactions and/or is part of internal transfers."
1662 msgstr "To konto zawiera transakcje i/lub jest stroną wewnętrznego przelewu."
1663
1664 #: ../src/ui-account.c:1009 ../src/ui-archive.c:316 ../src/ui-assign.c:545
1665 #: ../src/ui-category.c:1560 ../src/ui-currency.c:1299 ../src/ui-payee.c:1135
1666 #, c-format
1667 msgid "Are you sure you want to permanently delete '%s'?"
1668 msgstr "Czy na pewno chcesz trwale usunąć '%s'?"
1669
1670 #: ../src/ui-account.c:1011
1671 msgid "If you delete an account, it will be permanently lost."
1672 msgstr "Jeśli usuniesz konto, nie będzie można go odzyskać."
1673
1674 #: ../src/ui-account.c:1017 ../src/ui-account.c:1245 ../src/ui-archive.c:324
1675 #: ../src/ui-archive.c:1152 ../src/ui-assign.c:553 ../src/ui-assign.c:769
1676 #: ../src/ui-category.c:1124 ../src/ui-category.c:1572
1677 #: ../src/ui-category.c:1991 ../src/ui-currency.c:1307
1678 #: ../src/ui-currency.c:1539 ../src/ui-payee.c:745 ../src/ui-payee.c:1147
1679 #: ../src/ui-payee.c:1319
1680 msgid "_Delete"
1681 msgstr "_Usuń"
1682
1683 #: ../src/ui-account.c:1059 ../src/ui-assist-import.c:1035
1684 #, c-format
1685 msgid ""
1686 "Cannot rename this Account,\n"
1687 "from '%s' to '%s',\n"
1688 "this name already exists."
1689 msgstr ""
1690 "Nie można zmienić nazwy tego konta,\n"
1691 "z '%s' do '%s',\n"
1692 "taka nazwa już istnieje."
1693
1694 #: ../src/ui-account.c:1184
1695 msgid "Manage Accounts"
1696 msgstr "Zarządzaj kontami"
1697
1698 #: ../src/ui-account.c:1235
1699 msgid ""
1700 "Drag & drop to change the order\n"
1701 "Double-click to rename"
1702 msgstr ""
1703 "Przeciągnij i upuść aby zmienić kolejność\n"
1704 "Dwukrotnie kliknij aby zmienić nazwę"
1705
1706 #: ../src/ui-account.c:1241 ../src/ui-archive.c:1148 ../src/ui-assign.c:765
1707 #: ../src/ui-currency.c:1531 ../src/ui-transaction.c:1106
1708 msgid "_Add"
1709 msgstr "_Dodaj"
1710
1711 #: ../src/ui-account.c:1262 ../src/ui-hbfile.c:222 ../src/ui-pref.c:86
1712 #: ../src/ui-pref.c:1350 ../src/ui-pref.c:1661
1713 msgid "General"
1714 msgstr "Ogólne"
1715
1716 #: ../src/ui-account.c:1282
1717 msgid "_Currency:"
1718 msgstr "_Waluta"
1719
1720 #: ../src/ui-account.c:1289
1721 msgid "Start _balance:"
1722 msgstr "Saldo _początkowe:"
1723
1724 #: ../src/ui-account.c:1297
1725 msgid "Notes:"
1726 msgstr "Notatki:"
1727
1728 #: ../src/ui-account.c:1311
1729 msgid "this account was _closed"
1730 msgstr "to konto zostało _zamknięte"
1731
1732 #: ../src/ui-account.c:1322
1733 msgid "Current check number"
1734 msgstr "Aktualny numer książeczki czekowej"
1735
1736 #: ../src/ui-account.c:1326
1737 msgid "Checkbook _1:"
1738 msgstr "Książeczka czekowa _1:"
1739
1740 #: ../src/ui-account.c:1333
1741 msgid "Checkbook _2:"
1742 msgstr "Książeczka czekowa _2:"
1743
1744 #: ../src/ui-account.c:1345 ../src/ui-budget.c:1189
1745 msgid "Options"
1746 msgstr "Ustawienia"
1747
1748 #: ../src/ui-account.c:1354
1749 msgid "Institution"
1750 msgstr "Instytucja"
1751
1752 #: ../src/ui-account.c:1358 ../src/ui-assist-start.c:364
1753 #: ../src/ui-assist-import.c:962 ../src/ui-payee.c:896
1754 msgid "_Name:"
1755 msgstr "_Nazwa:"
1756
1757 #: ../src/ui-account.c:1366 ../src/ui-assist-start.c:384
1758 msgid "N_umber:"
1759 msgstr "N_umer:"
1760
1761 #: ../src/ui-account.c:1379
1762 msgid "Balance limits"
1763 msgstr ""
1764
1765 #: ../src/ui-account.c:1385
1766 msgid "_Overdraft at:"
1767 msgstr ""
1768
1769 #: ../src/ui-account.c:1397
1770 msgid "Report exclusion"
1771 msgstr "Raport wykluczeń"
1772
1773 #: ../src/ui-account.c:1401
1774 msgid "exclude from account _summary"
1775 msgstr "wyklucz z podsumowania _kont"
1776
1777 #: ../src/ui-account.c:1406
1778 msgid "exclude from the _budget"
1779 msgstr "wyklucz z _budżetu"
1780
1781 #: ../src/ui-account.c:1411
1782 msgid "exclude from any _reports"
1783 msgstr "wyklucz ze wszystkich _raportów"
1784
1785 #: ../src/ui-archive.c:47
1786 msgid "Scheduled"
1787 msgstr "Zaplanowane"
1788
1789 #: ../src/ui-archive.c:48
1790 msgid "Template"
1791 msgstr "Szablon"
1792
1793 #: ../src/ui-archive.c:55
1794 msgid "Possible"
1795 msgstr "Możliwe"
1796
1797 #: ../src/ui-archive.c:55
1798 msgid "Before"
1799 msgstr "Przed"
1800
1801 #: ../src/ui-archive.c:55
1802 msgid "After"
1803 msgstr "Po"
1804
1805 #: ../src/ui-archive.c:271
1806 #, c-format
1807 msgid "(template %d)"
1808 msgstr "(szablon %d)"
1809
1810 #: ../src/ui-archive.c:318
1811 msgid "If you delete a scheduled/template, it will be permanently lost."
1812 msgstr "Jeśli usuniesz szablon, nie będzie można go odzyskać."
1813
1814 #: ../src/ui-archive.c:908 ../src/ui-transaction.c:939
1815 msgid "_Amount:"
1816 msgstr "K_wota:"
1817
1818 #: ../src/ui-archive.c:916 ../src/ui-transaction.c:947
1819 msgid "Toggle amount sign"
1820 msgstr "Przełącz znak kwoty"
1821
1822 #: ../src/ui-archive.c:924 ../src/ui-split.c:362 ../src/ui-transaction.c:955
1823 msgid "Transaction splits"
1824 msgstr "Podział transakcji"
1825
1826 #: ../src/ui-archive.c:927 ../src/ui-assign.c:897
1827 msgid "Pay_ment:"
1828 msgstr "Pł_atność:"
1829
1830 #: ../src/ui-archive.c:935 ../src/ui-transaction.c:966
1831 msgid "Of notebook _2"
1832 msgstr "z książeczki _2"
1833
1834 #: ../src/ui-archive.c:950
1835 msgid "_To account:"
1836 msgstr "_Na konto:"
1837
1838 #: ../src/ui-archive.c:983 ../src/ui-filter.c:1020
1839 msgid "_Memo:"
1840 msgstr "_Opis:"
1841
1842 #: ../src/ui-archive.c:1007
1843 msgid "Scheduled insertion"
1844 msgstr "Zaplanuj wstawianie"
1845
1846 #: ../src/ui-archive.c:1012
1847 msgid "_Activate"
1848 msgstr "_Aktywuj"
1849
1850 #: ../src/ui-archive.c:1017
1851 msgid "Next _date:"
1852 msgstr "Następna data"
1853
1854 #: ../src/ui-archive.c:1025
1855 msgid "Ever_y:"
1856 msgstr "_Co:"
1857
1858 #: ../src/ui-archive.c:1041
1859 msgid "Week end:"
1860 msgstr "Koniec tygodnia"
1861
1862 #: ../src/ui-archive.c:1053
1863 msgid "_Stop after:"
1864 msgstr "_Zatrzymaj po:"
1865
1866 #: ../src/ui-archive.c:1061
1867 msgid "posts"
1868 msgstr "wpisów"
1869
1870 #: ../src/ui-archive.c:1083
1871 msgid "Manage scheduled/template transactions"
1872 msgstr "Zarządzaj zaplanowanymi transakcjami"
1873
1874 #: ../src/ui-assign.c:268 ../src/ui-filter.c:1322
1875 msgid "Text"
1876 msgstr "Tekst"
1877
1878 #: ../src/ui-assign.c:517
1879 #, c-format
1880 msgid "(assignment %d)"
1881 msgstr "(przypisanie %d)"
1882
1883 #: ../src/ui-assign.c:547
1884 msgid "If you delete an assignment, it will be permanently lost."
1885 msgstr "Jeśli usuniesz przypisanie, nie będzie można go odzyskać."
1886
1887 #: ../src/ui-assign.c:693
1888 msgid "Disabled"
1889 msgstr "Wyłączony"
1890
1891 #: ../src/ui-assign.c:694
1892 msgid "If empty"
1893 msgstr "Jeżeli puste"
1894
1895 #: ../src/ui-assign.c:695
1896 msgid "Overwrite"
1897 msgstr "Zastąp"
1898
1899 #: ../src/ui-assign.c:714
1900 msgid "Manage Assignments"
1901 msgstr "Zarządzaj przypisaniami"
1902
1903 #: ../src/ui-assign.c:791
1904 msgid "Condition"
1905 msgstr "Warunek"
1906
1907 #: ../src/ui-assign.c:795
1908 msgid "Search _in:"
1909 msgstr "Sz_ukaj w"
1910
1911 #. label = make_label_widget(_("Con_tains:"));
1912 #: ../src/ui-assign.c:803
1913 msgid "Fi_nd:"
1914 msgstr "Z_najdź"
1915
1916 #: ../src/ui-assign.c:811
1917 msgid "Match _case"
1918 msgstr "Uwzględnij wielkość liter"
1919
1920 #: ../src/ui-assign.c:816
1921 msgid "Use _regular expressions"
1922 msgstr "Użyj wy_rażeń regularnych"
1923
1924 #: ../src/ui-assign.c:831
1925 msgid "Assign payee"
1926 msgstr "Przypisz odbiorcę"
1927
1928 #: ../src/ui-assign.c:860
1929 msgid "Assign category"
1930 msgstr "Przypisz kategorię"
1931
1932 #: ../src/ui-assign.c:888
1933 msgid "Assign payment"
1934 msgstr "Przypisz płatność"
1935
1936 #: ../src/ui-assist-start.c:129
1937 #, c-format
1938 msgid "New HomeBank file (%d of %d)"
1939 msgstr "Nowy plik programu Homebank (%d z %d)"
1940
1941 #: ../src/ui-assist-start.c:160
1942 msgid "Not found"
1943 msgstr "Nie znaleziono"
1944
1945 #: ../src/ui-assist-start.c:252 ../src/ui-hbfile.c:226
1946 msgid "_Owner:"
1947 msgstr "_Właściciel:"
1948
1949 #: ../src/ui-assist-start.c:260 ../src/ui-dialogs.c:363
1950 msgid "Currency:"
1951 msgstr "Waluta"
1952
1953 #: ../src/ui-assist-start.c:276 ../src/ui-assist-import.c:1801
1954 #: ../src/ui-hbfile.c:191
1955 msgid "File properties"
1956 msgstr "Właściwości pliku"
1957
1958 #: ../src/ui-assist-start.c:298
1959 msgid "System detection"
1960 msgstr "Wykrywanie systemu"
1961
1962 #: ../src/ui-assist-start.c:302
1963 msgid "Languages:"
1964 msgstr "Języki:"
1965
1966 #: ../src/ui-assist-start.c:309
1967 msgid "Preset file:"
1968 msgstr "Plik ustawień"
1969
1970 #: ../src/ui-assist-start.c:327
1971 msgid "Initialize my categories with this file"
1972 msgstr "Inicjalizuj moje kategorie wykorzystując ten plik"
1973
1974 #: ../src/ui-assist-start.c:339
1975 msgid "Preset categories"
1976 msgstr "Ustawienia kategorii"
1977
1978 #: ../src/ui-assist-start.c:360
1979 msgid "Informations"
1980 msgstr "Informacje"
1981
1982 #: ../src/ui-assist-start.c:395
1983 msgid "Balances"
1984 msgstr "Salda"
1985
1986 #: ../src/ui-assist-start.c:399
1987 msgid "_Initial:"
1988 msgstr "_Początkowy"
1989
1990 #: ../src/ui-assist-start.c:406
1991 msgid "_Overdrawn at:"
1992 msgstr "P_rzekroczony o:"
1993
1994 #: ../src/ui-assist-start.c:415
1995 msgid "Create an account"
1996 msgstr "Utwórz konto"
1997
1998 #: ../src/ui-assist-start.c:425
1999 msgid "This is a confirmation page, press 'Apply' to apply changes"
2000 msgstr ""
2001 "To jest strona potwierdzenia, naciśnij 'Akceptuj' by zaakceptować zmiany"
2002
2003 #: ../src/ui-assist-start.c:431 ../src/ui-assist-import.c:62
2004 msgid "Confirmation"
2005 msgstr "Potwierdzenie"
2006
2007 #: ../src/ui-assist-import.c:56
2008 msgid "Welcome"
2009 msgstr "Witaj"
2010
2011 #: ../src/ui-assist-import.c:57
2012 msgid "Select file"
2013 msgstr "Wybierz plik"
2014
2015 #: ../src/ui-assist-import.c:58
2016 msgid "Import"
2017 msgstr "Importuj"
2018
2019 #: ../src/ui-assist-import.c:59
2020 msgid "Properties"
2021 msgstr "Właściwości"
2022
2023 #: ../src/ui-assist-import.c:61 ../src/ui-dialogs.c:216
2024 msgid "Transaction"
2025 msgstr "Transakcja"
2026
2027 #: ../src/ui-assist-import.c:132 ../src/ui-assist-import.c:958
2028 msgid "create new"
2029 msgstr "utwórz nowe"
2030
2031 #: ../src/ui-assist-import.c:134 ../src/ui-assist-import.c:970
2032 msgid "use existing"
2033 msgstr "użyj istniejącego"
2034
2035 #: ../src/ui-assist-import.c:216
2036 msgid "Name in the file"
2037 msgstr "Nazwa w pliku"
2038
2039 #: ../src/ui-assist-import.c:224
2040 msgid "Action"
2041 msgstr "Akcja"
2042
2043 #: ../src/ui-assist-import.c:232
2044 msgid "Name in HomeBank"
2045 msgstr "Nazwa w programie HomeBank"
2046
2047 #: ../src/ui-assist-import.c:597 ../src/ui-assist-import.c:843
2048 msgid "All seems all right here, your validation is optional!"
2049 msgstr "Wszystko wygląda w porządku, walidacja nie jest konieczna!"
2050
2051 #: ../src/ui-assist-import.c:610
2052 #, c-format
2053 msgid ""
2054 "No account information has been found into the file '%s'.\n"
2055 "Please select the appropriate action for account below."
2056 msgstr ""
2057 "W pliku '%s' nie odnaleziono informacji o koncie.\n"
2058 "Określ poniżej co zrobić z kontem."
2059
2060 #: ../src/ui-assist-import.c:849
2061 msgid ""
2062 "Possible duplicate of existing transaction have been found, and disabled for "
2063 "import.\n"
2064 "Please check and choose the ones that have to be imported."
2065 msgstr ""
2066 "Prawdopodobnie w pliku znajduje się powtórzona transakcja co uniemożliwia "
2067 "poprawne zaimportowanie.\n"
2068 "Proszę sprawdzić i wybrać tą, która powinna zostać zaimportowana."
2069
2070 #: ../src/ui-assist-import.c:936
2071 msgid "Change account action"
2072 msgstr "Zmień akcję dla konta"
2073
2074 #: ../src/ui-assist-import.c:1083
2075 msgid "Please select a file..."
2076 msgstr "Proszę wybrać plik..."
2077
2078 #: ../src/ui-assist-import.c:1100
2079 msgid "QIF file recognised !"
2080 msgstr "Plik QIF rozpoznany!"
2081
2082 #: ../src/ui-assist-import.c:1106
2083 msgid "OFX file recognised !"
2084 msgstr "Rozpoznano plik OFX!"
2085
2086 #: ../src/ui-assist-import.c:1109
2087 msgid "** OFX support is disabled **"
2088 msgstr "** Obsługa OFX jest wyłączona **"
2089
2090 #: ../src/ui-assist-import.c:1114
2091 msgid "CSV transaction file recognised !"
2092 msgstr "Rozpoznano plik CSV z transakcjami!"
2093
2094 #: ../src/ui-assist-import.c:1120
2095 msgid "Unknown/Invalid file..."
2096 msgstr "Nierozpoznany lub błędny plik..."
2097
2098 #. file content detail
2099 #. TODO: difficult translation here
2100 #: ../src/ui-assist-import.c:1226
2101 #, c-format
2102 msgid "account: %d - transaction: %d - payee: %d - categorie: %d"
2103 msgstr "konto: %d - transakcja: %d - kontrahent: %d - kategoria: %d"
2104
2105 #: ../src/ui-assist-import.c:1347
2106 msgid "Some date convertion failed"
2107 msgstr "Konwersja niektórych dat nie powiodła się"
2108
2109 #: ../src/ui-assist-import.c:1348
2110 #, c-format
2111 msgid "Reload using date order: '%s' ?"
2112 msgstr "Załadować ponownie używając formatu daty: '%s' ?"
2113
2114 #: ../src/ui-assist-import.c:1563
2115 #, c-format
2116 msgid "Import assistant (%d of %d)"
2117 msgstr "Asystent importu (%d z %d)"
2118
2119 #: ../src/ui-assist-import.c:1617
2120 msgid ""
2121 "Welcome to the HomeBank Import Assistant.\n"
2122 "\n"
2123 "With this assistant you will be guided throught the process\n"
2124 "of importing an external file into HomeBank.\n"
2125 "\n"
2126 "No changes will be made until you click \"Apply\" at the end\n"
2127 "of this assistant."
2128 msgstr ""
2129 "Witaj w asystencie importu programu HomeBank.\n"
2130 "\n"
2131 "Asystent przeprowadzi cię przez proces\n"
2132 "importowania zewnętrznego pliku do HomeBank.\n"
2133 "\n"
2134 "Dopóki nie klikniesz \"Zastosuj\" na końcu asystenta,\n"
2135 "żadne zmiany nie zostaną wprowadzone."
2136
2137 #: ../src/ui-assist-import.c:1629
2138 msgid ""
2139 "HomeBank can import files in the following formats:\n"
2140 "- QIF\n"
2141 "- OFX/QFX (optional at compilation time)\n"
2142 "- CSV (format is specific to HomeBank, see the documentation)\n"
2143 msgstr ""
2144 "HomeBank może zaimportować pliki następujących formatów:\n"
2145 "- QIF\n"
2146 "- OFX/QFX (opcja w czasie kompilacji)\n"
2147 "- CSV (format specyficzny dla HomeBank, patrz dokumentacja)\n"
2148
2149 #: ../src/ui-assist-import.c:1669
2150 msgid "Known files"
2151 msgstr "Rozpoznawane pliki"
2152
2153 #: ../src/ui-assist-import.c:1680 ../src/ui-dialogs.c:440
2154 msgid "QIF files"
2155 msgstr "Pliki QIF"
2156
2157 #: ../src/ui-assist-import.c:1688
2158 msgid "OFX/QFX files"
2159 msgstr "Pliki OFX/QFX"
2160
2161 #: ../src/ui-assist-import.c:1696 ../src/ui-dialogs.c:498
2162 msgid "CSV files"
2163 msgstr "Pliki CSV"
2164
2165 #: ../src/ui-assist-import.c:1704 ../src/ui-dialogs.c:441
2166 #: ../src/ui-dialogs.c:499 ../src/ui-dialogs.c:554
2167 msgid "All files"
2168 msgstr "Wszystkie pliki"
2169
2170 #: ../src/ui-assist-import.c:1768
2171 msgid "A general error occured, and this file cannot be loaded."
2172 msgstr "Wystąpił błąd i plik nie może być wczytany."
2173
2174 #: ../src/ui-assist-import.c:1805
2175 msgid "Name:"
2176 msgstr "Nazwa:"
2177
2178 #: ../src/ui-assist-import.c:1812
2179 msgid "Path:"
2180 msgstr "Ścieżka:"
2181
2182 #: ../src/ui-assist-import.c:1819
2183 msgid "Encoding:"
2184 msgstr "Kodowanie:"
2185
2186 #: ../src/ui-assist-import.c:1826
2187 msgid "Date format:"
2188 msgstr "Format daty:"
2189
2190 #: ../src/ui-assist-import.c:1838
2191 msgid "File content"
2192 msgstr "Zawartość pliku"
2193
2194 #: ../src/ui-assist-import.c:1842
2195 msgid "Content:"
2196 msgstr "Zawartość:"
2197
2198 #: ../src/ui-assist-import.c:1908
2199 msgid "Choose the action for accounts"
2200 msgstr "Wybierz akcje dla kont"
2201
2202 #: ../src/ui-assist-import.c:1924
2203 msgid "Change _action"
2204 msgstr "Zmień _akcję"
2205
2206 #: ../src/ui-assist-import.c:1978
2207 msgid "Choose transactions to import"
2208 msgstr "Wybierz transakcje do zaimportowania"
2209
2210 #: ../src/ui-assist-import.c:1992
2211 msgid "Detail of existing transaction (possible duplicate)"
2212 msgstr "Szczegóły istniejącej transakcji (prawdopodobnie duplikat)"
2213
2214 #: ../src/ui-assist-import.c:2014
2215 msgid "Date _tolerance:"
2216 msgstr "_Tolerancja daty:"
2217
2218 #. TRANSLATORS: there is a spinner on the left of this label, and so you have 0....x days of date tolerance
2219 #: ../src/ui-assist-import.c:2022
2220 msgid "days"
2221 msgstr "dni"
2222
2223 #: ../src/ui-assist-import.c:2025
2224 msgid "_Refresh"
2225 msgstr "_Odśwież"
2226
2227 #: ../src/ui-assist-import.c:2035
2228 msgid ""
2229 "The match is done in order: by account, amount and date.\n"
2230 "A date tolerance of 0 day means an exact match"
2231 msgstr ""
2232 "Dopasowanie jest realizowane w kolejności: wg konta, kwoty oraz daty.\n"
2233 "Tolerancja daty równa zero oznacza dokładne dopasowanie"
2234
2235 #: ../src/ui-assist-import.c:2068
2236 msgid "Click \"Apply\" to update your accounts.\n"
2237 msgstr "Wciśnij \"Zastosuj\" by zaktualizować swoje konta.\n"
2238
2239 #: ../src/ui-assist-import.c:2091
2240 msgid "to update"
2241 msgstr "uaktualnić"
2242
2243 #: ../src/ui-assist-import.c:2099
2244 msgid "to create"
2245 msgstr "utworzyć"
2246
2247 #: ../src/ui-assist-import.c:2103 ../src/ui-pref.c:88
2248 msgid "Transactions"
2249 msgstr "Transakcje"
2250
2251 #: ../src/ui-assist-import.c:2112
2252 msgid "to import"
2253 msgstr "importować"
2254
2255 #: ../src/ui-assist-import.c:2120
2256 msgid "to reject"
2257 msgstr "odrzucić"
2258
2259 #: ../src/ui-assist-import.c:2128
2260 msgid "auto-assigned"
2261 msgstr "autoprzydział"
2262
2263 #: ../src/ui-budget.c:508 ../src/ui-category.c:1164
2264 msgid "File format error"
2265 msgstr "Błąd formatu pliku"
2266
2267 #: ../src/ui-budget.c:509 ../src/ui-category.c:1165
2268 msgid ""
2269 "The CSV file must contains the exact numbers of column,\n"
2270 "separated by a semi-colon, please see the help for more details."
2271 msgstr ""
2272 "Plik CSV musi zawierać określoną liczbę kolumn,\n"
2273 "oddzielonych średnikami, sprawdź pomoc aby uzyskać więcej szczegółów"
2274
2275 #: ../src/ui-budget.c:693
2276 msgid "Are you sure you want to clear input?"
2277 msgstr "Czy na pewno wyczyścić pole?"
2278
2279 #: ../src/ui-budget.c:695
2280 msgid "If you proceed, every amount will be set to 0."
2281 msgstr "Kontynuacja wyzeruje wszystkie kwoty."
2282
2283 #: ../src/ui-budget.c:701
2284 msgid "_Clear"
2285 msgstr "_Wyczyść"
2286
2287 #: ../src/ui-budget.c:993
2288 msgid "Manage Budget"
2289 msgstr "Zarządanie budżetem"
2290
2291 #: ../src/ui-budget.c:1036 ../src/ui-category.c:1862 ../src/ui-payee.c:1259
2292 msgid "_Import CSV"
2293 msgstr "Importuj plik CSV"
2294
2295 #: ../src/ui-budget.c:1040 ../src/ui-category.c:1866 ../src/ui-payee.c:1263
2296 msgid "E_xport CSV"
2297 msgstr "Eksportuj CSV"
2298
2299 #: ../src/ui-budget.c:1099 ../src/ui-category.c:1970
2300 msgid "Expand all"
2301 msgstr "Rozwiń wszystkie"
2302
2303 #: ../src/ui-budget.c:1103 ../src/ui-category.c:1974
2304 msgid "Collapse all"
2305 msgstr "Zwiń wszystkie"
2306
2307 #: ../src/ui-budget.c:1125
2308 msgid "Budget for each month"
2309 msgstr "Budżet na każdy miesiąc"
2310
2311 #: ../src/ui-budget.c:1130
2312 msgid "is the same"
2313 msgstr "jest taki sam"
2314
2315 #: ../src/ui-budget.c:1142
2316 msgid "_Clear input"
2317 msgstr "Wyczyść pole"
2318
2319 #: ../src/ui-budget.c:1156
2320 msgid "is different"
2321 msgstr "jest różny"
2322
2323 #: ../src/ui-budget.c:1194
2324 msgid "_Force monitoring this category"
2325 msgstr "_Wymuszaj monitorowanie tej kategorii"
2326
2327 #: ../src/ui-category.c:1032 ../src/ui-currency.c:618 ../src/ui-currency.c:1107
2328 #: ../src/ui-payee.c:671
2329 msgid "Name"
2330 msgstr ""
2331
2332 #: ../src/ui-category.c:1044 ../src/ui-payee.c:687
2333 msgid "Usage"
2334 msgstr ""
2335
2336 #: ../src/ui-category.c:1122
2337 msgid "Delete unused categories"
2338 msgstr "Usuń nieużywane kategorie"
2339
2340 #: ../src/ui-category.c:1123
2341 msgid ""
2342 "Are you sure you want to permanently\n"
2343 "delete unused categories?"
2344 msgstr ""
2345 "Jesteś pewien, że chcesz bezpowrotnie\n"
2346 "usunąć nieużywane kategorie?"
2347
2348 #: ../src/ui-category.c:1301 ../src/ui-payee.c:868
2349 msgid "Edit..."
2350 msgstr "Zmień..."
2351
2352 #: ../src/ui-category.c:1325
2353 msgid "_Income"
2354 msgstr "_Przychód"
2355
2356 #: ../src/ui-category.c:1376
2357 #, c-format
2358 msgid ""
2359 "Cannot rename this Category,\n"
2360 "from '%s' to '%s',\n"
2361 "this name already exists."
2362 msgstr ""
2363 "Nie można zmienić nazwy tej kategorii\n"
2364 "z '%s' na '%s',\n"
2365 "ponieważ taka nazwa już istnieje."
2366
2367 #: ../src/ui-category.c:1441
2368 #, c-format
2369 msgid "Merge category '%s'"
2370 msgstr "Scal kategorię '%s'"
2371
2372 #: ../src/ui-category.c:1453 ../src/ui-payee.c:1033
2373 msgid "Merge"
2374 msgstr "Scal"
2375
2376 #: ../src/ui-category.c:1462
2377 msgid ""
2378 "Transactions assigned to this category,\n"
2379 "will be moved to the category selected below."
2380 msgstr ""
2381 "Transakcje przypisane do tej kategorii,\n"
2382 "zostaną przeniesione do kategorii zaznaczonej poniżej."
2383
2384 #: ../src/ui-category.c:1472
2385 #, c-format
2386 msgid "_Delete the category '%s'"
2387 msgstr "Usuń kategorię '%s'"
2388
2389 #: ../src/ui-category.c:1564
2390 msgid ""
2391 "This category is used.\n"
2392 "Any transaction using that category will be set to (no category)"
2393 msgstr ""
2394 "Kategoria jest używana.\n"
2395 "Transakcje należące do tej kategorii pozostaną nieskategoryzowane"
2396
2397 #: ../src/ui-category.c:1813
2398 msgid "Manage Categories"
2399 msgstr "Zarządzaj kategoriami"
2400
2401 #: ../src/ui-category.c:1873 ../src/ui-payee.c:1270
2402 msgid "_Delete unused"
2403 msgstr "Usuń nieużywane"
2404
2405 #: ../src/ui-category.c:1893
2406 msgid "new category"
2407 msgstr "nowa ketgoria"
2408
2409 #: ../src/ui-category.c:1906
2410 msgid "new subcategory"
2411 msgstr "nowa podkategoria"
2412
2413 #: ../src/ui-category.c:1988 ../src/ui-payee.c:1316
2414 msgid "_Merge"
2415 msgstr "_Scal"
2416
2417 #: ../src/ui-currency.c:370 ../src/ui-currency.c:377
2418 msgid "Base currency"
2419 msgstr "Podstawowa waluta"
2420
2421 #: ../src/ui-currency.c:629
2422 msgid "Symbol"
2423 msgstr "Symbol"
2424
2425 #: ../src/ui-currency.c:641 ../src/ui-currency.c:817 ../src/ui-pref.c:1392
2426 msgid "Exchange rate"
2427 msgstr "Kurs wymiany"
2428
2429 #: ../src/ui-currency.c:653
2430 msgid "Last modfied"
2431 msgstr "Ostatnio zmienione"
2432
2433 #: ../src/ui-currency.c:772
2434 msgid "Edit currency"
2435 msgstr "Edytuj walutę"
2436
2437 #: ../src/ui-currency.c:803 ../src/ui-pref.c:1365
2438 msgid "Currency"
2439 msgstr "Waluta"
2440
2441 #: ../src/ui-currency.c:836 ../src/ui-pref.c:1410
2442 msgid "Format"
2443 msgstr ""
2444
2445 #: ../src/ui-currency.c:845 ../src/ui-pref.c:1419 ../src/ui-pref.c:1489
2446 msgid "_Customize"
2447 msgstr "_Dostosuj"
2448
2449 #: ../src/ui-currency.c:854 ../src/ui-pref.c:1428
2450 msgid "_Symbol:"
2451 msgstr "_Symbol"
2452
2453 #: ../src/ui-currency.c:861 ../src/ui-pref.c:1435
2454 msgid "Is pre_fix"
2455 msgstr "Umieść przed kwotą"
2456
2457 #: ../src/ui-currency.c:866 ../src/ui-pref.c:1440
2458 msgid "_Decimal char:"
2459 msgstr "Separator _dziesiętny:"
2460
2461 #: ../src/ui-currency.c:873 ../src/ui-pref.c:1447
2462 msgid "_Frac digits:"
2463 msgstr "Miejsca dziesiętne:"
2464
2465 #: ../src/ui-currency.c:880 ../src/ui-pref.c:1454
2466 msgid "_Grouping char:"
2467 msgstr "Separator _grup cyfr:"
2468
2469 #: ../src/ui-currency.c:1040
2470 msgid "Select base currency"
2471 msgstr "Wybierz walutę bazową"
2472
2473 #: ../src/ui-currency.c:1040
2474 msgid "Select currency"
2475 msgstr "Wybierz walutę"
2476
2477 #: ../src/ui-currency.c:1112
2478 msgid "ISO Code"
2479 msgstr "Kod ISO"
2480
2481 #: ../src/ui-currency.c:1168
2482 msgid "Update online error"
2483 msgstr "Błąd aktualizacji online"
2484
2485 #: ../src/ui-currency.c:1301
2486 msgid "If you delete a currency, it will be permanently lost."
2487 msgstr "Jeśli usuniesz walutę, nie będzie można jej odzyskać."
2488
2489 #: ../src/ui-currency.c:1345
2490 msgid "Change the base currency"
2491 msgstr "Zmień walutę bazową"
2492
2493 #: ../src/ui-currency.c:1346
2494 msgid ""
2495 "If you proceed, rates of other currencies\n"
2496 "will be set to 0, don't forget to update it"
2497 msgstr ""
2498 "Jeśli będziesz kontynuował, kursy innych walut\n"
2499 "zostaną ustawione na 0, nie zapomnij ich uaktualnić"
2500
2501 #: ../src/ui-currency.c:1461
2502 msgid "Currencies"
2503 msgstr "Waluty"
2504
2505 #: ../src/ui-currency.c:1511
2506 msgid "Update online"
2507 msgstr "Aktualizuj online"
2508
2509 #: ../src/ui-currency.c:1543
2510 msgid "Set as base"
2511 msgstr "Ustaw jako bazową"
2512
2513 #: ../src/ui-dialogs.c:176
2514 msgid "File statistics"
2515 msgstr "Statystyka pliku"
2516
2517 #: ../src/ui-dialogs.c:243
2518 msgid "Assignment"
2519 msgstr "Przypisanie"
2520
2521 #: ../src/ui-dialogs.c:324
2522 msgid "Upgrade"
2523 msgstr "Uaktualnij"
2524
2525 #: ../src/ui-dialogs.c:349
2526 msgid "Select a base currency"
2527 msgstr "Wybierz walutę bazową"
2528
2529 #: ../src/ui-dialogs.c:358
2530 msgid ""
2531 "Starting v5.1, HomeBank can manage several currencies\n"
2532 "if the currency below is not correct, please change it:"
2533 msgstr ""
2534 "Od wersji 5.1, HomeBank potrafi obsługiwać wiele walut,\n"
2535 "jeśli poniższa waluta nie jest poprawna, zmień ją:"
2536
2537 #: ../src/ui-dialogs.c:475
2538 msgid "Import from CSV"
2539 msgstr "Importuj z pliku CSV"
2540
2541 #: ../src/ui-dialogs.c:537
2542 msgid "Open HomeBank file"
2543 msgstr "Otwórz plik HomeBank"
2544
2545 #: ../src/ui-dialogs.c:542
2546 msgid "Save HomeBank file as"
2547 msgstr "Zapisz plik HomeBank jako"
2548
2549 #: ../src/ui-dialogs.c:553
2550 msgid "HomeBank files"
2551 msgstr "Pliki HomeBank"
2552
2553 #: ../src/ui-dialogs.c:655
2554 msgid "Save changes to the file before closing?"
2555 msgstr "Zapisać zmiany przed zamknięciem?"
2556
2557 #: ../src/ui-dialogs.c:659
2558 #, c-format
2559 msgid ""
2560 "If you don't save, changes will be permanently lost.\n"
2561 "Number of changes: %d."
2562 msgstr ""
2563 "Jeśli nie zapiszesz zmian, zostaną one bezpowrotnie utracone.\n"
2564 "Liczba zmian: %d."
2565
2566 #: ../src/ui-dialogs.c:664
2567 msgid "Close _without saving"
2568 msgstr "Zamknij bez zapisywania"
2569
2570 #: ../src/ui-dialogs.c:748
2571 msgid "Select among possible transactions..."
2572 msgstr "Wybierz spośród dostępnych transakcji..."
2573
2574 #: ../src/ui-dialogs.c:784
2575 msgid "Select an action:"
2576 msgstr "Wybierz akcję:"
2577
2578 #: ../src/ui-dialogs.c:788
2579 msgid "create a new transaction"
2580 msgstr "utwórz nową transakcję"
2581
2582 #: ../src/ui-dialogs.c:791
2583 msgid "select an existing transaction"
2584 msgstr "wybierz istniejącą transakcję"
2585
2586 #: ../src/ui-dialogs.c:796
2587 msgid ""
2588 "HomeBank has found some transaction that may be the associated transaction "
2589 "for the internal transfer."
2590 msgstr ""
2591 "HomeBank znalazł transakcję, które można powiązać z inną przez przelew "
2592 "wewnętrzny."
2593
2594 #: ../src/ui-filter.c:52
2595 msgid "Any Type"
2596 msgstr "Jakikolwiek rodzaj"
2597
2598 #: ../src/ui-filter.c:57
2599 msgid "Uncategorized"
2600 msgstr "Brak statusu"
2601
2602 #: ../src/ui-filter.c:58
2603 msgid "Unreconciled"
2604 msgstr "Nieuzgodnione"
2605
2606 #: ../src/ui-filter.c:59
2607 msgid "Uncleared"
2608 msgstr "Nierozliczone"
2609
2610 #: ../src/ui-filter.c:60 ../src/ui-transaction.c:59
2611 msgid "Reconciled"
2612 msgstr "Uzgodnione"
2613
2614 #: ../src/ui-filter.c:61 ../src/ui-transaction.c:58
2615 msgid "Cleared"
2616 msgstr "Rozliczone"
2617
2618 #: ../src/ui-filter.c:63
2619 msgid "Any Status"
2620 msgstr "Jakikolwiek status"
2621
2622 #: ../src/ui-filter.c:68
2623 msgid "This month"
2624 msgstr "Bieżący miesiąc"
2625
2626 #: ../src/ui-filter.c:69
2627 msgid "Last month"
2628 msgstr "Poprzedni miesiąc"
2629
2630 #: ../src/ui-filter.c:70
2631 msgid "This quarter"
2632 msgstr "Bieżący kwartał"
2633
2634 #: ../src/ui-filter.c:71
2635 msgid "Last quarter"
2636 msgstr "Poprzedni kwartał"
2637
2638 #: ../src/ui-filter.c:72
2639 msgid "This year"
2640 msgstr "Bieżący rok"
2641
2642 #: ../src/ui-filter.c:73
2643 msgid "Last year"
2644 msgstr "Ubiegły rok"
2645
2646 #: ../src/ui-filter.c:75
2647 msgid "Last 30 days"
2648 msgstr "Ostatnie 30 dni"
2649
2650 #: ../src/ui-filter.c:76
2651 msgid "Last 60 days"
2652 msgstr "Ostatnie 60 dni"
2653
2654 #: ../src/ui-filter.c:77
2655 msgid "Last 90 days"
2656 msgstr "Ostatnie 90 dni"
2657
2658 #: ../src/ui-filter.c:78
2659 msgid "Last 12 months"
2660 msgstr "Ostatnich 12 miesięcy"
2661
2662 #: ../src/ui-filter.c:80
2663 msgid "Other..."
2664 msgstr "Inne..."
2665
2666 #: ../src/ui-filter.c:82
2667 msgid "All date"
2668 msgstr "Cały czas"
2669
2670 #: ../src/ui-filter.c:90
2671 msgid "All month"
2672 msgstr "Wszystkie miesiące"
2673
2674 #: ../src/ui-filter.c:750 ../src/ui-filter.c:799 ../src/ui-filter.c:848
2675 #: ../src/ui-filter.c:953 ../src/ui-filter.c:1007 ../src/ui-filter.c:1064
2676 #: ../src/ui-filter.c:1110 ../src/ui-filter.c:1170
2677 msgid "_Option:"
2678 msgstr "_Opcje:"
2679
2680 #: ../src/ui-filter.c:771 ../src/ui-filter.c:820 ../src/ui-filter.c:869
2681 msgid "All"
2682 msgstr "Wszystkie"
2683
2684 #: ../src/ui-filter.c:775 ../src/ui-filter.c:824 ../src/ui-filter.c:873
2685 #: ../src/ui-pref.c:106 ../src/ui-transaction.c:57
2686 msgid "None"
2687 msgstr "Brak"
2688
2689 #: ../src/ui-filter.c:779 ../src/ui-filter.c:828 ../src/ui-filter.c:877
2690 msgid "Invert"
2691 msgstr "Odwróć"
2692
2693 #: ../src/ui-filter.c:949
2694 msgid "Filter Date"
2695 msgstr "Filtruj po dacie"
2696
2697 #: ../src/ui-filter.c:976
2698 msgid "_Month:"
2699 msgstr "_Miesiąc:"
2700
2701 #: ../src/ui-filter.c:982
2702 msgid "_Year:"
2703 msgstr "_Rok:"
2704
2705 #: ../src/ui-filter.c:1003
2706 msgid "Filter Text"
2707 msgstr "Filtruj po tekście"
2708
2709 #: ../src/ui-filter.c:1016
2710 msgid "Case _sensitive"
2711 msgstr "Rozróżnianie wielkości _liter"
2712
2713 #: ../src/ui-filter.c:1035
2714 msgid "_Tag:"
2715 msgstr "_Etykieta:"
2716
2717 #: ../src/ui-filter.c:1060
2718 msgid "Filter Amount"
2719 msgstr "Filtruj po kwocie"
2720
2721 #: ../src/ui-filter.c:1106
2722 msgid "Filter Status"
2723 msgstr "Filtruj po statusie"
2724
2725 #: ../src/ui-filter.c:1121
2726 msgid "reconciled"
2727 msgstr "uzgodnione"
2728
2729 #: ../src/ui-filter.c:1125
2730 msgid "cleared"
2731 msgstr "rozliczone"
2732
2733 #: ../src/ui-filter.c:1130
2734 msgid "Force:"
2735 msgstr "Zawsze:"
2736
2737 #: ../src/ui-filter.c:1136
2738 msgid "display 'Added'"
2739 msgstr "pokazuj ostatnio dodane"
2740
2741 #: ../src/ui-filter.c:1140
2742 msgid "display 'Edited'"
2743 msgstr "pokazuj ostatnio zmienione"
2744
2745 #: ../src/ui-filter.c:1144
2746 msgid "display 'Remind'"
2747 msgstr "pokazuj przypomnienia"
2748
2749 #: ../src/ui-filter.c:1165
2750 msgid "Filter Payment"
2751 msgstr "Filtruj po sposobie płatności"
2752
2753 #: ../src/ui-filter.c:1265
2754 msgid "Edit Filter"
2755 msgstr "Zmień filtr"
2756
2757 #. clear button
2758 #: ../src/ui-filter.c:1268 ../src/ui-pref.c:1998
2759 msgid "_Reset"
2760 msgstr "Przywróć"
2761
2762 #: ../src/ui-filter.c:1312
2763 msgid "Payment"
2764 msgstr "Płatność"
2765
2766 #: ../src/ui-hbfile.c:239
2767 msgid "Scheduled transaction"
2768 msgstr "Zaplanowane transakcje"
2769
2770 #: ../src/ui-hbfile.c:243
2771 msgid "add until"
2772 msgstr "wstaw aż do"
2773
2774 #: ../src/ui-hbfile.c:251
2775 msgid "of each month (excluded)"
2776 msgstr "dnia każdego miesiąca (z wyłączeniem)"
2777
2778 #: ../src/ui-hbfile.c:256
2779 msgid "add"
2780 msgstr "dodaj"
2781
2782 #. TRANSLATORS: there is a spinner on the left of this label, and so you have 0....x days in advance the current date
2783 #: ../src/ui-hbfile.c:265 ../src/ui-pref.c:1592
2784 msgid "days in advance the current date"
2785 msgstr "dni naprzód od dzisiaj"
2786
2787 #: ../src/ui-payee.c:705
2788 msgid "Default category"
2789 msgstr "Domyślna kategoria"
2790
2791 #: ../src/ui-payee.c:743
2792 msgid "Delete unused payee"
2793 msgstr "Usuń nieużywanych odbiorców"
2794
2795 #: ../src/ui-payee.c:744
2796 msgid ""
2797 "Are you sure you want to\n"
2798 "permanently delete unused payee?"
2799 msgstr ""
2800 "Czy jesteś pewien, że chcesz\n"
2801 "trwale usunąć nieużywanych odbiorców?"
2802
2803 #: ../src/ui-payee.c:909
2804 msgid "Default"
2805 msgstr "Domyślnie"
2806
2807 #: ../src/ui-payee.c:966
2808 #, c-format
2809 msgid ""
2810 "Cannot rename this Payee,\n"
2811 "from '%s' to '%s',\n"
2812 "this name already exists."
2813 msgstr ""
2814 "Nie można zmienić nazwy tego odbiorcy\n"
2815 "z '%s' na '%s',\n"
2816 "ponieważ taka nazwa już istnieje."
2817
2818 #: ../src/ui-payee.c:1021
2819 #, c-format
2820 msgid "Merge payee '%s'"
2821 msgstr "Scal odbiorcę '%s'"
2822
2823 #: ../src/ui-payee.c:1042
2824 msgid ""
2825 "Transactions assigned to this payee,\n"
2826 "will be moved to the payee selected below."
2827 msgstr ""
2828 "Transakcje przypisane do tego odbiorcy,\n"
2829 "zostaną przeniesione na wskazanego poniżej."
2830
2831 #: ../src/ui-payee.c:1052
2832 #, c-format
2833 msgid "_Delete the payee '%s'"
2834 msgstr "Usuń odbiorcę '%s'"
2835
2836 #: ../src/ui-payee.c:1139
2837 msgid ""
2838 "This payee is used.\n"
2839 "Any transaction using that payee will be set to (no payee)"
2840 msgstr ""
2841 "Ten odbiorca jest aktualnie używany.\n"
2842 "Wszystkie transakcje z jego udziałem zostaną zmienione na nieposiadające "
2843 "odbiorcy."
2844
2845 #: ../src/ui-payee.c:1219
2846 msgid "Manage Payees"
2847 msgstr "Zarządzaj odbiorcami"
2848
2849 #: ../src/ui-payee.c:1289
2850 msgid "new payee"
2851 msgstr "nowy odbiorca"
2852
2853 #: ../src/ui-pref.c:87
2854 msgid "Interface"
2855 msgstr "Interfejs"
2856
2857 #: ../src/ui-pref.c:89
2858 msgid "Display format"
2859 msgstr "Format wyświetlania"
2860
2861 #: ../src/ui-pref.c:90
2862 msgid "Import/Export"
2863 msgstr "Importuj/Eksportuj"
2864
2865 #: ../src/ui-pref.c:91
2866 msgid "Report"
2867 msgstr "Raport"
2868
2869 #: ../src/ui-pref.c:97
2870 msgid "System defaults"
2871 msgstr "Domyślne"
2872
2873 #: ../src/ui-pref.c:98
2874 msgid "Icons only"
2875 msgstr "Tylko ikony"
2876
2877 #: ../src/ui-pref.c:99
2878 msgid "Text only"
2879 msgstr "Tylko tekst"
2880
2881 #: ../src/ui-pref.c:100
2882 msgid "Text under icons"
2883 msgstr "Tekst pod ikonami"
2884
2885 #: ../src/ui-pref.c:101
2886 msgid "Text beside icons"
2887 msgstr "Tekst obok ikon"
2888
2889 #: ../src/ui-pref.c:107
2890 msgid "Horizontal"
2891 msgstr "Pozioma"
2892
2893 #: ../src/ui-pref.c:108
2894 msgid "Vertical"
2895 msgstr "Pionowa"
2896
2897 #: ../src/ui-pref.c:109
2898 msgid "Both"
2899 msgstr "Obie"
2900
2901 #: ../src/ui-pref.c:116
2902 msgid "Tango light"
2903 msgstr "Tango jasne"
2904
2905 #: ../src/ui-pref.c:117
2906 msgid "Tango medium"
2907 msgstr "Tango pośrednie"
2908
2909 #: ../src/ui-pref.c:118
2910 msgid "Tango dark"
2911 msgstr "Tango ciemne"
2912
2913 #: ../src/ui-pref.c:123
2914 msgid "m-d-y"
2915 msgstr "m-d-r"
2916
2917 #: ../src/ui-pref.c:124
2918 msgid "d-m-y"
2919 msgstr "d-m-r"
2920
2921 #: ../src/ui-pref.c:125
2922 msgid "y-m-d"
2923 msgstr "r-m-d"
2924
2925 #: ../src/ui-pref.c:136
2926 msgid "Ignore"
2927 msgstr "Ignoruj"
2928
2929 #: ../src/ui-pref.c:137
2930 msgid "Append to Info"
2931 msgstr "Dołącz do notatki"
2932
2933 #: ../src/ui-pref.c:138
2934 msgid "Append to Memo"
2935 msgstr "Dołącz do opisu"
2936
2937 #: ../src/ui-pref.c:504
2938 msgid "System Language"
2939 msgstr "Język systemu"
2940
2941 #: ../src/ui-pref.c:629
2942 msgid "Choose a default HomeBank files folder"
2943 msgstr "Wybierz domyślny katalog dla plików HomeBank"
2944
2945 #: ../src/ui-pref.c:634
2946 msgid "Choose a default import folder"
2947 msgstr "Wybierz domyślny katalog importu"
2948
2949 #: ../src/ui-pref.c:639
2950 msgid "Choose a default export folder"
2951 msgstr "Wybierz domyślny katalog eksportu"
2952
2953 #: ../src/ui-pref.c:1122
2954 msgid "Date options"
2955 msgstr "Ustawienia dat"
2956
2957 #: ../src/ui-pref.c:1126
2958 msgid "Date order:"
2959 msgstr "Format daty:"
2960
2961 #: ../src/ui-pref.c:1141
2962 msgid "OFX/QFX options"
2963 msgstr "Opcje OFX/QFX"
2964
2965 #: ../src/ui-pref.c:1145
2966 msgid "_Memo field:"
2967 msgstr "Pole _opisu:"
2968
2969 #: ../src/ui-pref.c:1160 ../src/ui-pref.c:1830
2970 msgid "Files folder"
2971 msgstr "Katalog z danymi"
2972
2973 #: ../src/ui-pref.c:1164
2974 msgid "_Import:"
2975 msgstr "_Import:"
2976
2977 #: ../src/ui-pref.c:1183
2978 msgid "_Export:"
2979 msgstr "_Eksport:"
2980
2981 #: ../src/ui-pref.c:1254
2982 msgid "Initial filter"
2983 msgstr "Domyślny filtr"
2984
2985 #: ../src/ui-pref.c:1258 ../src/ui-pref.c:1575 ../src/ui-pref.c:1818
2986 msgid "Date _range:"
2987 msgstr "_Zakres dat:"
2988
2989 #: ../src/ui-pref.c:1272
2990 msgid "Charts options"
2991 msgstr "Ustawienia wykresów"
2992
2993 #: ../src/ui-pref.c:1276
2994 msgid "Color scheme:"
2995 msgstr "Schemat kolorów:"
2996
2997 #: ../src/ui-pref.c:1298
2998 msgid "Statistics options"
2999 msgstr "Opcje statystyk"
3000
3001 #: ../src/ui-pref.c:1302
3002 msgid "Show by _amount"
3003 msgstr "Pokaż wg kwoty"
3004
3005 #: ../src/ui-pref.c:1307
3006 msgid "Show _rate column"
3007 msgstr "Pokaż udział p_rocentowy"
3008
3009 #: ../src/ui-pref.c:1312 ../src/ui-pref.c:1326
3010 msgid "Show _details"
3011 msgstr "Pokaż _szczegóły"
3012
3013 #: ../src/ui-pref.c:1322
3014 msgid "Budget options"
3015 msgstr "Opcje budżetu"
3016
3017 #: ../src/ui-pref.c:1354
3018 msgid "_Enable"
3019 msgstr "_Włącz"
3020
3021 #. row++;
3022 #: ../src/ui-pref.c:1375 ../src/ui-pref.c:1709
3023 msgid "_Preset:"
3024 msgstr "_Ustawienie:"
3025
3026 #: ../src/ui-pref.c:1498
3027 msgid "_Format:"
3028 msgstr "_Format:"
3029
3030 #: ../src/ui-pref.c:1511
3031 msgid ""
3032 "%a locale's abbreviated weekday name.\n"
3033 "%A locale's full weekday name. \n"
3034 "%b locale's abbreviated month name. \n"
3035 "%B locale's full month name. \n"
3036 "%c locale's appropriate date and time representation. \n"
3037 "%C century number (the year divided by 100 and truncated to an integer) as a "
3038 "decimal number [00-99]. \n"
3039 "%d day of the month as a decimal number [01,31]. \n"
3040 "%D same as %m/%d/%y. \n"
3041 "%e day of the month as a decimal number [1,31]; a single digit is preceded "
3042 "by a space. \n"
3043 "%j day of the year as a decimal number [001,366]. \n"
3044 "%m month as a decimal number [01,12]. \n"
3045 "%p locale's appropriate date representation. \n"
3046 "%y year without century as a decimal number [00,99]. \n"
3047 "%Y year with century as a decimal number. \n"
3048 msgstr ""
3049 "%a skrócona nazwa dnia tygodnia.\n"
3050 "%A pełna nazwa dnia tygodnia. \n"
3051 "%b skrócona nazwa miesiąca. \n"
3052 "%B pełna nazwa miesiąca. \n"
3053 "%c data i czas w lokalnym sposobie zapisywania. \n"
3054 "%C numer wieku (rok dzieli przez 100 i skraca do jedności) jako liczba "
3055 "dziesiętna [00-99]. \n"
3056 "%d dzień miesiąca jako liczba dziesiętna [01,31]. \n"
3057 "%D jest równe %m/%d/%y. \n"
3058 "%e dzień miesiąca jako liczba dziesiętna [1,31]; pojedynczy znak poprzedony "
3059 "jest odstępem. \n"
3060 "%j dzień roku jako liczba dziesiętna [001,366]. \n"
3061 "%m miesiąc jako liczba dziesiętna [01,12]. \n"
3062 "%p data w lokalnym sposobie zapisywania. \n"
3063 "%y rok wieku jako liczba dziesiętna [00,99]. \n"
3064 "%Y rok z wiekami jako liczba dziesiętna. \n"
3065
3066 #: ../src/ui-pref.c:1538
3067 msgid "Measurement units"
3068 msgstr "Jednostki miary"
3069
3070 #: ../src/ui-pref.c:1542
3071 msgid "Use _miles for meter"
3072 msgstr "Używaj _mil dla odległości"
3073
3074 #: ../src/ui-pref.c:1547
3075 msgid "Use _gallon for fuel"
3076 msgstr "Używaj _galonów dla objętości"
3077
3078 #: ../src/ui-pref.c:1571
3079 msgid "Transaction window"
3080 msgstr "Okno transakcji"
3081
3082 #: ../src/ui-pref.c:1583
3083 msgid "_Show:"
3084 msgstr "_Pokaż:"
3085
3086 #: ../src/ui-pref.c:1596
3087 msgid "Hide reconciled transactions"
3088 msgstr "Ukryj uzgodnione transakcje"
3089
3090 #: ../src/ui-pref.c:1601
3091 msgid "Always show remind transactions"
3092 msgstr "Zawsze pokazuj przypomnienia o transakcjach"
3093
3094 #: ../src/ui-pref.c:1611
3095 msgid "Multiple add"
3096 msgstr "Dodaj wielokrotnie"
3097
3098 #: ../src/ui-pref.c:1615
3099 msgid "Keep the last date"
3100 msgstr "Zachowaj ostatnią datę"
3101
3102 #: ../src/ui-pref.c:1625
3103 msgid "Column list"
3104 msgstr "Lista kolumn"
3105
3106 #: ../src/ui-pref.c:1638
3107 msgid "Drag & drop to change the order"
3108 msgstr "Przeciągnij i upuść aby zmienić kolejność"
3109
3110 #: ../src/ui-pref.c:1665
3111 msgid "_Language:"
3112 msgstr "_Język:"
3113
3114 #: ../src/ui-pref.c:1672
3115 msgid "_Toolbar:"
3116 msgstr "Paski _narzędzi:"
3117
3118 #. widget = gtk_check_button_new_with_mnemonic (_("Enable rows in alternating colors"));
3119 #. data->CM_ruleshint = widget;
3120 #: ../src/ui-pref.c:1682
3121 msgid "_Grid line:"
3122 msgstr "Linie siatki"
3123
3124 #: ../src/ui-pref.c:1694
3125 msgid "Amount colors"
3126 msgstr "Kolory kwot"
3127
3128 #: ../src/ui-pref.c:1698
3129 msgid "Uses custom colors"
3130 msgstr "Użyj własnych kolorów"
3131
3132 #: ../src/ui-pref.c:1718
3133 msgid "_Expense:"
3134 msgstr "_Wydatek:"
3135
3136 #: ../src/ui-pref.c:1728
3137 msgid "_Income:"
3138 msgstr "_Przychód:"
3139
3140 #: ../src/ui-pref.c:1735
3141 msgid "_Warning:"
3142 msgstr "_Ostrzeżenia:"
3143
3144 #: ../src/ui-pref.c:1762
3145 msgid "Program start"
3146 msgstr "Start programu"
3147
3148 #: ../src/ui-pref.c:1766
3149 msgid "Show splash screen"
3150 msgstr "Pokazuj ekran startowy"
3151
3152 #: ../src/ui-pref.c:1771
3153 msgid "Load last opened file"
3154 msgstr "Otwórz ostatnio otwarty plik"
3155
3156 #: ../src/ui-pref.c:1781
3157 msgid "Update currencies online"
3158 msgstr "Aktualizuj waluty online"
3159
3160 #: ../src/ui-pref.c:1791
3161 msgid "Fiscal year"
3162 msgstr "Rok podatkowy"
3163
3164 #. TRANSLATORS: (fiscal year) starts on
3165 #: ../src/ui-pref.c:1796
3166 msgid "Starts _on:"
3167 msgstr "Rozpoczyna się:"
3168
3169 #: ../src/ui-pref.c:1814
3170 msgid "Main window reports"
3171 msgstr "Raporty w oknie głównym"
3172
3173 #: ../src/ui-pref.c:1834
3174 msgid "_Default:"
3175 msgstr "_Domyślnie:"
3176
3177 #: ../src/ui-pref.c:1939
3178 msgid "Reset all preferences"
3179 msgstr "Wyczyść wszystkie ustawienia"
3180
3181 #: ../src/ui-pref.c:1940
3182 msgid ""
3183 "Do you really want to reset all\n"
3184 "preferences to default values?"
3185 msgstr ""
3186 "Czy na pewno chcesz przywrócić\n"
3187 "wszystkim ustawieniom wartości domyślne?"
3188
3189 #: ../src/ui-pref.c:1941
3190 msgid "Reset"
3191 msgstr "Przywróć"
3192
3193 #: ../src/ui-pref.c:1959
3194 msgid "Preferences"
3195 msgstr "Preferencje"
3196
3197 #: ../src/ui-pref.c:2181
3198 msgid ""
3199 "You will have to restart HomeBank\n"
3200 "for the language change to take effect."
3201 msgstr "Aby zmienić język, należy ponownie uruchomić HomeBank."
3202
3203 #: ../src/ui-split.c:374
3204 msgid "_Remove"
3205 msgstr "Usuń"
3206
3207 #. sum button must appear only when new split add
3208 #. #1258821
3209 #. if(data.splittype == TXN_SPLIT_NEW)
3210 #: ../src/ui-split.c:379
3211 msgid "Sum"
3212 msgstr "Suma"
3213
3214 #: ../src/ui-split.c:464
3215 msgid "Sum of splits:"
3216 msgstr "Suma rozdzielonych kwot:"
3217
3218 #: ../src/ui-split.c:475
3219 msgid "Unassigned:"
3220 msgstr "Kwota nieprzydzielona:"
3221
3222 #: ../src/ui-split.c:490
3223 msgid "Transaction amount:"
3224 msgstr "Kwota transakcji:"
3225
3226 #: ../src/ui-transaction.c:50
3227 msgid "Add transaction"
3228 msgstr "Dodaj transakcję"
3229
3230 #: ../src/ui-transaction.c:51
3231 msgid "Inherit transaction"
3232 msgstr "Powiel transakcję"
3233
3234 #: ../src/ui-transaction.c:52
3235 msgid "Modify transaction"
3236 msgstr "Zmień transakcję"
3237
3238 #: ../src/ui-transaction.c:60
3239 msgid "Remind"
3240 msgstr "Przypomnij"
3241
3242 #: ../src/ui-transaction.c:558
3243 msgid "From acc_ount:"
3244 msgstr "Z konta:"
3245
3246 #: ../src/ui-transaction.c:562 ../src/ui-transaction.c:987
3247 msgid "To acc_ount:"
3248 msgstr "N_a konto:"
3249
3250 #: ../src/ui-transaction.c:642
3251 msgid ""
3252 "Do you want to break the internal transfer ?\n"
3253 "\n"
3254 "Proceeding will delete the target transaction."
3255 msgstr ""
3256 "Czy chcesz rozłączyć transakcje przelewu wewnętrznego?\n"
3257 "\n"
3258 "Kontynuowanie usunie transakcję docelową."
3259
3260 #: ../src/ui-transaction.c:870 ../src/ui-widgets.c:273
3261 msgid "Search..."
3262 msgstr "Szukaj..."
3263
3264 #: ../src/ui-transaction.c:906
3265 msgid "Show _scheduled"
3266 msgstr "Pokaż zaplanowane"
3267
3268 #: ../src/ui-transaction.c:930
3269 msgid "_Date:"
3270 msgstr "_Data:"
3271
3272 #: ../src/ui-transaction.c:936
3273 msgid ""
3274 "Date accepted here are:\n"
3275 "day,\n"
3276 "day/month or month/day,\n"
3277 "and complete date into your locale"
3278 msgstr ""
3279 "Format daty:\n"
3280 "dzień,\n"
3281 "dzień/miesiąc lub miesiąc/dzień\n"
3282 "lub kompletna data w formacie według ustawień systemu"
3283
3284 #: ../src/ui-transaction.c:1002 ../src/ui-transaction.c:1011
3285 msgid ""
3286 "Autocompletion and direct seizure\n"
3287 "is available"
3288 msgstr ""
3289 "Dostępne jest autouzupełnianie oraz\n"
3290 "tworzenie przez wpisanie nowej wartości"
3291
3292 #: ../src/ui-transaction.c:1105
3293 msgid "_Add & keep"
3294 msgstr "Dod_aj i zachowaj"
3295
3296 #: ../src/ui-transaction.c:1113
3297 msgid "_Post"
3298 msgstr "Zaksięguj"
3299
3300 #: ../src/ui-transaction.c:1157
3301 msgid "Use a _template"
3302 msgstr "Użyj szablonu"
3303
3304 #: ../src/ui-transaction.c:1201
3305 msgid "Warning: amount and category sign don't match"
3306 msgstr "Uwaga: kwota nie pasuje do znaku kategorii"
3307
3308 #: ../src/ui-widgets.c:799
3309 msgid "Check"
3310 msgstr "Czek"
3311
3312 #: ../src/ui-widgets.c:801
3313 msgid "Transfer"
3314 msgstr "Przelew"
3315
3316 #: ../src/ui-widgets.c:802
3317 msgid "Internal transfer"
3318 msgstr "Przelew wewnętrzny"
3319
3320 #: ../src/ui-widgets.c:803
3321 msgid "Debit card"
3322 msgstr "Karta debetowa"
3323
3324 #: ../src/ui-widgets.c:804
3325 msgid "Standing order"
3326 msgstr "Zlecenie stałe"
3327
3328 #: ../src/ui-widgets.c:805
3329 msgid "Electronic payment"
3330 msgstr "Płatność elektroniczna"
3331
3332 #: ../src/ui-widgets.c:806
3333 msgid "Deposit"
3334 msgstr "Depozyt"
3335
3336 #. TRANSLATORS: Financial institution fee
3337 #: ../src/ui-widgets.c:808
3338 msgid "FI fee"
3339 msgstr "Prowizja / opłata bankowa"
3340
3341 #: ../src/ui-widgets.c:809
3342 msgid "Direct Debit"
3343 msgstr "Polecenie Zapłaty"
3344
3345 #: ../src/ui-widgets.c:937
3346 msgid "Inactive"
3347 msgstr "Bez filtra"
3348
3349 #: ../src/ui-widgets.c:938
3350 msgid "Include"
3351 msgstr "Dołącz"
3352
3353 #: ../src/ui-widgets.c:939
3354 msgid "Exclude"
3355 msgstr "Wyklucz"
This page took 0.217349 seconds and 5 git commands to generate.