719539fe41e10a0641fa9b9fed9d6e47ffd2b3fa
[chaz/homebank] / po / nb.po
1 # Norwegian Bokmal translation for homebank
2 # Copyright (c) 2007 Rosetta Contributors and Canonical Ltd 2007
3 # This file is distributed under the same license as the homebank package.
4 # FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, 2007.
5 #
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: homebank\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
10 "POT-Creation-Date: 2016-08-07 11:54+0200\n"
11 "PO-Revision-Date: 2016-06-12 07:51+0000\n"
12 "Last-Translator: Jon <jonrogn@gmail.com>\n"
13 "Language-Team: Norwegian Bokmal <nb@li.org>\n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17 "X-Launchpad-Export-Date: 2016-11-06 07:52+0000\n"
18 "X-Generator: Launchpad (build 18246)\n"
19
20 #: ../data/homebank.desktop.in.in.h:1 ../src/dsp_mainwindow.c:876
21 msgid "HomeBank"
22 msgstr "HjemmeBank"
23
24 #: ../data/homebank.desktop.in.in.h:2
25 msgid "Personal finance"
26 msgstr "Personlig Økonomi"
27
28 #: ../data/homebank.desktop.in.in.h:3 ../src/dsp_mainwindow.c:449
29 #: ../src/dsp_mainwindow.c:880
30 msgid "Free, easy, personal accounting for everyone"
31 msgstr "Gratis, enkelt, personlig regnskap for alle"
32
33 #: ../data/homebank.desktop.in.in.h:4
34 msgid "finance;accounting;budget;personal;money;"
35 msgstr "økonomi;regnskap;budsjett;personlig;penger;"
36
37 #: ../data/homebank.appdata.xml.in.h:1
38 msgid ""
39 "HomeBank is a free software (as in \"free speech\" and also as in \"free "
40 "beer\") that will assist you to manage your personal accounting."
41 msgstr ""
42 "Homebank er fri programvare (fri som i fri tale og gratis som i gratis øl) "
43 "som vil hjelpe deg til å administrere ditt personlige regnskap"
44
45 #: ../data/homebank.appdata.xml.in.h:2
46 msgid ""
47 "It is designed to easy to use and be able to analyse your personal finance "
48 "in detail using powerful filtering tools and beautiful graphs."
49 msgstr ""
50 "Det er utviklet for å være enkelt å bruke og gi deg muligheten til å "
51 "analysere din personlige økonomi i detalj ved hjelp av kraftige "
52 "filtreringsverktøy og vakre grafer."
53
54 #: ../data/homebank.appdata.xml.in.h:3
55 msgid ""
56 "If you are looking for a completely free and easy way to manage your "
57 "personal accounting then HomeBank should be the software of choice."
58 msgstr ""
59 "Hvis du er på utkikk etter en fullstendig gratis og enkel måte å "
60 "administrere ditt personlige regnskap på, bør Homebank være ditt førstevalg "
61 "av programvare."
62
63 #. GTK_FILE_CHOOSER_ACTION_OPEN,
64 #: ../src/dsp_account.c:338 ../src/ui-account.c:657
65 #: ../src/ui-assist-import.c:939 ../src/ui-category.c:1304
66 #: ../src/ui-category.c:1452 ../src/ui-currency.c:775 ../src/ui-currency.c:1043
67 #: ../src/ui-dialogs.c:69 ../src/ui-dialogs.c:327 ../src/ui-dialogs.c:434
68 #: ../src/ui-dialogs.c:489 ../src/ui-dialogs.c:549 ../src/ui-dialogs.c:600
69 #: ../src/ui-dialogs.c:665 ../src/ui-dialogs.c:751 ../src/ui-filter.c:1270
70 #: ../src/ui-hbfile.c:194 ../src/ui-payee.c:871 ../src/ui-payee.c:1032
71 #: ../src/ui-pref.c:1962 ../src/ui-split.c:365 ../src/ui-transaction.c:1095
72 msgid "_Cancel"
73 msgstr "_Avbryt"
74
75 #: ../src/dsp_account.c:340 ../src/ui-account.c:659
76 #: ../src/ui-assist-import.c:941 ../src/ui-category.c:1306
77 #: ../src/ui-currency.c:777 ../src/ui-currency.c:1045 ../src/ui-dialogs.c:328
78 #: ../src/ui-dialogs.c:753 ../src/ui-filter.c:1272 ../src/ui-hbfile.c:196
79 #: ../src/ui-payee.c:873 ../src/ui-pref.c:1964 ../src/ui-split.c:383
80 #: ../src/ui-transaction.c:1096
81 msgid "_OK"
82 msgstr "_OK"
83
84 #: ../src/dsp_account.c:357
85 msgid "Multiple edit transactions"
86 msgstr "Redigere flere transaksjoner"
87
88 #: ../src/dsp_account.c:372 ../src/ui-payee.c:921 ../src/ui-transaction.c:958
89 msgid "Pa_yment:"
90 msgstr "Betaling"
91
92 #: ../src/dsp_account.c:386 ../src/ui-filter.c:1027 ../src/ui-transaction.c:971
93 msgid "_Info:"
94 msgstr "_Informasjon:"
95
96 #: ../src/dsp_account.c:402 ../src/rep_time.c:1395 ../src/ui-archive.c:959
97 #: ../src/ui-assign.c:840 ../src/ui-transaction.c:996
98 msgid "_Payee:"
99 msgstr "_Betalingsmottaker"
100
101 #: ../src/dsp_account.c:418 ../src/rep_time.c:1387 ../src/ui-archive.c:967
102 #: ../src/ui-assign.c:869 ../src/ui-hbfile.c:279 ../src/ui-payee.c:913
103 #: ../src/ui-transaction.c:1005
104 msgid "_Category:"
105 msgstr "_Kategori:"
106
107 #: ../src/dsp_account.c:434 ../src/ui-transaction.c:1030
108 msgid "Ta_gs:"
109 msgstr ""
110
111 #: ../src/dsp_account.c:450 ../src/ui-transaction.c:1022
112 msgid "M_emo:"
113 msgstr ""
114
115 #: ../src/dsp_account.c:628 ../src/dsp_account.c:638
116 msgid "Check internal transfert result"
117 msgstr ""
118
119 #: ../src/dsp_account.c:629
120 msgid "No inconsistency found !"
121 msgstr ""
122
123 #: ../src/dsp_account.c:639
124 #, c-format
125 msgid ""
126 "Inconsistency were found: %d\n"
127 "do you want to review and fix ?"
128 msgstr ""
129
130 #: ../src/dsp_account.c:696
131 #, c-format
132 msgid "Every transaction amount will be divided by %.6f."
133 msgstr ""
134
135 #: ../src/dsp_account.c:700
136 msgid ""
137 "Are you sure you want to convert this account\n"
138 "to Euro as Major currency?"
139 msgstr ""
140
141 #: ../src/dsp_account.c:702
142 msgid "_Convert"
143 msgstr "_Konverter"
144
145 #: ../src/dsp_account.c:731
146 msgid "No transaction changed"
147 msgstr "Ingen transaksjoner endret"
148
149 #: ../src/dsp_account.c:733
150 #, c-format
151 msgid "transaction changed: %d"
152 msgstr ""
153
154 #: ../src/dsp_account.c:736
155 msgid "Automatic assignment result"
156 msgstr ""
157
158 #: ../src/dsp_account.c:917
159 msgid ""
160 "Do you want to create a template with\n"
161 "each of the selected transaction ?"
162 msgstr ""
163 "Vil du virkelig lage en mal av alle de\n"
164 "valgte transaksjonene?"
165
166 #: ../src/dsp_account.c:1518
167 msgid ""
168 "Do you want to delete\n"
169 "each of the selected transaction ?"
170 msgstr ""
171 "Vi du virkelig slette\n"
172 "alle de valgte transaksjonene?"
173
174 #: ../src/dsp_account.c:1607
175 msgid "Are you sure you want to change the status to None?"
176 msgstr "Er du sikker på at du vil endre status til Ingen?"
177
178 #: ../src/dsp_account.c:1608 ../src/dsp_account.c:1670
179 msgid "Some transaction in your selection are already Reconciled."
180 msgstr "Noen transaksjoner i ditt utvalg er allerede Bilagt."
181
182 #: ../src/dsp_account.c:1609 ../src/ui-assist-start.c:265
183 #: ../src/ui-dialogs.c:368
184 msgid "_Change"
185 msgstr "_Endre"
186
187 #: ../src/dsp_account.c:1669
188 msgid "Are you sure you want to toggle the status Reconciled?"
189 msgstr "Er du sikker på at du vil veksle visningsmodus av statusen Bilagt?"
190
191 #: ../src/dsp_account.c:1671
192 msgid "_Toggle"
193 msgstr "_Veksle visningsmodus"
194
195 #: ../src/dsp_account.c:1912
196 #, c-format
197 msgid "%d items (%s)"
198 msgstr ""
199
200 #. TRANSLATORS: detail of the 3 %s which are some amount of selected transaction, 1=total 2=income, 3=expense
201 #. msg = g_strdup_printf (_("transaction selected: %d, hidden: %d / %s ( %s - %s)"), count, data->hidden, buf3, buf1, buf2);
202 #: ../src/dsp_account.c:1917
203 #, c-format
204 msgid "%d items (%d selected %s)"
205 msgstr ""
206
207 #. name, icon-name, label
208 #: ../src/dsp_account.c:2157
209 msgid "A_ccount"
210 msgstr ""
211
212 #: ../src/dsp_account.c:2158
213 msgid "Transacti_on"
214 msgstr "Transaksj_on"
215
216 #: ../src/dsp_account.c:2159
217 msgid "_Status"
218 msgstr ""
219
220 #: ../src/dsp_account.c:2160 ../src/dsp_mainwindow.c:165
221 msgid "_Tools"
222 msgstr "_Verktøy"
223
224 #: ../src/dsp_account.c:2162 ../src/dsp_mainwindow.c:180
225 #: ../src/dsp_mainwindow.c:866 ../src/ui-account.c:1187
226 #: ../src/ui-archive.c:1086 ../src/ui-assign.c:717 ../src/ui-budget.c:996
227 #: ../src/ui-category.c:1816 ../src/ui-currency.c:1464 ../src/ui-dialogs.c:179
228 #: ../src/ui-payee.c:1222 ../src/ui-transaction.c:1104
229 #: ../src/ui-transaction.c:1112
230 msgid "_Close"
231 msgstr "_Lukk"
232
233 #: ../src/dsp_account.c:2162
234 msgid "Close the current account"
235 msgstr "Lukk gjeldende konto"
236
237 #. name, icon-name, label, accelerator, tooltip
238 #: ../src/dsp_account.c:2165
239 msgid "_Filter..."
240 msgstr "_Filtrer..."
241
242 #: ../src/dsp_account.c:2165
243 msgid "Open the list filter"
244 msgstr "Åpne liste filtret"
245
246 #: ../src/dsp_account.c:2166
247 msgid "Convert to Euro..."
248 msgstr ""
249
250 #: ../src/dsp_account.c:2166
251 msgid "Convert this account to Euro currency"
252 msgstr ""
253
254 #: ../src/dsp_account.c:2168
255 msgid "_Add..."
256 msgstr "_Legg til..."
257
258 #: ../src/dsp_account.c:2168
259 msgid "Add a new transaction"
260 msgstr "Legg til ny transaksjon"
261
262 #: ../src/dsp_account.c:2169
263 msgid "_Inherit..."
264 msgstr "_Arv..."
265
266 #: ../src/dsp_account.c:2169
267 msgid "Inherit from the active transaction"
268 msgstr "Arv fra aktive transaksjon"
269
270 #: ../src/dsp_account.c:2170
271 msgid "_Edit..."
272 msgstr "_Rediger..."
273
274 #: ../src/dsp_account.c:2170
275 msgid "Edit the active transaction"
276 msgstr "Rediger aktive transaksjon"
277
278 #: ../src/dsp_account.c:2172
279 msgid "_None"
280 msgstr "_Ingen"
281
282 #: ../src/dsp_account.c:2172
283 msgid "Toggle none for selected transaction(s)"
284 msgstr "Veksle visningsmodus for valgte transaksjon(er)"
285
286 #: ../src/dsp_account.c:2173
287 msgid "_Cleared"
288 msgstr "_Klarert"
289
290 #: ../src/dsp_account.c:2173
291 msgid "Toggle cleared for selected transaction(s)"
292 msgstr ""
293
294 #: ../src/dsp_account.c:2174
295 msgid "_Reconciled"
296 msgstr "_Bilagt"
297
298 #: ../src/dsp_account.c:2174
299 msgid "Toggle reconciled for selected transaction(s)"
300 msgstr "Veksle visningsmodus til bilagt for valgte transaksjon(er)"
301
302 #: ../src/dsp_account.c:2176
303 msgid "_Multiple Edit..."
304 msgstr "_Redigere Flere..."
305
306 #: ../src/dsp_account.c:2176
307 msgid "Edit multiple transaction"
308 msgstr "Redigere flere transaksjoner"
309
310 #: ../src/dsp_account.c:2177
311 msgid "Create template..."
312 msgstr "Lage mal..."
313
314 #: ../src/dsp_account.c:2177
315 msgid "Create template"
316 msgstr "Lage mal"
317
318 #: ../src/dsp_account.c:2178
319 msgid "_Delete..."
320 msgstr "_Slett..."
321
322 #: ../src/dsp_account.c:2178
323 msgid "Delete selected transaction(s)"
324 msgstr "Slette valgte transaksjon(er)"
325
326 #: ../src/dsp_account.c:2180
327 msgid "Auto. assignments"
328 msgstr ""
329
330 #: ../src/dsp_account.c:2180
331 msgid "Run automatic assignments"
332 msgstr ""
333
334 #: ../src/dsp_account.c:2181
335 msgid "Export QIF..."
336 msgstr "Eksporter QIF..."
337
338 #: ../src/dsp_account.c:2181 ../src/ui-dialogs.c:431
339 msgid "Export as QIF"
340 msgstr "Eksporter som QIF"
341
342 #: ../src/dsp_account.c:2182
343 msgid "Export CSV..."
344 msgstr "Eksporter CSV..."
345
346 #: ../src/dsp_account.c:2182 ../src/rep_budget.c:84 ../src/rep_stats.c:72
347 #: ../src/rep_time.c:73 ../src/rep_vehicle.c:67 ../src/ui-dialogs.c:481
348 msgid "Export as CSV"
349 msgstr "Eksporter som CVS"
350
351 #: ../src/dsp_account.c:2184
352 msgid "Check internal xfer..."
353 msgstr ""
354
355 #: ../src/dsp_account.c:2317 ../src/dsp_mainwindow.c:2574
356 msgid "Add"
357 msgstr "Legg til"
358
359 #: ../src/dsp_account.c:2320
360 msgid "Inherit"
361 msgstr "Arv"
362
363 #: ../src/dsp_account.c:2323
364 msgid "Edit"
365 msgstr "Endre"
366
367 #: ../src/dsp_account.c:2326 ../src/rep_stats.c:69
368 msgid "Filter"
369 msgstr "Filter"
370
371 #. balances area
372 #: ../src/dsp_account.c:2377
373 msgid "Bank:"
374 msgstr "Bank:"
375
376 #: ../src/dsp_account.c:2383
377 msgid "Today:"
378 msgstr "Idag:"
379
380 #: ../src/dsp_account.c:2389
381 msgid "Future:"
382 msgstr "Fremtidig:"
383
384 #: ../src/dsp_account.c:2415 ../src/rep_balance.c:874 ../src/rep_budget.c:1125
385 #: ../src/rep_stats.c:1553 ../src/rep_time.c:1442 ../src/rep_vehicle.c:748
386 msgid "_Range:"
387 msgstr "Område"
388
389 #: ../src/dsp_account.c:2420 ../src/ui-account.c:1275
390 #: ../src/ui-assist-start.c:376
391 msgid "_Type:"
392 msgstr "_Type:"
393
394 #: ../src/dsp_account.c:2425 ../src/ui-archive.c:975
395 #: ../src/ui-transaction.c:1014
396 msgid "_Status:"
397 msgstr "_Status:"
398
399 #: ../src/dsp_account.c:2430
400 msgid "Reset _filters"
401 msgstr ""
402
403 #. TRANSLATORS: this is for Euro specific users, a toggle to display in 'Minor' currency
404 #: ../src/dsp_account.c:2435 ../src/rep_balance.c:853 ../src/rep_budget.c:1112
405 #: ../src/rep_stats.c:1524 ../src/rep_time.c:1420 ../src/rep_vehicle.c:735
406 msgid "Euro _minor"
407 msgstr ""
408
409 #. header
410 #: ../src/dsp_mainwindow.c:148 ../src/dsp_mainwindow.c:2561
411 #: ../src/list_operation.c:52 ../src/list_operation.c:1127
412 #: ../src/list_operation.c:1382 ../src/rep_budget.c:70 ../src/rep_budget.c:400
413 #: ../src/rep_budget.c:1503 ../src/rep_stats.c:141 ../src/rep_time.c:121
414 #: ../src/ui-budget.c:243 ../src/ui-dialogs.c:234 ../src/ui-filter.c:1327
415 #: ../src/ui-split.c:406
416 msgid "Category"
417 msgstr "Kategori"
418
419 #: ../src/dsp_mainwindow.c:149 ../src/rep_budget.c:70 ../src/rep_stats.c:142
420 msgid "Subcategory"
421 msgstr "Underkategori"
422
423 #. name, icon-name, label
424 #: ../src/dsp_mainwindow.c:158
425 msgid "_File"
426 msgstr "_Fil"
427
428 #: ../src/dsp_mainwindow.c:159
429 msgid "_Import"
430 msgstr "_Import"
431
432 #: ../src/dsp_mainwindow.c:160 ../src/ui-category.c:1985
433 #: ../src/ui-currency.c:1535 ../src/ui-payee.c:1313
434 msgid "_Edit"
435 msgstr "_Rediger"
436
437 #: ../src/dsp_mainwindow.c:161
438 msgid "_View"
439 msgstr "_Vis"
440
441 #: ../src/dsp_mainwindow.c:162
442 msgid "_Manage"
443 msgstr "_Behandle"
444
445 #: ../src/dsp_mainwindow.c:163
446 msgid "_Transactions"
447 msgstr "_Transaksjoner"
448
449 #: ../src/dsp_mainwindow.c:164
450 msgid "_Reports"
451 msgstr "_Rapporter"
452
453 #: ../src/dsp_mainwindow.c:166
454 msgid "_Help"
455 msgstr "_Hjelp"
456
457 #. { "Import" , NULL, N_("Import") },
458 #. { "Export" , NULL, N_("Export to") },
459 #. name, icon-name, label, accelerator, tooltip
460 #. FileMenu
461 #: ../src/dsp_mainwindow.c:173
462 msgid "_New"
463 msgstr "_Ny"
464
465 #: ../src/dsp_mainwindow.c:173
466 msgid "Create a new file"
467 msgstr "Opprett en ny fil"
468
469 #: ../src/dsp_mainwindow.c:174
470 msgid "_Open..."
471 msgstr "_Åpne"
472
473 #: ../src/dsp_mainwindow.c:174 ../src/dsp_mainwindow.c:2634
474 msgid "Open a file"
475 msgstr "Åpne en fil"
476
477 #: ../src/dsp_mainwindow.c:175 ../src/ui-dialogs.c:435 ../src/ui-dialogs.c:482
478 #: ../src/ui-dialogs.c:543 ../src/ui-dialogs.c:666
479 msgid "_Save"
480 msgstr "_Lagre"
481
482 #: ../src/dsp_mainwindow.c:175
483 msgid "Save the current file"
484 msgstr "Lagre gjeldende fil"
485
486 #: ../src/dsp_mainwindow.c:176
487 msgid "Save _As..."
488 msgstr ""
489
490 #: ../src/dsp_mainwindow.c:176
491 msgid "Save the current file with a different name"
492 msgstr "Lagre gjeldende fil med et annet navn"
493
494 #: ../src/dsp_mainwindow.c:177
495 msgid "Revert"
496 msgstr "Tilbakestill"
497
498 #: ../src/dsp_mainwindow.c:177
499 msgid "Revert to a saved version of this file"
500 msgstr "Gå tilbake til tidligere versjon av denne fil"
501
502 #: ../src/dsp_mainwindow.c:179
503 msgid "Properties..."
504 msgstr ""
505
506 #: ../src/dsp_mainwindow.c:179
507 msgid "Configure the file"
508 msgstr "Gjør endringer på filen"
509
510 #: ../src/dsp_mainwindow.c:180
511 msgid "Close the current file"
512 msgstr "Lukk aktiv fil"
513
514 #: ../src/dsp_mainwindow.c:181
515 msgid "_Quit"
516 msgstr "_Avslutt"
517
518 #: ../src/dsp_mainwindow.c:181
519 msgid "Quit HomeBank"
520 msgstr ""
521
522 #. Exchange
523 #: ../src/dsp_mainwindow.c:184
524 msgid "QIF file..."
525 msgstr "QIF fil..."
526
527 #: ../src/dsp_mainwindow.c:184 ../src/dsp_mainwindow.c:185
528 #: ../src/dsp_mainwindow.c:186
529 msgid "Open the import assistant"
530 msgstr "Åpne importassistenten"
531
532 #: ../src/dsp_mainwindow.c:185
533 msgid "OFX/QFX file..."
534 msgstr "OFX/QFX fil..."
535
536 #: ../src/dsp_mainwindow.c:186
537 msgid "CSV file..."
538 msgstr "CSV fil..."
539
540 #: ../src/dsp_mainwindow.c:188
541 msgid "Export QIF file..."
542 msgstr "Eksporter QIF fil..."
543
544 #: ../src/dsp_mainwindow.c:188
545 msgid "Export all account in a QIF file"
546 msgstr "Eksporter alle konti i en QIF fil"
547
548 #. EditMenu
549 #: ../src/dsp_mainwindow.c:191
550 msgid "Preferences..."
551 msgstr "Innstillinger..."
552
553 #: ../src/dsp_mainwindow.c:191
554 msgid "Configure HomeBank"
555 msgstr ""
556
557 #. ManageMenu
558 #: ../src/dsp_mainwindow.c:194
559 msgid "Currencies..."
560 msgstr ""
561
562 #: ../src/dsp_mainwindow.c:194
563 msgid "Configure the currencies"
564 msgstr ""
565
566 #: ../src/dsp_mainwindow.c:195
567 msgid "Acc_ounts..."
568 msgstr "Kon_toer..."
569
570 #: ../src/dsp_mainwindow.c:195
571 msgid "Configure the accounts"
572 msgstr "Konfigurèr kontoer"
573
574 #: ../src/dsp_mainwindow.c:196
575 msgid "_Payees..."
576 msgstr "_Betalingsmottakere..."
577
578 #: ../src/dsp_mainwindow.c:196
579 msgid "Configure the payees"
580 msgstr "Konfigurer betalingsmottakere"
581
582 #: ../src/dsp_mainwindow.c:197
583 msgid "Categories..."
584 msgstr "Kategorier..."
585
586 #: ../src/dsp_mainwindow.c:197
587 msgid "Configure the categories"
588 msgstr "Konfigurèr kategoriene"
589
590 #: ../src/dsp_mainwindow.c:198
591 msgid "Scheduled/Template..."
592 msgstr "Planlagte/Mal..."
593
594 #: ../src/dsp_mainwindow.c:198
595 msgid "Configure the scheduled/template transactions"
596 msgstr "Konfigurere planlagte/mal transaksoner"
597
598 #: ../src/dsp_mainwindow.c:199
599 msgid "Budget..."
600 msgstr "Budsjett..."
601
602 #: ../src/dsp_mainwindow.c:199
603 msgid "Configure the budget"
604 msgstr "Konfigurer budsjettet"
605
606 #: ../src/dsp_mainwindow.c:200
607 msgid "Assignments..."
608 msgstr "Oppgaver"
609
610 #: ../src/dsp_mainwindow.c:200
611 msgid "Configure the automatic assignments"
612 msgstr "Konfigurer automatiske oppgaver"
613
614 #. TxnMenu
615 #: ../src/dsp_mainwindow.c:203
616 msgid "Show..."
617 msgstr "Vis..."
618
619 #: ../src/dsp_mainwindow.c:203
620 msgid "Shows selected account transactions"
621 msgstr "Viser valgte kontos bevegelser"
622
623 #: ../src/dsp_mainwindow.c:204
624 msgid "Add..."
625 msgstr "Legg til..."
626
627 #: ../src/dsp_mainwindow.c:204
628 msgid "Add transactions"
629 msgstr "Legg til transaksjoner"
630
631 #: ../src/dsp_mainwindow.c:205
632 msgid "Set scheduler..."
633 msgstr "Lag planlegger..."
634
635 #: ../src/dsp_mainwindow.c:205
636 msgid "Configure the transaction scheduler"
637 msgstr "Konfigurer transaksjoner i planlegger"
638
639 #: ../src/dsp_mainwindow.c:206
640 msgid "Post scheduled"
641 msgstr "Send planlagte"
642
643 #: ../src/dsp_mainwindow.c:206 ../src/ui-pref.c:1776
644 msgid "Post pending scheduled transactions"
645 msgstr "Send ventende transaksjoner i planlegger"
646
647 #. ReportMenu
648 #: ../src/dsp_mainwindow.c:209
649 msgid "_Statistics..."
650 msgstr "_Statistikk"
651
652 #: ../src/dsp_mainwindow.c:209
653 msgid "Open the Statistics report"
654 msgstr "Åpne Statistikkrapport"
655
656 #: ../src/dsp_mainwindow.c:210
657 msgid "_Trend Time..."
658 msgstr ""
659
660 #: ../src/dsp_mainwindow.c:210
661 msgid "Open the Trend Time report"
662 msgstr "Åpne Trend Time rapport"
663
664 #: ../src/dsp_mainwindow.c:211
665 msgid "B_udget..."
666 msgstr "B_udsjett..."
667
668 #: ../src/dsp_mainwindow.c:211
669 msgid "Open the Budget report"
670 msgstr "Åpne Budsjettrapport"
671
672 #: ../src/dsp_mainwindow.c:212
673 msgid "Balance..."
674 msgstr "Saldo..."
675
676 #: ../src/dsp_mainwindow.c:212
677 msgid "Open the Balance report"
678 msgstr "Åpne Saldorapporten"
679
680 #: ../src/dsp_mainwindow.c:213
681 msgid "_Vehicle cost..."
682 msgstr "_Kjøretøykostnad..."
683
684 #: ../src/dsp_mainwindow.c:213
685 msgid "Open the Vehicle cost report"
686 msgstr "Åpne kostnadsrapport for kjøretøy"
687
688 #. Tools
689 #: ../src/dsp_mainwindow.c:216
690 msgid "Show welcome dialog..."
691 msgstr "Vis velkomst dialogen"
692
693 #: ../src/dsp_mainwindow.c:217
694 msgid "File statistics..."
695 msgstr "Filstatistikk..."
696
697 #: ../src/dsp_mainwindow.c:218
698 msgid "Anonymize..."
699 msgstr "Anonymiser..."
700
701 #. HelpMenu
702 #: ../src/dsp_mainwindow.c:221
703 msgid "_Contents"
704 msgstr "_Innhold"
705
706 #: ../src/dsp_mainwindow.c:221
707 msgid "Documentation about HomeBank"
708 msgstr "Dokumentasjon om HjemmeBank"
709
710 #: ../src/dsp_mainwindow.c:222
711 msgid "Get Help Online..."
712 msgstr "Få hjelp på nettet..."
713
714 #: ../src/dsp_mainwindow.c:222
715 msgid "Connect to the LaunchPad website for online help"
716 msgstr "Koble til LaunchPad nettstedet for hjelp"
717
718 #: ../src/dsp_mainwindow.c:223
719 msgid "Translate this Application..."
720 msgstr "Oversett dette programmet…"
721
722 #: ../src/dsp_mainwindow.c:223
723 msgid "Connect to the LaunchPad website to help translate this application"
724 msgstr "Koble til LaunchPad nettstedet for å hjelpe til å oversette"
725
726 #: ../src/dsp_mainwindow.c:224
727 msgid "Report a Problem..."
728 msgstr "Rapporter et problem…"
729
730 #: ../src/dsp_mainwindow.c:224
731 msgid "Connect to the LaunchPad website to help fix problems"
732 msgstr "Koble til LaunchPad nettstedet for hjelp til å ordne problem"
733
734 #: ../src/dsp_mainwindow.c:226
735 msgid "_About"
736 msgstr "_Om"
737
738 #: ../src/dsp_mainwindow.c:226
739 msgid "About HomeBank"
740 msgstr "Om HomeBank"
741
742 #. name , icon-name, label, accelerator, tooltip, callback, is_active
743 #: ../src/dsp_mainwindow.c:234
744 msgid "_Toolbar"
745 msgstr "_Verktøylinje"
746
747 #: ../src/dsp_mainwindow.c:235
748 msgid "_Top spending"
749 msgstr "_Øvre utgifter"
750
751 #: ../src/dsp_mainwindow.c:236
752 msgid "_Scheduled list"
753 msgstr "_Planleggerliste"
754
755 #: ../src/dsp_mainwindow.c:237 ../src/ui-pref.c:92
756 msgid "Euro minor"
757 msgstr ""
758
759 #: ../src/dsp_mainwindow.c:367
760 #, c-format
761 msgid "Revert unsaved changes to file '%s'?"
762 msgstr "Tlbakestill ulagrede endringer i fil '%s'?"
763
764 #: ../src/dsp_mainwindow.c:370
765 msgid ""
766 "- Changes made to the file will be permanently lost\n"
767 "- File will be reloaded from the last save (.xhb~)"
768 msgstr ""
769 "-Endringer gjort i filen vil bli tapt for alltid\n"
770 "-Filen blir lastet inn fra siste lagring (.xhb~)"
771
772 #: ../src/dsp_mainwindow.c:377
773 msgid "_Revert"
774 msgstr "_Tilbakestill"
775
776 #: ../src/dsp_mainwindow.c:565
777 msgid "Are you sure you want to anonymize the file?"
778 msgstr "Er du sikker på at du vil anonymisere filen?"
779
780 #: ../src/dsp_mainwindow.c:568
781 msgid ""
782 "Proceeding will anonymize any text, \n"
783 "like 'account x', 'payee y', 'memo z', ..."
784 msgstr ""
785 "Fortsett og du vil anonymisere all tekst,\n"
786 "som'konto x','betalingsmottaker y', 'memo z',..."
787
788 #: ../src/dsp_mainwindow.c:575
789 msgid "_Anonymize"
790 msgstr "_Anonymiser"
791
792 #: ../src/dsp_mainwindow.c:863
793 msgid "Welcome to HomeBank"
794 msgstr "Velkommen til HomeBank"
795
796 #: ../src/dsp_mainwindow.c:890
797 msgid "What do you want to do:"
798 msgstr "Hva vil du gjøre:"
799
800 #: ../src/dsp_mainwindow.c:894
801 msgid "Read HomeBank _Manual"
802 msgstr "Les Homebank_Manual"
803
804 #: ../src/dsp_mainwindow.c:898
805 msgid "Configure _Preferences"
806 msgstr "Konfigurer_Innstillinger"
807
808 #: ../src/dsp_mainwindow.c:902
809 msgid "Create a _new file"
810 msgstr "Lag en_ny fil"
811
812 #: ../src/dsp_mainwindow.c:906
813 msgid "_Open an existing file"
814 msgstr "_Åpne en eksisterende fil"
815
816 #: ../src/dsp_mainwindow.c:910
817 msgid "Open the _example file"
818 msgstr "Åpne eksempelfilen"
819
820 #: ../src/dsp_mainwindow.c:1298 ../src/rep_stats.c:1025 ../src/rep_stats.c:1045
821 #: ../src/ui-budget.c:131 ../src/ui-category.c:392 ../src/ui-category.c:594
822 msgid "(no category)"
823 msgstr "(ingen kategori)"
824
825 #: ../src/dsp_mainwindow.c:1319
826 msgid "Other"
827 msgstr "Annet"
828
829 #: ../src/dsp_mainwindow.c:1562
830 msgid "No transaction to add"
831 msgstr "Ingen transaksjoner å legge til"
832
833 #: ../src/dsp_mainwindow.c:1564
834 #, c-format
835 msgid "transaction added: %d"
836 msgstr "transaksjon lagt til: %d"
837
838 #: ../src/dsp_mainwindow.c:1567
839 msgid "Check scheduled transactions result"
840 msgstr "Sjekk resultat av transaksjoner lagt i planlegger"
841
842 #: ../src/dsp_mainwindow.c:1684 ../src/dsp_mainwindow.c:1954
843 #: ../src/rep_vehicle.c:846
844 msgid "Total"
845 msgstr "Sum"
846
847 #: ../src/dsp_mainwindow.c:1764 ../src/ui-currency.c:1160
848 msgid "Unknow error"
849 msgstr "Ukjent feil"
850
851 #: ../src/dsp_mainwindow.c:1769 ../src/dsp_mainwindow.c:1844
852 #, c-format
853 msgid "I/O error for file '%s'."
854 msgstr "I/O feil i fil '%s'."
855
856 #: ../src/dsp_mainwindow.c:1772
857 #, c-format
858 msgid "The file '%s' is not a valid HomeBank file."
859 msgstr "Filen '%s' er ikke en gyldig HomeBank fil."
860
861 #: ../src/dsp_mainwindow.c:1775
862 #, c-format
863 msgid ""
864 "The file '%s' was saved with a higher version of HomeBank\n"
865 "and cannot be loaded by the current version."
866 msgstr ""
867 "Filen '%s' ble lagret med en nyere versjon av HomeBank\n"
868 "og kan ikke bli lastet inn i gjeldende versjon."
869
870 #: ../src/dsp_mainwindow.c:1780 ../src/dsp_mainwindow.c:1847
871 #: ../src/dsp_mainwindow.c:2465
872 msgid "File error"
873 msgstr "Filfeil"
874
875 #: ../src/dsp_mainwindow.c:1985
876 msgid "Grand total"
877 msgstr "Total sum"
878
879 #: ../src/dsp_mainwindow.c:2466
880 #, c-format
881 msgid "The file %s is not a valid HomeBank file."
882 msgstr "File %s er ikke en godkjent HomeBank fil"
883
884 #: ../src/dsp_mainwindow.c:2549 ../src/dsp_mainwindow.c:2638
885 msgid "Open"
886 msgstr "Åpne"
887
888 #: ../src/dsp_mainwindow.c:2555 ../src/list_operation.c:1032
889 #: ../src/list_operation.c:1350 ../src/list_upcoming.c:420
890 #: ../src/rep_time.c:121 ../src/ui-account.c:1271 ../src/ui-assist-import.c:60
891 #: ../src/ui-dialogs.c:207 ../src/ui-filter.c:1340
892 msgid "Account"
893 msgstr "Konto"
894
895 #: ../src/dsp_mainwindow.c:2558 ../src/list_operation.c:47
896 #: ../src/list_operation.c:1067 ../src/list_operation.c:1379
897 #: ../src/list_upcoming.c:362 ../src/rep_stats.c:143 ../src/rep_time.c:121
898 #: ../src/ui-assign.c:40 ../src/ui-dialogs.c:225 ../src/ui-filter.c:1332
899 #: ../src/ui-pref.c:131
900 msgid "Payee"
901 msgstr "Betalingsmottaker"
902
903 #. TRANSLATORS: an archive is stored transaction buffers (kind of bookmark to prefill manual insertion)
904 #: ../src/dsp_mainwindow.c:2565
905 msgid "Archive"
906 msgstr "Arkiv"
907
908 #. column: Income
909 #: ../src/dsp_mainwindow.c:2568 ../src/dsp_mainwindow.c:2580
910 #: ../src/rep_budget.c:74 ../src/rep_budget.c:400 ../src/rep_budget.c:881
911 #: ../src/rep_budget.c:1518
912 msgid "Budget"
913 msgstr "Budsjett"
914
915 #: ../src/dsp_mainwindow.c:2571
916 msgid "Show"
917 msgstr "Vis"
918
919 #: ../src/dsp_mainwindow.c:2577
920 msgid "Statistics"
921 msgstr "Statistikk"
922
923 #. column: Balance
924 #: ../src/dsp_mainwindow.c:2583 ../src/list_operation.c:54
925 #: ../src/list_operation.c:1145 ../src/rep_balance.c:1241
926 #: ../src/rep_stats.c:154 ../src/rep_stats.c:705 ../src/rep_stats.c:1926
927 msgid "Balance"
928 msgstr "Saldo"
929
930 #: ../src/dsp_mainwindow.c:2586 ../src/ui-hbfile.c:275
931 msgid "Vehicle cost"
932 msgstr "Kjøretøykostnad"
933
934 #: ../src/dsp_mainwindow.c:2631 ../src/ui-dialogs.c:476 ../src/ui-dialogs.c:538
935 #: ../src/ui-dialogs.c:601
936 msgid "_Open"
937 msgstr "_Åpne"
938
939 #: ../src/dsp_mainwindow.c:2635
940 msgid "Open a recently used file"
941 msgstr "Åpne en nylig brukt fil"
942
943 #: ../src/dsp_mainwindow.c:2653
944 msgid "Your accounts"
945 msgstr "Dine konti"
946
947 #: ../src/dsp_mainwindow.c:2685
948 msgid "Where your money goes"
949 msgstr "Hvor pengene dine brukes"
950
951 #: ../src/dsp_mainwindow.c:2704
952 msgid "Top spending"
953 msgstr ""
954
955 #: ../src/dsp_mainwindow.c:2757
956 msgid "Scheduled transactions"
957 msgstr "Planlagte transaksjoner"
958
959 #: ../src/dsp_mainwindow.c:2764
960 msgid "maximum post date"
961 msgstr "senseste forfallsdato"
962
963 #: ../src/dsp_mainwindow.c:2800
964 msgid "Skip"
965 msgstr "Hopp over"
966
967 #: ../src/dsp_mainwindow.c:2804
968 msgid "Edit & Post"
969 msgstr "Rediger & Send"
970
971 #. TRANSLATORS: Posting a scheduled transaction is the action to materialize it into its target account.
972 #. TRANSLATORS: Before that action the automated transaction occurrence is pending and not yet really existing.
973 #: ../src/dsp_mainwindow.c:2810
974 msgid "Post"
975 msgstr "Send"
976
977 #: ../src/hb-archive.c:163
978 msgid "(new archive)"
979 msgstr "(nytt arkiv)"
980
981 #: ../src/hb-category.c:979
982 msgid "invalid CSV format"
983 msgstr ""
984
985 #: ../src/hb-filter.c:74
986 #, c-format
987 msgid "<i>from</i> %s <i>to</i> %s"
988 msgstr "<i>fra</i>%s<i>til</i>%s"
989
990 #: ../src/hb-hbfile.c:498
991 msgid "Unknown"
992 msgstr "Ukjent"
993
994 #. TRANSLATORS: format a liter number with l/L as abbreviation
995 #: ../src/hb-preferences.c:251
996 #, c-format
997 msgid "%.2f l"
998 msgstr ""
999
1000 #. TRANSLATORS: kilometer per liter
1001 #: ../src/hb-preferences.c:254
1002 msgid "km/l"
1003 msgstr ""
1004
1005 #. TRANSLATORS: miles per liter
1006 #: ../src/hb-preferences.c:257
1007 msgid "mi./l"
1008 msgstr ""
1009
1010 #: ../src/homebank.c:69
1011 msgid "Output version information and exit"
1012 msgstr "Vis versjoninformasjon og avslutt"
1013
1014 #: ../src/homebank.c:72
1015 msgid "[FILE]"
1016 msgstr "[FIL]"
1017
1018 #: ../src/homebank.c:294
1019 msgid "Browser error."
1020 msgstr "Nettleserfeil."
1021
1022 #: ../src/homebank.c:295
1023 #, c-format
1024 msgid "Could not display the URL '%s'"
1025 msgstr "Kunne ikke vise URL '%s'"
1026
1027 #: ../src/homebank.c:900 ../src/homebank.c:901
1028 msgid "HomeBank options"
1029 msgstr "HomeBank valg"
1030
1031 #: ../src/homebank.c:1030
1032 #, c-format
1033 msgid "Unable to open '%s', the file does not exist.\n"
1034 msgstr "Får ikke åpnet '%s', filen finnes ikke.\n"
1035
1036 #: ../src/hb-import-csv.c:249 ../src/hb-import.c:65
1037 #, c-format
1038 msgid "(account %d)"
1039 msgstr "(konto %d)"
1040
1041 #: ../src/list_account.c:343 ../src/ui-assist-import.c:2079
1042 msgid "Accounts"
1043 msgstr "Konti"
1044
1045 #. Bank
1046 #: ../src/list_account.c:354 ../src/ui-account.c:40
1047 msgid "Bank"
1048 msgstr "Bank"
1049
1050 #. Today
1051 #: ../src/list_account.c:358
1052 msgid "Today"
1053 msgstr "I dag"
1054
1055 #. Future
1056 #: ../src/list_account.c:362
1057 msgid "Future"
1058 msgstr "Fremtidig"
1059
1060 #. datas
1061 #. status
1062 #. date
1063 #: ../src/list_operation.c:46 ../src/list_operation.c:881 ../src/ui-pref.c:2180
1064 msgid "Info"
1065 msgstr "Info"
1066
1067 #: ../src/list_operation.c:48 ../src/list_operation.c:1075
1068 #: ../src/list_operation.c:1370 ../src/list_upcoming.c:380
1069 #: ../src/ui-archive.c:226 ../src/ui-assign.c:39 ../src/ui-pref.c:130
1070 #: ../src/ui-split.c:410
1071 msgid "Memo"
1072 msgstr "Notat"
1073
1074 #. column: Amount
1075 #: ../src/list_operation.c:49 ../src/list_operation.c:1103
1076 #: ../src/list_operation.c:1373 ../src/rep_time.c:608 ../src/rep_time.c:1746
1077 #: ../src/rep_vehicle.c:222 ../src/rep_vehicle.c:1142 ../src/ui-filter.c:1317
1078 #: ../src/ui-split.c:414
1079 msgid "Amount"
1080 msgstr "Beløp"
1081
1082 #. column: Expense
1083 #: ../src/list_operation.c:50 ../src/list_operation.c:1111
1084 #: ../src/list_upcoming.c:392 ../src/rep_balance.c:1233 ../src/rep_budget.c:72
1085 #: ../src/rep_stats.c:152 ../src/rep_stats.c:1914 ../src/ui-category.c:38
1086 #: ../src/ui-filter.c:49
1087 msgid "Expense"
1088 msgstr "Utgift"
1089
1090 #. column: Income
1091 #: ../src/list_operation.c:51 ../src/list_operation.c:1119
1092 #: ../src/list_upcoming.c:403 ../src/rep_balance.c:1237 ../src/rep_budget.c:72
1093 #: ../src/rep_stats.c:153 ../src/rep_stats.c:705 ../src/rep_stats.c:1920
1094 #: ../src/ui-category.c:39 ../src/ui-filter.c:50
1095 msgid "Income"
1096 msgstr "Inntekt"
1097
1098 #: ../src/list_operation.c:53 ../src/list_operation.c:1135
1099 msgid "Tags"
1100 msgstr "Merker"
1101
1102 #: ../src/list_operation.c:55 ../src/list_operation.c:1085
1103 #: ../src/ui-filter.c:1307
1104 msgid "Status"
1105 msgstr "Status"
1106
1107 #: ../src/list_operation.c:478
1108 msgid "- split -"
1109 msgstr ""
1110
1111 #. common (date + status + amount)
1112 #. label = gtk_label_new(_("General"));
1113 #. page = ui_flt_manage_page_general(&data);
1114 #. gtk_notebook_append_page (GTK_NOTEBOOK (notebook), page, label);
1115 #.
1116 #: ../src/list_operation.c:1044 ../src/list_operation.c:1361
1117 #: ../src/rep_balance.c:1222 ../src/rep_vehicle.c:218 ../src/rep_vehicle.c:1097
1118 #: ../src/ui-filter.c:1302 ../src/ui-pref.c:1480
1119 msgid "Date"
1120 msgstr "Dato"
1121
1122 #. TRANSLATORS: title of list column to inform the scheduled transaction is Late
1123 #: ../src/list_upcoming.c:316
1124 msgid "Late"
1125 msgstr "Forsinket"
1126
1127 #: ../src/list_upcoming.c:348
1128 msgid "Next date"
1129 msgstr "Neste dato"
1130
1131 #: ../src/rep_balance.c:76 ../src/rep_budget.c:80 ../src/rep_stats.c:65
1132 #: ../src/rep_time.c:66
1133 msgid "List"
1134 msgstr "Liste"
1135
1136 #: ../src/rep_balance.c:76 ../src/rep_budget.c:80 ../src/rep_stats.c:65
1137 #: ../src/rep_time.c:66
1138 msgid "View results as list"
1139 msgstr "Vis resultat som liste"
1140
1141 #: ../src/rep_balance.c:77 ../src/rep_time.c:67
1142 msgid "Line"
1143 msgstr "Linje"
1144
1145 #: ../src/rep_balance.c:77 ../src/rep_time.c:67
1146 msgid "View results as lines"
1147 msgstr "Vis resultat som linjer"
1148
1149 #. { "Column" , ICONNAME_HB_VIEW_COLUMN, N_("Column") , NULL, N_("View results as column"), G_CALLBACK (ui_reptime_action_viewcolumn) },
1150 #. { "Filter" , ICONNAME_HB_FILTER , N_("Filter") , NULL, N_("Edit the filter"), G_CALLBACK (ui_reptime_action_filter) },
1151 #: ../src/rep_balance.c:78 ../src/rep_budget.c:82 ../src/rep_stats.c:70
1152 #: ../src/rep_time.c:71 ../src/rep_vehicle.c:65
1153 msgid "Refresh"
1154 msgstr "Oppdater"
1155
1156 #: ../src/rep_balance.c:78 ../src/rep_budget.c:82 ../src/rep_stats.c:70
1157 #: ../src/rep_time.c:71 ../src/rep_vehicle.c:65
1158 msgid "Refresh results"
1159 msgstr "Oppdater resultat"
1160
1161 #. name, icon-name
1162 #: ../src/rep_balance.c:85 ../src/rep_budget.c:91 ../src/rep_stats.c:79
1163 #: ../src/rep_time.c:79
1164 msgid "Detail"
1165 msgstr "Detalj"
1166
1167 #. label, accelerator
1168 #: ../src/rep_balance.c:86 ../src/rep_budget.c:92 ../src/rep_stats.c:80
1169 #: ../src/rep_time.c:80
1170 msgid "Toggle detail"
1171 msgstr "Bytte detalj"
1172
1173 #. //TRANSLATORS: count of transaction in balancedrawn / count of total transaction under abalancedrawn amount threshold
1174 #: ../src/rep_balance.c:309
1175 #, c-format
1176 msgid "%d/%d under %s"
1177 msgstr ""
1178
1179 #: ../src/rep_balance.c:808
1180 msgid "Balance report"
1181 msgstr "Saldorapport"
1182
1183 #: ../src/rep_balance.c:831 ../src/rep_budget.c:1093 ../src/rep_stats.c:1501
1184 #: ../src/rep_time.c:1368 ../src/rep_vehicle.c:723
1185 msgid "Display"
1186 msgstr "Vis"
1187
1188 #: ../src/rep_balance.c:835 ../src/rep_time.c:1379 ../src/ui-archive.c:942
1189 #: ../src/ui-assist-import.c:974 ../src/ui-transaction.c:979
1190 msgid "A_ccount:"
1191 msgstr "_Konto"
1192
1193 #: ../src/rep_balance.c:842 ../src/rep_time.c:1403
1194 msgid "Select _all"
1195 msgstr "Velg _alle"
1196
1197 #: ../src/rep_balance.c:847
1198 msgid "Each _day"
1199 msgstr "Hver _dag"
1200
1201 #: ../src/rep_balance.c:858 ../src/rep_stats.c:1530 ../src/rep_time.c:1425
1202 msgid "_Zoom X:"
1203 msgstr ""
1204
1205 #: ../src/rep_balance.c:870 ../src/rep_budget.c:1121 ../src/rep_stats.c:1549
1206 #: ../src/rep_time.c:1438 ../src/rep_vehicle.c:744
1207 msgid "Date filter"
1208 msgstr "Datofilter"
1209
1210 #: ../src/rep_balance.c:880 ../src/rep_budget.c:1131 ../src/rep_stats.c:1559
1211 #: ../src/rep_time.c:1448 ../src/rep_vehicle.c:754 ../src/ui-filter.c:960
1212 #: ../src/ui-filter.c:1073
1213 msgid "_From:"
1214 msgstr "_Fra:"
1215
1216 #: ../src/rep_balance.c:886 ../src/rep_budget.c:1137 ../src/rep_stats.c:1565
1217 #: ../src/rep_time.c:1454 ../src/rep_vehicle.c:760 ../src/ui-filter.c:968
1218 #: ../src/ui-filter.c:1080
1219 msgid "_To:"
1220 msgstr "_Til:"
1221
1222 #: ../src/rep_budget.c:72 ../src/rep_stats.c:151
1223 msgid "Exp. & Inc."
1224 msgstr "Utgifter & Inntekter"
1225
1226 #: ../src/rep_budget.c:74
1227 msgid "Spent & Budget"
1228 msgstr "Brukt & Budsjett"
1229
1230 #. column: Expense
1231 #: ../src/rep_budget.c:74 ../src/rep_budget.c:400 ../src/rep_budget.c:1514
1232 msgid "Spent"
1233 msgstr "Brukt"
1234
1235 #. column: Result
1236 #. header
1237 #: ../src/rep_budget.c:74 ../src/rep_budget.c:400 ../src/rep_budget.c:881
1238 #: ../src/rep_budget.c:1522 ../src/rep_stats.c:705 ../src/rep_stats.c:1903
1239 msgid "Result"
1240 msgstr "Resultat"
1241
1242 #: ../src/rep_budget.c:81
1243 msgid "Stack"
1244 msgstr "Stabel"
1245
1246 #: ../src/rep_budget.c:81
1247 msgid "View results as stack bars"
1248 msgstr ""
1249
1250 #: ../src/rep_budget.c:84 ../src/rep_stats.c:72 ../src/rep_time.c:73
1251 #: ../src/rep_vehicle.c:67
1252 msgid "Export"
1253 msgstr "Eksporter"
1254
1255 #: ../src/rep_budget.c:828
1256 msgid " over"
1257 msgstr ""
1258
1259 #: ../src/rep_budget.c:833
1260 msgid " left"
1261 msgstr " venstre"
1262
1263 #: ../src/rep_budget.c:835
1264 msgid " under"
1265 msgstr ""
1266
1267 #. update stack chart
1268 #: ../src/rep_budget.c:875
1269 #, c-format
1270 msgid "Budget for %s"
1271 msgstr "Budsjett for %s"
1272
1273 #: ../src/rep_budget.c:1068
1274 msgid "Budget report"
1275 msgstr "Budsjettrapport"
1276
1277 #: ../src/rep_budget.c:1097 ../src/rep_time.c:1372
1278 msgid "_For:"
1279 msgstr "_For:"
1280
1281 #: ../src/rep_budget.c:1105
1282 msgid "_Kind:"
1283 msgstr "_Sort:"
1284
1285 #: ../src/rep_budget.c:1206
1286 msgid "Result:"
1287 msgstr "Resultat:"
1288
1289 #: ../src/rep_budget.c:1212
1290 msgid "Budget:"
1291 msgstr "Budsjett:"
1292
1293 #: ../src/rep_budget.c:1218
1294 msgid "Spent:"
1295 msgstr "Brukt:"
1296
1297 #: ../src/rep_budget.c:1336
1298 msgid "No account is defined to be part of the budget."
1299 msgstr "Ingen konto er valgt som del av budsjettet."
1300
1301 #: ../src/rep_budget.c:1337
1302 msgid "You should include some accounts from the account dialog."
1303 msgstr "Du burde inkludere noen konti fra kontodialogen."
1304
1305 #: ../src/rep_stats.c:66 ../src/ui-pref.c:2386
1306 msgid "Column"
1307 msgstr "Kolonne"
1308
1309 #: ../src/rep_stats.c:66
1310 msgid "View results as column"
1311 msgstr "Vis resultat som kolonne"
1312
1313 #: ../src/rep_stats.c:67
1314 msgid "Donut"
1315 msgstr "Smultringdiagram"
1316
1317 #: ../src/rep_stats.c:67
1318 msgid "View results as donut"
1319 msgstr "Vis resultat som smultringdiagram"
1320
1321 #: ../src/rep_stats.c:69
1322 msgid "Edit the filter"
1323 msgstr "Gjør om filter"
1324
1325 #. is_active
1326 #. name, icon-name
1327 #: ../src/rep_stats.c:85
1328 msgid "Legend"
1329 msgstr "Forklaring"
1330
1331 #. label, accelerator
1332 #: ../src/rep_stats.c:86
1333 msgid "Toggle legend"
1334 msgstr "Aktiver forklaring"
1335
1336 #. is_active
1337 #. name, icon-name
1338 #: ../src/rep_stats.c:91
1339 msgid "Rate"
1340 msgstr "Rente"
1341
1342 #. label, accelerator
1343 #: ../src/rep_stats.c:92
1344 msgid "Toggle rate"
1345 msgstr "Aktiver rente"
1346
1347 #: ../src/rep_stats.c:144
1348 msgid "Tag"
1349 msgstr "Merke"
1350
1351 #: ../src/rep_stats.c:145 ../src/rep_time.c:125 ../src/ui-archive.c:53
1352 msgid "Month"
1353 msgstr "Måned"
1354
1355 #: ../src/rep_stats.c:146 ../src/rep_time.c:125 ../src/ui-archive.c:53
1356 msgid "Year"
1357 msgstr "År"
1358
1359 #: ../src/rep_stats.c:163 ../src/ui-filter.c:91
1360 msgid "January"
1361 msgstr "januar"
1362
1363 #: ../src/rep_stats.c:164 ../src/ui-filter.c:92
1364 msgid "February"
1365 msgstr "februar"
1366
1367 #: ../src/rep_stats.c:165 ../src/ui-filter.c:93
1368 msgid "March"
1369 msgstr "mars"
1370
1371 #: ../src/rep_stats.c:166 ../src/ui-filter.c:94
1372 msgid "April"
1373 msgstr "april"
1374
1375 #: ../src/rep_stats.c:167 ../src/rep_time.c:136 ../src/ui-filter.c:95
1376 msgid "May"
1377 msgstr "Mai."
1378
1379 #: ../src/rep_stats.c:168 ../src/ui-filter.c:96
1380 msgid "June"
1381 msgstr "juni"
1382
1383 #: ../src/rep_stats.c:169 ../src/ui-filter.c:97
1384 msgid "July"
1385 msgstr "juli"
1386
1387 #: ../src/rep_stats.c:170 ../src/ui-filter.c:98
1388 msgid "August"
1389 msgstr "august"
1390
1391 #: ../src/rep_stats.c:171 ../src/ui-filter.c:99
1392 msgid "September"
1393 msgstr "september"
1394
1395 #: ../src/rep_stats.c:172 ../src/ui-filter.c:100
1396 msgid "October"
1397 msgstr "oktober"
1398
1399 #: ../src/rep_stats.c:173 ../src/ui-filter.c:101
1400 msgid "November"
1401 msgstr "november"
1402
1403 #: ../src/rep_stats.c:174 ../src/ui-filter.c:102
1404 msgid "December"
1405 msgstr "desember"
1406
1407 #. set chart title
1408 #. //TRANSLATORS: example 'Expense by Category'
1409 #: ../src/rep_stats.c:607
1410 #, c-format
1411 msgid "%s by %s"
1412 msgstr ""
1413
1414 #: ../src/rep_stats.c:705
1415 msgid "expense"
1416 msgstr "utgift"
1417
1418 #: ../src/rep_stats.c:1057 ../src/ui-payee.c:279 ../src/ui-payee.c:484
1419 msgid "(no payee)"
1420 msgstr ""
1421
1422 #: ../src/rep_stats.c:1478
1423 msgid "Statistics Report"
1424 msgstr "Statistikk Rapport"
1425
1426 #: ../src/rep_stats.c:1505
1427 msgid "_View:"
1428 msgstr "_Vis:"
1429
1430 #: ../src/rep_stats.c:1512
1431 msgid "_By:"
1432 msgstr ""
1433
1434 #: ../src/rep_stats.c:1519
1435 msgid "By _amount"
1436 msgstr "Av_sum"
1437
1438 #: ../src/rep_stats.c:1642
1439 msgid "Balance:"
1440 msgstr "Balanse:"
1441
1442 #: ../src/rep_stats.c:1648
1443 msgid "Income:"
1444 msgstr "Inntekt"
1445
1446 #: ../src/rep_stats.c:1655
1447 msgid "Expense:"
1448 msgstr "Utgift"
1449
1450 #: ../src/rep_time.c:125 ../src/ui-archive.c:53
1451 msgid "Day"
1452 msgstr "Dag"
1453
1454 #: ../src/rep_time.c:125 ../src/ui-archive.c:53
1455 msgid "Week"
1456 msgstr "Uke"
1457
1458 #: ../src/rep_time.c:125
1459 msgid "Quarter"
1460 msgstr "En firedel"
1461
1462 #: ../src/rep_time.c:132
1463 msgid "Jan"
1464 msgstr "jan"
1465
1466 #: ../src/rep_time.c:133
1467 msgid "Feb"
1468 msgstr "Feb"
1469
1470 #: ../src/rep_time.c:134
1471 msgid "Mar"
1472 msgstr "Mar"
1473
1474 #: ../src/rep_time.c:135
1475 msgid "Apr"
1476 msgstr "Apr"
1477
1478 #: ../src/rep_time.c:137
1479 msgid "Jun"
1480 msgstr "Jun"
1481
1482 #: ../src/rep_time.c:138
1483 msgid "Jul"
1484 msgstr "Jul"
1485
1486 #: ../src/rep_time.c:139
1487 msgid "Aug"
1488 msgstr "Aug"
1489
1490 #: ../src/rep_time.c:140
1491 msgid "Sep"
1492 msgstr "Sep"
1493
1494 #: ../src/rep_time.c:141
1495 msgid "Oct"
1496 msgstr "Okt"
1497
1498 #: ../src/rep_time.c:142
1499 msgid "Nov"
1500 msgstr "Nov"
1501
1502 #: ../src/rep_time.c:143
1503 msgid "Dec"
1504 msgstr "Des"
1505
1506 #. //TRANSLATORS: example 'Expense by Category'
1507 #: ../src/rep_time.c:568
1508 #, c-format
1509 msgid "%s Over Time"
1510 msgstr ""
1511
1512 #. header
1513 #: ../src/rep_time.c:608 ../src/rep_time.c:1735
1514 msgid "Time slice"
1515 msgstr ""
1516
1517 #. //TRANSLATORS: count of transaction in balancedrawn / count of total transaction under abalancedrawn amount threshold
1518 #: ../src/rep_time.c:1031
1519 #, c-format
1520 msgid "Average: %s"
1521 msgstr ""
1522
1523 #: ../src/rep_time.c:1345
1524 msgid "Trend Time Report"
1525 msgstr ""
1526
1527 #: ../src/rep_time.c:1408
1528 msgid "_Cumulate"
1529 msgstr ""
1530
1531 #: ../src/rep_time.c:1413
1532 msgid "_View by:"
1533 msgstr ""
1534
1535 #.
1536 #. LST_CAR_DATE,
1537 #. LST_CAR_WORDING,
1538 #. LST_CAR_METER,
1539 #. LST_CAR_FUEL,
1540 #. LST_CAR_PRICE,
1541 #. LST_CAR_AMOUNT,
1542 #. LST_CAR_DIST,
1543 #. LST_CAR_100KM
1544 #.
1545 #.
1546 #. column: Wording
1547 #.
1548 #. column = gtk_tree_view_column_new();
1549 #. gtk_tree_view_column_set_title(column, _("Wording"));
1550 #. gtk_tree_view_append_column (GTK_TREE_VIEW(view), column);
1551 #. renderer = gtk_cell_renderer_text_new();
1552 #. gtk_tree_view_column_pack_start(column, renderer, TRUE);
1553 #. gtk_tree_view_column_add_attribute(column, renderer, "text", LST_CAR_WORDING);
1554 #. //gtk_tree_view_column_set_cell_data_func(column, renderer, repvehicle_text_cell_data_function, NULL, NULL);
1555 #.
1556 #. column: Meter
1557 #: ../src/rep_vehicle.c:219 ../src/rep_vehicle.c:1130
1558 msgid "Meter"
1559 msgstr "Måler"
1560
1561 #. column: Fuel load
1562 #: ../src/rep_vehicle.c:220 ../src/rep_vehicle.c:1134
1563 msgid "Fuel"
1564 msgstr "Drivstoff"
1565
1566 #. column: Price by unit
1567 #: ../src/rep_vehicle.c:221 ../src/rep_vehicle.c:1138
1568 msgid "Price"
1569 msgstr "Pris"
1570
1571 #. column: Distance done
1572 #: ../src/rep_vehicle.c:223 ../src/rep_vehicle.c:1146
1573 msgid "Dist."
1574 msgstr "Distanse."
1575
1576 #: ../src/rep_vehicle.c:699
1577 msgid "Vehicle cost report"
1578 msgstr ""
1579
1580 #: ../src/rep_vehicle.c:727
1581 msgid "Vehi_cle:"
1582 msgstr "_Kjøretøy"
1583
1584 #: ../src/rep_vehicle.c:813
1585 msgid "Meter:"
1586 msgstr "Meter"
1587
1588 #: ../src/rep_vehicle.c:817
1589 msgid "Consumption:"
1590 msgstr "Forbruk"
1591
1592 #: ../src/rep_vehicle.c:821
1593 msgid "Fuel cost:"
1594 msgstr "Drivstoffkostnad"
1595
1596 #: ../src/rep_vehicle.c:825
1597 msgid "Other cost:"
1598 msgstr "Andre kostnader"
1599
1600 #: ../src/rep_vehicle.c:829
1601 msgid "Total cost:"
1602 msgstr "Total kostnad:"
1603
1604 #: ../src/ui-account.c:39
1605 msgid "(no type)"
1606 msgstr ""
1607
1608 #: ../src/ui-account.c:41 ../src/ui-widgets.c:800
1609 msgid "Cash"
1610 msgstr "Kontant"
1611
1612 #: ../src/ui-account.c:42
1613 msgid "Asset"
1614 msgstr "Eiendel"
1615
1616 #: ../src/ui-account.c:43 ../src/ui-widgets.c:798
1617 msgid "Credit card"
1618 msgstr "Kreditkort"
1619
1620 #: ../src/ui-account.c:44
1621 msgid "Liability"
1622 msgstr "Gjeld"
1623
1624 #: ../src/ui-account.c:358 ../src/ui-assign.c:100 ../src/ui-currency.c:246
1625 #: ../src/ui-widgets.c:797
1626 msgid "(none)"
1627 msgstr "(ingen)"
1628
1629 #: ../src/ui-account.c:514 ../src/ui-assign.c:249 ../src/ui-category.c:1015
1630 #: ../src/ui-currency.c:603 ../src/ui-payee.c:654 ../src/ui-pref.c:2375
1631 msgid "Visible"
1632 msgstr "Synlig"
1633
1634 #: ../src/ui-account.c:945 ../src/ui-account.c:1052
1635 msgid "Account name"
1636 msgstr ""
1637
1638 #: ../src/ui-account.c:951 ../src/ui-account.c:1058
1639 #: ../src/ui-assist-import.c:1034 ../src/ui-category.c:1375
1640 #: ../src/ui-payee.c:965
1641 msgid "Error"
1642 msgstr "Feil"
1643
1644 #: ../src/ui-account.c:952
1645 #, c-format
1646 msgid ""
1647 "Cannot add an account '%s',\n"
1648 "this name already exists."
1649 msgstr ""
1650
1651 #: ../src/ui-account.c:994
1652 #, c-format
1653 msgid "Cannot delete account '%s'"
1654 msgstr ""
1655
1656 #: ../src/ui-account.c:998
1657 msgid ""
1658 "This account contains transactions and/or is part of internal transfers."
1659 msgstr ""
1660
1661 #: ../src/ui-account.c:1009 ../src/ui-archive.c:316 ../src/ui-assign.c:545
1662 #: ../src/ui-category.c:1560 ../src/ui-currency.c:1299 ../src/ui-payee.c:1135
1663 #, c-format
1664 msgid "Are you sure you want to permanently delete '%s'?"
1665 msgstr ""
1666
1667 #: ../src/ui-account.c:1011
1668 msgid "If you delete an account, it will be permanently lost."
1669 msgstr ""
1670
1671 #: ../src/ui-account.c:1017 ../src/ui-account.c:1245 ../src/ui-archive.c:324
1672 #: ../src/ui-archive.c:1152 ../src/ui-assign.c:553 ../src/ui-assign.c:769
1673 #: ../src/ui-category.c:1124 ../src/ui-category.c:1572
1674 #: ../src/ui-category.c:1991 ../src/ui-currency.c:1307
1675 #: ../src/ui-currency.c:1539 ../src/ui-payee.c:745 ../src/ui-payee.c:1147
1676 #: ../src/ui-payee.c:1319
1677 msgid "_Delete"
1678 msgstr ""
1679
1680 #: ../src/ui-account.c:1059 ../src/ui-assist-import.c:1035
1681 #, c-format
1682 msgid ""
1683 "Cannot rename this Account,\n"
1684 "from '%s' to '%s',\n"
1685 "this name already exists."
1686 msgstr ""
1687 "Kan ikke bytte navn på denne kontoen.\n"
1688 "fra '%s' til '%s',\n"
1689 "navnet finnes allerede"
1690
1691 #: ../src/ui-account.c:1184
1692 msgid "Manage Accounts"
1693 msgstr "Behandle kontoer"
1694
1695 #: ../src/ui-account.c:1235
1696 msgid ""
1697 "Drag & drop to change the order\n"
1698 "Double-click to rename"
1699 msgstr ""
1700
1701 #: ../src/ui-account.c:1241 ../src/ui-archive.c:1148 ../src/ui-assign.c:765
1702 #: ../src/ui-currency.c:1531 ../src/ui-transaction.c:1106
1703 msgid "_Add"
1704 msgstr ""
1705
1706 #: ../src/ui-account.c:1262 ../src/ui-hbfile.c:222 ../src/ui-pref.c:86
1707 #: ../src/ui-pref.c:1350 ../src/ui-pref.c:1661
1708 msgid "General"
1709 msgstr "Generell"
1710
1711 #: ../src/ui-account.c:1282
1712 msgid "_Currency:"
1713 msgstr ""
1714
1715 #: ../src/ui-account.c:1289
1716 msgid "Start _balance:"
1717 msgstr ""
1718
1719 #: ../src/ui-account.c:1297
1720 msgid "Notes:"
1721 msgstr ""
1722
1723 #: ../src/ui-account.c:1311
1724 msgid "this account was _closed"
1725 msgstr ""
1726
1727 #: ../src/ui-account.c:1322
1728 msgid "Current check number"
1729 msgstr ""
1730
1731 #: ../src/ui-account.c:1326
1732 msgid "Checkbook _1:"
1733 msgstr ""
1734
1735 #: ../src/ui-account.c:1333
1736 msgid "Checkbook _2:"
1737 msgstr ""
1738
1739 #: ../src/ui-account.c:1345 ../src/ui-budget.c:1189
1740 msgid "Options"
1741 msgstr ""
1742
1743 #: ../src/ui-account.c:1354
1744 msgid "Institution"
1745 msgstr ""
1746
1747 #: ../src/ui-account.c:1358 ../src/ui-assist-start.c:364
1748 #: ../src/ui-assist-import.c:962 ../src/ui-payee.c:896
1749 msgid "_Name:"
1750 msgstr "_Navn:"
1751
1752 #: ../src/ui-account.c:1366 ../src/ui-assist-start.c:384
1753 msgid "N_umber:"
1754 msgstr "Nummer"
1755
1756 #: ../src/ui-account.c:1379
1757 msgid "Balance limits"
1758 msgstr ""
1759
1760 #: ../src/ui-account.c:1385
1761 msgid "_Overdraft at:"
1762 msgstr ""
1763
1764 #: ../src/ui-account.c:1397
1765 msgid "Report exclusion"
1766 msgstr ""
1767
1768 #: ../src/ui-account.c:1401
1769 msgid "exclude from account _summary"
1770 msgstr ""
1771
1772 #: ../src/ui-account.c:1406
1773 msgid "exclude from the _budget"
1774 msgstr ""
1775
1776 #: ../src/ui-account.c:1411
1777 msgid "exclude from any _reports"
1778 msgstr ""
1779
1780 #: ../src/ui-archive.c:47
1781 msgid "Scheduled"
1782 msgstr ""
1783
1784 #: ../src/ui-archive.c:48
1785 msgid "Template"
1786 msgstr ""
1787
1788 #: ../src/ui-archive.c:55
1789 msgid "Possible"
1790 msgstr ""
1791
1792 #: ../src/ui-archive.c:55
1793 msgid "Before"
1794 msgstr ""
1795
1796 #: ../src/ui-archive.c:55
1797 msgid "After"
1798 msgstr ""
1799
1800 #: ../src/ui-archive.c:271
1801 #, c-format
1802 msgid "(template %d)"
1803 msgstr ""
1804
1805 #: ../src/ui-archive.c:318
1806 msgid "If you delete a scheduled/template, it will be permanently lost."
1807 msgstr ""
1808
1809 #: ../src/ui-archive.c:908 ../src/ui-transaction.c:939
1810 msgid "_Amount:"
1811 msgstr "_Beløp:"
1812
1813 #: ../src/ui-archive.c:916 ../src/ui-transaction.c:947
1814 msgid "Toggle amount sign"
1815 msgstr ""
1816
1817 #: ../src/ui-archive.c:924 ../src/ui-split.c:362 ../src/ui-transaction.c:955
1818 msgid "Transaction splits"
1819 msgstr ""
1820
1821 #: ../src/ui-archive.c:927 ../src/ui-assign.c:897
1822 msgid "Pay_ment:"
1823 msgstr "Betaling"
1824
1825 #: ../src/ui-archive.c:935 ../src/ui-transaction.c:966
1826 msgid "Of notebook _2"
1827 msgstr "Av notatbok_2"
1828
1829 #: ../src/ui-archive.c:950
1830 msgid "_To account:"
1831 msgstr "_Til konto:"
1832
1833 #: ../src/ui-archive.c:983 ../src/ui-filter.c:1020
1834 msgid "_Memo:"
1835 msgstr ""
1836
1837 #: ../src/ui-archive.c:1007
1838 msgid "Scheduled insertion"
1839 msgstr ""
1840
1841 #: ../src/ui-archive.c:1012
1842 msgid "_Activate"
1843 msgstr "Aktiva"
1844
1845 #: ../src/ui-archive.c:1017
1846 msgid "Next _date:"
1847 msgstr ""
1848
1849 #: ../src/ui-archive.c:1025
1850 msgid "Ever_y:"
1851 msgstr "Hver:"
1852
1853 #: ../src/ui-archive.c:1041
1854 msgid "Week end:"
1855 msgstr ""
1856
1857 #: ../src/ui-archive.c:1053
1858 msgid "_Stop after:"
1859 msgstr ""
1860
1861 #: ../src/ui-archive.c:1061
1862 msgid "posts"
1863 msgstr ""
1864
1865 #: ../src/ui-archive.c:1083
1866 msgid "Manage scheduled/template transactions"
1867 msgstr ""
1868
1869 #: ../src/ui-assign.c:268 ../src/ui-filter.c:1322
1870 msgid "Text"
1871 msgstr ""
1872
1873 #: ../src/ui-assign.c:517
1874 #, c-format
1875 msgid "(assignment %d)"
1876 msgstr ""
1877
1878 #: ../src/ui-assign.c:547
1879 msgid "If you delete an assignment, it will be permanently lost."
1880 msgstr ""
1881
1882 #: ../src/ui-assign.c:693
1883 msgid "Disabled"
1884 msgstr ""
1885
1886 #: ../src/ui-assign.c:694
1887 msgid "If empty"
1888 msgstr ""
1889
1890 #: ../src/ui-assign.c:695
1891 msgid "Overwrite"
1892 msgstr ""
1893
1894 #: ../src/ui-assign.c:714
1895 msgid "Manage Assignments"
1896 msgstr ""
1897
1898 #: ../src/ui-assign.c:791
1899 msgid "Condition"
1900 msgstr ""
1901
1902 #: ../src/ui-assign.c:795
1903 msgid "Search _in:"
1904 msgstr ""
1905
1906 #. label = make_label_widget(_("Con_tains:"));
1907 #: ../src/ui-assign.c:803
1908 msgid "Fi_nd:"
1909 msgstr ""
1910
1911 #: ../src/ui-assign.c:811
1912 msgid "Match _case"
1913 msgstr ""
1914
1915 #: ../src/ui-assign.c:816
1916 msgid "Use _regular expressions"
1917 msgstr ""
1918
1919 #: ../src/ui-assign.c:831
1920 msgid "Assign payee"
1921 msgstr ""
1922
1923 #: ../src/ui-assign.c:860
1924 msgid "Assign category"
1925 msgstr ""
1926
1927 #: ../src/ui-assign.c:888
1928 msgid "Assign payment"
1929 msgstr ""
1930
1931 #: ../src/ui-assist-start.c:129
1932 #, c-format
1933 msgid "New HomeBank file (%d of %d)"
1934 msgstr ""
1935
1936 #: ../src/ui-assist-start.c:160
1937 msgid "Not found"
1938 msgstr "Ikke funnet"
1939
1940 #: ../src/ui-assist-start.c:252 ../src/ui-hbfile.c:226
1941 msgid "_Owner:"
1942 msgstr "_Eier:"
1943
1944 #: ../src/ui-assist-start.c:260 ../src/ui-dialogs.c:363
1945 msgid "Currency:"
1946 msgstr ""
1947
1948 #: ../src/ui-assist-start.c:276 ../src/ui-assist-import.c:1801
1949 #: ../src/ui-hbfile.c:191
1950 msgid "File properties"
1951 msgstr ""
1952
1953 #: ../src/ui-assist-start.c:298
1954 msgid "System detection"
1955 msgstr ""
1956
1957 #: ../src/ui-assist-start.c:302
1958 msgid "Languages:"
1959 msgstr "Språk:"
1960
1961 #: ../src/ui-assist-start.c:309
1962 msgid "Preset file:"
1963 msgstr ""
1964
1965 #: ../src/ui-assist-start.c:327
1966 msgid "Initialize my categories with this file"
1967 msgstr ""
1968
1969 #: ../src/ui-assist-start.c:339
1970 msgid "Preset categories"
1971 msgstr ""
1972
1973 #: ../src/ui-assist-start.c:360
1974 msgid "Informations"
1975 msgstr ""
1976
1977 #: ../src/ui-assist-start.c:395
1978 msgid "Balances"
1979 msgstr ""
1980
1981 #: ../src/ui-assist-start.c:399
1982 msgid "_Initial:"
1983 msgstr "_Initial:"
1984
1985 #: ../src/ui-assist-start.c:406
1986 msgid "_Overdrawn at:"
1987 msgstr "_Overtrukket av:"
1988
1989 #: ../src/ui-assist-start.c:415
1990 msgid "Create an account"
1991 msgstr "Opprett en konto"
1992
1993 #: ../src/ui-assist-start.c:425
1994 msgid "This is a confirmation page, press 'Apply' to apply changes"
1995 msgstr ""
1996
1997 #: ../src/ui-assist-start.c:431 ../src/ui-assist-import.c:62
1998 msgid "Confirmation"
1999 msgstr "Bekreftelse"
2000
2001 #: ../src/ui-assist-import.c:56
2002 msgid "Welcome"
2003 msgstr ""
2004
2005 #: ../src/ui-assist-import.c:57
2006 msgid "Select file"
2007 msgstr ""
2008
2009 #: ../src/ui-assist-import.c:58
2010 msgid "Import"
2011 msgstr ""
2012
2013 #: ../src/ui-assist-import.c:59
2014 msgid "Properties"
2015 msgstr ""
2016
2017 #: ../src/ui-assist-import.c:61 ../src/ui-dialogs.c:216
2018 msgid "Transaction"
2019 msgstr ""
2020
2021 #: ../src/ui-assist-import.c:132 ../src/ui-assist-import.c:958
2022 msgid "create new"
2023 msgstr ""
2024
2025 #: ../src/ui-assist-import.c:134 ../src/ui-assist-import.c:970
2026 msgid "use existing"
2027 msgstr ""
2028
2029 #: ../src/ui-assist-import.c:216
2030 msgid "Name in the file"
2031 msgstr ""
2032
2033 #: ../src/ui-assist-import.c:224
2034 msgid "Action"
2035 msgstr "Handling"
2036
2037 #: ../src/ui-assist-import.c:232
2038 msgid "Name in HomeBank"
2039 msgstr ""
2040
2041 #: ../src/ui-assist-import.c:597 ../src/ui-assist-import.c:843
2042 msgid "All seems all right here, your validation is optional!"
2043 msgstr ""
2044
2045 #: ../src/ui-assist-import.c:610
2046 #, c-format
2047 msgid ""
2048 "No account information has been found into the file '%s'.\n"
2049 "Please select the appropriate action for account below."
2050 msgstr ""
2051
2052 #: ../src/ui-assist-import.c:849
2053 msgid ""
2054 "Possible duplicate of existing transaction have been found, and disabled for "
2055 "import.\n"
2056 "Please check and choose the ones that have to be imported."
2057 msgstr ""
2058
2059 #: ../src/ui-assist-import.c:936
2060 msgid "Change account action"
2061 msgstr ""
2062
2063 #: ../src/ui-assist-import.c:1083
2064 msgid "Please select a file..."
2065 msgstr "Velg en fil"
2066
2067 #: ../src/ui-assist-import.c:1100
2068 msgid "QIF file recognised !"
2069 msgstr "QIF fil gjenkjent !"
2070
2071 #: ../src/ui-assist-import.c:1106
2072 msgid "OFX file recognised !"
2073 msgstr "OFX fil gjenkjent !"
2074
2075 #: ../src/ui-assist-import.c:1109
2076 msgid "** OFX support is disabled **"
2077 msgstr "** OFX"
2078
2079 #: ../src/ui-assist-import.c:1114
2080 msgid "CSV transaction file recognised !"
2081 msgstr ""
2082
2083 #: ../src/ui-assist-import.c:1120
2084 msgid "Unknown/Invalid file..."
2085 msgstr "Ukjent/Ugyldig filtype"
2086
2087 #. file content detail
2088 #. TODO: difficult translation here
2089 #: ../src/ui-assist-import.c:1226
2090 #, c-format
2091 msgid "account: %d - transaction: %d - payee: %d - categorie: %d"
2092 msgstr "konto: %d - transaksjon: %d - betaler: %d - kategori: %d"
2093
2094 #: ../src/ui-assist-import.c:1347
2095 msgid "Some date convertion failed"
2096 msgstr ""
2097
2098 #: ../src/ui-assist-import.c:1348
2099 #, c-format
2100 msgid "Reload using date order: '%s' ?"
2101 msgstr ""
2102
2103 #: ../src/ui-assist-import.c:1563
2104 #, c-format
2105 msgid "Import assistant (%d of %d)"
2106 msgstr ""
2107
2108 #: ../src/ui-assist-import.c:1617
2109 msgid ""
2110 "Welcome to the HomeBank Import Assistant.\n"
2111 "\n"
2112 "With this assistant you will be guided throught the process\n"
2113 "of importing an external file into HomeBank.\n"
2114 "\n"
2115 "No changes will be made until you click \"Apply\" at the end\n"
2116 "of this assistant."
2117 msgstr ""
2118
2119 #: ../src/ui-assist-import.c:1629
2120 msgid ""
2121 "HomeBank can import files in the following formats:\n"
2122 "- QIF\n"
2123 "- OFX/QFX (optional at compilation time)\n"
2124 "- CSV (format is specific to HomeBank, see the documentation)\n"
2125 msgstr ""
2126
2127 #: ../src/ui-assist-import.c:1669
2128 msgid "Known files"
2129 msgstr ""
2130
2131 #: ../src/ui-assist-import.c:1680 ../src/ui-dialogs.c:440
2132 msgid "QIF files"
2133 msgstr "QIF filer"
2134
2135 #: ../src/ui-assist-import.c:1688
2136 msgid "OFX/QFX files"
2137 msgstr "OFX/QFX filer"
2138
2139 #: ../src/ui-assist-import.c:1696 ../src/ui-dialogs.c:498
2140 msgid "CSV files"
2141 msgstr "CVS filer"
2142
2143 #: ../src/ui-assist-import.c:1704 ../src/ui-dialogs.c:441
2144 #: ../src/ui-dialogs.c:499 ../src/ui-dialogs.c:554
2145 msgid "All files"
2146 msgstr "Alle filer"
2147
2148 #: ../src/ui-assist-import.c:1768
2149 msgid "A general error occured, and this file cannot be loaded."
2150 msgstr ""
2151
2152 #: ../src/ui-assist-import.c:1805
2153 msgid "Name:"
2154 msgstr ""
2155
2156 #: ../src/ui-assist-import.c:1812
2157 msgid "Path:"
2158 msgstr ""
2159
2160 #: ../src/ui-assist-import.c:1819
2161 msgid "Encoding:"
2162 msgstr ""
2163
2164 #: ../src/ui-assist-import.c:1826
2165 msgid "Date format:"
2166 msgstr ""
2167
2168 #: ../src/ui-assist-import.c:1838
2169 msgid "File content"
2170 msgstr ""
2171
2172 #: ../src/ui-assist-import.c:1842
2173 msgid "Content:"
2174 msgstr "Innhold:"
2175
2176 #: ../src/ui-assist-import.c:1908
2177 msgid "Choose the action for accounts"
2178 msgstr ""
2179
2180 #: ../src/ui-assist-import.c:1924
2181 msgid "Change _action"
2182 msgstr ""
2183
2184 #: ../src/ui-assist-import.c:1978
2185 msgid "Choose transactions to import"
2186 msgstr ""
2187
2188 #: ../src/ui-assist-import.c:1992
2189 msgid "Detail of existing transaction (possible duplicate)"
2190 msgstr ""
2191
2192 #: ../src/ui-assist-import.c:2014
2193 msgid "Date _tolerance:"
2194 msgstr "Dato_tolleranse:"
2195
2196 #. TRANSLATORS: there is a spinner on the left of this label, and so you have 0....x days of date tolerance
2197 #: ../src/ui-assist-import.c:2022
2198 msgid "days"
2199 msgstr "dager"
2200
2201 #: ../src/ui-assist-import.c:2025
2202 msgid "_Refresh"
2203 msgstr ""
2204
2205 #: ../src/ui-assist-import.c:2035
2206 msgid ""
2207 "The match is done in order: by account, amount and date.\n"
2208 "A date tolerance of 0 day means an exact match"
2209 msgstr ""
2210
2211 #: ../src/ui-assist-import.c:2068
2212 msgid "Click \"Apply\" to update your accounts.\n"
2213 msgstr "Klikk \"Bruk\" for å oppdatere kontoene\n"
2214
2215 #: ../src/ui-assist-import.c:2091
2216 msgid "to update"
2217 msgstr "å oppdatere"
2218
2219 #: ../src/ui-assist-import.c:2099
2220 msgid "to create"
2221 msgstr "å lage"
2222
2223 #: ../src/ui-assist-import.c:2103 ../src/ui-pref.c:88
2224 msgid "Transactions"
2225 msgstr ""
2226
2227 #: ../src/ui-assist-import.c:2112
2228 msgid "to import"
2229 msgstr "å importere"
2230
2231 #: ../src/ui-assist-import.c:2120
2232 msgid "to reject"
2233 msgstr ""
2234
2235 #: ../src/ui-assist-import.c:2128
2236 msgid "auto-assigned"
2237 msgstr ""
2238
2239 #: ../src/ui-budget.c:508 ../src/ui-category.c:1164
2240 msgid "File format error"
2241 msgstr "Filformat feil"
2242
2243 #: ../src/ui-budget.c:509 ../src/ui-category.c:1165
2244 msgid ""
2245 "The CSV file must contains the exact numbers of column,\n"
2246 "separated by a semi-colon, please see the help for more details."
2247 msgstr ""
2248
2249 #: ../src/ui-budget.c:693
2250 msgid "Are you sure you want to clear input?"
2251 msgstr ""
2252
2253 #: ../src/ui-budget.c:695
2254 msgid "If you proceed, every amount will be set to 0."
2255 msgstr ""
2256
2257 #: ../src/ui-budget.c:701
2258 msgid "_Clear"
2259 msgstr ""
2260
2261 #: ../src/ui-budget.c:993
2262 msgid "Manage Budget"
2263 msgstr "Budsjett behandler"
2264
2265 #: ../src/ui-budget.c:1036 ../src/ui-category.c:1862 ../src/ui-payee.c:1259
2266 msgid "_Import CSV"
2267 msgstr ""
2268
2269 #: ../src/ui-budget.c:1040 ../src/ui-category.c:1866 ../src/ui-payee.c:1263
2270 msgid "E_xport CSV"
2271 msgstr ""
2272
2273 #: ../src/ui-budget.c:1099 ../src/ui-category.c:1970
2274 msgid "Expand all"
2275 msgstr ""
2276
2277 #: ../src/ui-budget.c:1103 ../src/ui-category.c:1974
2278 msgid "Collapse all"
2279 msgstr ""
2280
2281 #: ../src/ui-budget.c:1125
2282 msgid "Budget for each month"
2283 msgstr ""
2284
2285 #: ../src/ui-budget.c:1130
2286 msgid "is the same"
2287 msgstr "er det samme"
2288
2289 #: ../src/ui-budget.c:1142
2290 msgid "_Clear input"
2291 msgstr ""
2292
2293 #: ../src/ui-budget.c:1156
2294 msgid "is different"
2295 msgstr "er forskjellig"
2296
2297 #: ../src/ui-budget.c:1194
2298 msgid "_Force monitoring this category"
2299 msgstr ""
2300
2301 #: ../src/ui-category.c:1032 ../src/ui-currency.c:618 ../src/ui-currency.c:1107
2302 #: ../src/ui-payee.c:671
2303 msgid "Name"
2304 msgstr ""
2305
2306 #: ../src/ui-category.c:1044 ../src/ui-payee.c:687
2307 msgid "Usage"
2308 msgstr ""
2309
2310 #: ../src/ui-category.c:1122
2311 msgid "Delete unused categories"
2312 msgstr ""
2313
2314 #: ../src/ui-category.c:1123
2315 msgid ""
2316 "Are you sure you want to permanently\n"
2317 "delete unused categories?"
2318 msgstr ""
2319
2320 #: ../src/ui-category.c:1301 ../src/ui-payee.c:868
2321 msgid "Edit..."
2322 msgstr ""
2323
2324 #: ../src/ui-category.c:1325
2325 msgid "_Income"
2326 msgstr "_Inntekt"
2327
2328 #: ../src/ui-category.c:1376
2329 #, c-format
2330 msgid ""
2331 "Cannot rename this Category,\n"
2332 "from '%s' to '%s',\n"
2333 "this name already exists."
2334 msgstr ""
2335
2336 #: ../src/ui-category.c:1441
2337 #, c-format
2338 msgid "Merge category '%s'"
2339 msgstr ""
2340
2341 #: ../src/ui-category.c:1453 ../src/ui-payee.c:1033
2342 msgid "Merge"
2343 msgstr ""
2344
2345 #: ../src/ui-category.c:1462
2346 msgid ""
2347 "Transactions assigned to this category,\n"
2348 "will be moved to the category selected below."
2349 msgstr ""
2350
2351 #: ../src/ui-category.c:1472
2352 #, c-format
2353 msgid "_Delete the category '%s'"
2354 msgstr ""
2355
2356 #: ../src/ui-category.c:1564
2357 msgid ""
2358 "This category is used.\n"
2359 "Any transaction using that category will be set to (no category)"
2360 msgstr ""
2361
2362 #: ../src/ui-category.c:1813
2363 msgid "Manage Categories"
2364 msgstr "Behandle Kategorier"
2365
2366 #: ../src/ui-category.c:1873 ../src/ui-payee.c:1270
2367 msgid "_Delete unused"
2368 msgstr ""
2369
2370 #: ../src/ui-category.c:1893
2371 msgid "new category"
2372 msgstr ""
2373
2374 #: ../src/ui-category.c:1906
2375 msgid "new subcategory"
2376 msgstr ""
2377
2378 #: ../src/ui-category.c:1988 ../src/ui-payee.c:1316
2379 msgid "_Merge"
2380 msgstr ""
2381
2382 #: ../src/ui-currency.c:370 ../src/ui-currency.c:377
2383 msgid "Base currency"
2384 msgstr ""
2385
2386 #: ../src/ui-currency.c:629
2387 msgid "Symbol"
2388 msgstr ""
2389
2390 #: ../src/ui-currency.c:641 ../src/ui-currency.c:817 ../src/ui-pref.c:1392
2391 msgid "Exchange rate"
2392 msgstr ""
2393
2394 #: ../src/ui-currency.c:653
2395 msgid "Last modfied"
2396 msgstr ""
2397
2398 #: ../src/ui-currency.c:772
2399 msgid "Edit currency"
2400 msgstr ""
2401
2402 #: ../src/ui-currency.c:803 ../src/ui-pref.c:1365
2403 msgid "Currency"
2404 msgstr ""
2405
2406 #: ../src/ui-currency.c:836 ../src/ui-pref.c:1410
2407 msgid "Format"
2408 msgstr ""
2409
2410 #: ../src/ui-currency.c:845 ../src/ui-pref.c:1419 ../src/ui-pref.c:1489
2411 msgid "_Customize"
2412 msgstr ""
2413
2414 #: ../src/ui-currency.c:854 ../src/ui-pref.c:1428
2415 msgid "_Symbol:"
2416 msgstr ""
2417
2418 #: ../src/ui-currency.c:861 ../src/ui-pref.c:1435
2419 msgid "Is pre_fix"
2420 msgstr ""
2421
2422 #: ../src/ui-currency.c:866 ../src/ui-pref.c:1440
2423 msgid "_Decimal char:"
2424 msgstr ""
2425
2426 #: ../src/ui-currency.c:873 ../src/ui-pref.c:1447
2427 msgid "_Frac digits:"
2428 msgstr "_Fraktaltall:"
2429
2430 #: ../src/ui-currency.c:880 ../src/ui-pref.c:1454
2431 msgid "_Grouping char:"
2432 msgstr ""
2433
2434 #: ../src/ui-currency.c:1040
2435 msgid "Select base currency"
2436 msgstr ""
2437
2438 #: ../src/ui-currency.c:1040
2439 msgid "Select currency"
2440 msgstr ""
2441
2442 #: ../src/ui-currency.c:1112
2443 msgid "ISO Code"
2444 msgstr ""
2445
2446 #: ../src/ui-currency.c:1168
2447 msgid "Update online error"
2448 msgstr ""
2449
2450 #: ../src/ui-currency.c:1301
2451 msgid "If you delete a currency, it will be permanently lost."
2452 msgstr ""
2453
2454 #: ../src/ui-currency.c:1345
2455 msgid "Change the base currency"
2456 msgstr ""
2457
2458 #: ../src/ui-currency.c:1346
2459 msgid ""
2460 "If you proceed, rates of other currencies\n"
2461 "will be set to 0, don't forget to update it"
2462 msgstr ""
2463
2464 #: ../src/ui-currency.c:1461
2465 msgid "Currencies"
2466 msgstr ""
2467
2468 #: ../src/ui-currency.c:1511
2469 msgid "Update online"
2470 msgstr ""
2471
2472 #: ../src/ui-currency.c:1543
2473 msgid "Set as base"
2474 msgstr ""
2475
2476 #: ../src/ui-dialogs.c:176
2477 msgid "File statistics"
2478 msgstr ""
2479
2480 #: ../src/ui-dialogs.c:243
2481 msgid "Assignment"
2482 msgstr ""
2483
2484 #: ../src/ui-dialogs.c:324
2485 msgid "Upgrade"
2486 msgstr ""
2487
2488 #: ../src/ui-dialogs.c:349
2489 msgid "Select a base currency"
2490 msgstr ""
2491
2492 #: ../src/ui-dialogs.c:358
2493 msgid ""
2494 "Starting v5.1, HomeBank can manage several currencies\n"
2495 "if the currency below is not correct, please change it:"
2496 msgstr ""
2497
2498 #: ../src/ui-dialogs.c:475
2499 msgid "Import from CSV"
2500 msgstr "Importere fra CSV"
2501
2502 #: ../src/ui-dialogs.c:537
2503 msgid "Open HomeBank file"
2504 msgstr ""
2505
2506 #: ../src/ui-dialogs.c:542
2507 msgid "Save HomeBank file as"
2508 msgstr ""
2509
2510 #: ../src/ui-dialogs.c:553
2511 msgid "HomeBank files"
2512 msgstr "HomeBank filer"
2513
2514 #: ../src/ui-dialogs.c:655
2515 msgid "Save changes to the file before closing?"
2516 msgstr ""
2517
2518 #: ../src/ui-dialogs.c:659
2519 #, c-format
2520 msgid ""
2521 "If you don't save, changes will be permanently lost.\n"
2522 "Number of changes: %d."
2523 msgstr ""
2524
2525 #: ../src/ui-dialogs.c:664
2526 msgid "Close _without saving"
2527 msgstr ""
2528
2529 #: ../src/ui-dialogs.c:748
2530 msgid "Select among possible transactions..."
2531 msgstr ""
2532
2533 #: ../src/ui-dialogs.c:784
2534 msgid "Select an action:"
2535 msgstr ""
2536
2537 #: ../src/ui-dialogs.c:788
2538 msgid "create a new transaction"
2539 msgstr ""
2540
2541 #: ../src/ui-dialogs.c:791
2542 msgid "select an existing transaction"
2543 msgstr ""
2544
2545 #: ../src/ui-dialogs.c:796
2546 msgid ""
2547 "HomeBank has found some transaction that may be the associated transaction "
2548 "for the internal transfer."
2549 msgstr ""
2550
2551 #: ../src/ui-filter.c:52
2552 msgid "Any Type"
2553 msgstr ""
2554
2555 #: ../src/ui-filter.c:57
2556 msgid "Uncategorized"
2557 msgstr ""
2558
2559 #: ../src/ui-filter.c:58
2560 msgid "Unreconciled"
2561 msgstr ""
2562
2563 #: ../src/ui-filter.c:59
2564 msgid "Uncleared"
2565 msgstr ""
2566
2567 #: ../src/ui-filter.c:60 ../src/ui-transaction.c:59
2568 msgid "Reconciled"
2569 msgstr ""
2570
2571 #: ../src/ui-filter.c:61 ../src/ui-transaction.c:58
2572 msgid "Cleared"
2573 msgstr ""
2574
2575 #: ../src/ui-filter.c:63
2576 msgid "Any Status"
2577 msgstr ""
2578
2579 #: ../src/ui-filter.c:68
2580 msgid "This month"
2581 msgstr ""
2582
2583 #: ../src/ui-filter.c:69
2584 msgid "Last month"
2585 msgstr ""
2586
2587 #: ../src/ui-filter.c:70
2588 msgid "This quarter"
2589 msgstr ""
2590
2591 #: ../src/ui-filter.c:71
2592 msgid "Last quarter"
2593 msgstr ""
2594
2595 #: ../src/ui-filter.c:72
2596 msgid "This year"
2597 msgstr ""
2598
2599 #: ../src/ui-filter.c:73
2600 msgid "Last year"
2601 msgstr ""
2602
2603 #: ../src/ui-filter.c:75
2604 msgid "Last 30 days"
2605 msgstr "Siste 30 dager"
2606
2607 #: ../src/ui-filter.c:76
2608 msgid "Last 60 days"
2609 msgstr ""
2610
2611 #: ../src/ui-filter.c:77
2612 msgid "Last 90 days"
2613 msgstr ""
2614
2615 #: ../src/ui-filter.c:78
2616 msgid "Last 12 months"
2617 msgstr "Siste 12 mnd"
2618
2619 #: ../src/ui-filter.c:80
2620 msgid "Other..."
2621 msgstr ""
2622
2623 #: ../src/ui-filter.c:82
2624 msgid "All date"
2625 msgstr "Alle datoer"
2626
2627 #: ../src/ui-filter.c:90
2628 msgid "All month"
2629 msgstr "Alle mnd"
2630
2631 #: ../src/ui-filter.c:750 ../src/ui-filter.c:799 ../src/ui-filter.c:848
2632 #: ../src/ui-filter.c:953 ../src/ui-filter.c:1007 ../src/ui-filter.c:1064
2633 #: ../src/ui-filter.c:1110 ../src/ui-filter.c:1170
2634 msgid "_Option:"
2635 msgstr "_Valg:"
2636
2637 #: ../src/ui-filter.c:771 ../src/ui-filter.c:820 ../src/ui-filter.c:869
2638 msgid "All"
2639 msgstr "Alle"
2640
2641 #: ../src/ui-filter.c:775 ../src/ui-filter.c:824 ../src/ui-filter.c:873
2642 #: ../src/ui-pref.c:106 ../src/ui-transaction.c:57
2643 msgid "None"
2644 msgstr "ingen"
2645
2646 #: ../src/ui-filter.c:779 ../src/ui-filter.c:828 ../src/ui-filter.c:877
2647 msgid "Invert"
2648 msgstr "Inverter"
2649
2650 #: ../src/ui-filter.c:949
2651 msgid "Filter Date"
2652 msgstr ""
2653
2654 #: ../src/ui-filter.c:976
2655 msgid "_Month:"
2656 msgstr "_Måned:"
2657
2658 #: ../src/ui-filter.c:982
2659 msgid "_Year:"
2660 msgstr "_År:"
2661
2662 #: ../src/ui-filter.c:1003
2663 msgid "Filter Text"
2664 msgstr ""
2665
2666 #: ../src/ui-filter.c:1016
2667 msgid "Case _sensitive"
2668 msgstr "_Skill mellom store/små bokstaver"
2669
2670 #: ../src/ui-filter.c:1035
2671 msgid "_Tag:"
2672 msgstr "_Merke:"
2673
2674 #: ../src/ui-filter.c:1060
2675 msgid "Filter Amount"
2676 msgstr ""
2677
2678 #: ../src/ui-filter.c:1106
2679 msgid "Filter Status"
2680 msgstr ""
2681
2682 #: ../src/ui-filter.c:1121
2683 msgid "reconciled"
2684 msgstr ""
2685
2686 #: ../src/ui-filter.c:1125
2687 msgid "cleared"
2688 msgstr ""
2689
2690 #: ../src/ui-filter.c:1130
2691 msgid "Force:"
2692 msgstr "Kraft:"
2693
2694 #: ../src/ui-filter.c:1136
2695 msgid "display 'Added'"
2696 msgstr "vis 'Lagt til'"
2697
2698 #: ../src/ui-filter.c:1140
2699 msgid "display 'Edited'"
2700 msgstr "vis 'Endret'"
2701
2702 #: ../src/ui-filter.c:1144
2703 msgid "display 'Remind'"
2704 msgstr ""
2705
2706 #: ../src/ui-filter.c:1165
2707 msgid "Filter Payment"
2708 msgstr ""
2709
2710 #: ../src/ui-filter.c:1265
2711 msgid "Edit Filter"
2712 msgstr "Rediger filter"
2713
2714 #. clear button
2715 #: ../src/ui-filter.c:1268 ../src/ui-pref.c:1998
2716 msgid "_Reset"
2717 msgstr ""
2718
2719 #: ../src/ui-filter.c:1312
2720 msgid "Payment"
2721 msgstr ""
2722
2723 #: ../src/ui-hbfile.c:239
2724 msgid "Scheduled transaction"
2725 msgstr ""
2726
2727 #: ../src/ui-hbfile.c:243
2728 msgid "add until"
2729 msgstr ""
2730
2731 #: ../src/ui-hbfile.c:251
2732 msgid "of each month (excluded)"
2733 msgstr ""
2734
2735 #: ../src/ui-hbfile.c:256
2736 msgid "add"
2737 msgstr ""
2738
2739 #. TRANSLATORS: there is a spinner on the left of this label, and so you have 0....x days in advance the current date
2740 #: ../src/ui-hbfile.c:265 ../src/ui-pref.c:1592
2741 msgid "days in advance the current date"
2742 msgstr ""
2743
2744 #: ../src/ui-payee.c:705
2745 msgid "Default category"
2746 msgstr ""
2747
2748 #: ../src/ui-payee.c:743
2749 msgid "Delete unused payee"
2750 msgstr ""
2751
2752 #: ../src/ui-payee.c:744
2753 msgid ""
2754 "Are you sure you want to\n"
2755 "permanently delete unused payee?"
2756 msgstr ""
2757
2758 #: ../src/ui-payee.c:909
2759 msgid "Default"
2760 msgstr ""
2761
2762 #: ../src/ui-payee.c:966
2763 #, c-format
2764 msgid ""
2765 "Cannot rename this Payee,\n"
2766 "from '%s' to '%s',\n"
2767 "this name already exists."
2768 msgstr ""
2769 "Kan ikke endre navn på denne betaleren,\n"
2770 "fra '%s' til '%s',\n"
2771 "dette navet finnes allerede."
2772
2773 #: ../src/ui-payee.c:1021
2774 #, c-format
2775 msgid "Merge payee '%s'"
2776 msgstr ""
2777
2778 #: ../src/ui-payee.c:1042
2779 msgid ""
2780 "Transactions assigned to this payee,\n"
2781 "will be moved to the payee selected below."
2782 msgstr ""
2783
2784 #: ../src/ui-payee.c:1052
2785 #, c-format
2786 msgid "_Delete the payee '%s'"
2787 msgstr ""
2788
2789 #: ../src/ui-payee.c:1139
2790 msgid ""
2791 "This payee is used.\n"
2792 "Any transaction using that payee will be set to (no payee)"
2793 msgstr ""
2794
2795 #: ../src/ui-payee.c:1219
2796 msgid "Manage Payees"
2797 msgstr "Behandle betalere"
2798
2799 #: ../src/ui-payee.c:1289
2800 msgid "new payee"
2801 msgstr ""
2802
2803 #: ../src/ui-pref.c:87
2804 msgid "Interface"
2805 msgstr "Grensesnitt"
2806
2807 #: ../src/ui-pref.c:89
2808 msgid "Display format"
2809 msgstr "Vis format"
2810
2811 #: ../src/ui-pref.c:90
2812 msgid "Import/Export"
2813 msgstr ""
2814
2815 #: ../src/ui-pref.c:91
2816 msgid "Report"
2817 msgstr ""
2818
2819 #: ../src/ui-pref.c:97
2820 msgid "System defaults"
2821 msgstr "System standarder"
2822
2823 #: ../src/ui-pref.c:98
2824 msgid "Icons only"
2825 msgstr "Bare ikoner"
2826
2827 #: ../src/ui-pref.c:99
2828 msgid "Text only"
2829 msgstr "Bare tekst"
2830
2831 #: ../src/ui-pref.c:100
2832 msgid "Text under icons"
2833 msgstr "Tekst under ikoner"
2834
2835 #: ../src/ui-pref.c:101
2836 msgid "Text beside icons"
2837 msgstr "Tekst ved siden av ikoner"
2838
2839 #: ../src/ui-pref.c:107
2840 msgid "Horizontal"
2841 msgstr ""
2842
2843 #: ../src/ui-pref.c:108
2844 msgid "Vertical"
2845 msgstr ""
2846
2847 #: ../src/ui-pref.c:109
2848 msgid "Both"
2849 msgstr ""
2850
2851 #: ../src/ui-pref.c:116
2852 msgid "Tango light"
2853 msgstr "Tango light"
2854
2855 #: ../src/ui-pref.c:117
2856 msgid "Tango medium"
2857 msgstr "Tango medium"
2858
2859 #: ../src/ui-pref.c:118
2860 msgid "Tango dark"
2861 msgstr "Tango dark"
2862
2863 #: ../src/ui-pref.c:123
2864 msgid "m-d-y"
2865 msgstr ""
2866
2867 #: ../src/ui-pref.c:124
2868 msgid "d-m-y"
2869 msgstr ""
2870
2871 #: ../src/ui-pref.c:125
2872 msgid "y-m-d"
2873 msgstr ""
2874
2875 #: ../src/ui-pref.c:136
2876 msgid "Ignore"
2877 msgstr "Ignorer"
2878
2879 #: ../src/ui-pref.c:137
2880 msgid "Append to Info"
2881 msgstr ""
2882
2883 #: ../src/ui-pref.c:138
2884 msgid "Append to Memo"
2885 msgstr ""
2886
2887 #: ../src/ui-pref.c:504
2888 msgid "System Language"
2889 msgstr ""
2890
2891 #: ../src/ui-pref.c:629
2892 msgid "Choose a default HomeBank files folder"
2893 msgstr ""
2894
2895 #: ../src/ui-pref.c:634
2896 msgid "Choose a default import folder"
2897 msgstr ""
2898
2899 #: ../src/ui-pref.c:639
2900 msgid "Choose a default export folder"
2901 msgstr ""
2902
2903 #: ../src/ui-pref.c:1122
2904 msgid "Date options"
2905 msgstr ""
2906
2907 #: ../src/ui-pref.c:1126
2908 msgid "Date order:"
2909 msgstr ""
2910
2911 #: ../src/ui-pref.c:1141
2912 msgid "OFX/QFX options"
2913 msgstr ""
2914
2915 #: ../src/ui-pref.c:1145
2916 msgid "_Memo field:"
2917 msgstr ""
2918
2919 #: ../src/ui-pref.c:1160 ../src/ui-pref.c:1830
2920 msgid "Files folder"
2921 msgstr ""
2922
2923 #: ../src/ui-pref.c:1164
2924 msgid "_Import:"
2925 msgstr "_Import:"
2926
2927 #: ../src/ui-pref.c:1183
2928 msgid "_Export:"
2929 msgstr "_Eksporter:"
2930
2931 #: ../src/ui-pref.c:1254
2932 msgid "Initial filter"
2933 msgstr ""
2934
2935 #: ../src/ui-pref.c:1258 ../src/ui-pref.c:1575 ../src/ui-pref.c:1818
2936 msgid "Date _range:"
2937 msgstr ""
2938
2939 #: ../src/ui-pref.c:1272
2940 msgid "Charts options"
2941 msgstr ""
2942
2943 #: ../src/ui-pref.c:1276
2944 msgid "Color scheme:"
2945 msgstr ""
2946
2947 #: ../src/ui-pref.c:1298
2948 msgid "Statistics options"
2949 msgstr ""
2950
2951 #: ../src/ui-pref.c:1302
2952 msgid "Show by _amount"
2953 msgstr "Vis av _beløp"
2954
2955 #: ../src/ui-pref.c:1307
2956 msgid "Show _rate column"
2957 msgstr "Vis _kurs kolonne"
2958
2959 #: ../src/ui-pref.c:1312 ../src/ui-pref.c:1326
2960 msgid "Show _details"
2961 msgstr "Vis _detaljer"
2962
2963 #: ../src/ui-pref.c:1322
2964 msgid "Budget options"
2965 msgstr ""
2966
2967 #: ../src/ui-pref.c:1354
2968 msgid "_Enable"
2969 msgstr "Aktiver"
2970
2971 #. row++;
2972 #: ../src/ui-pref.c:1375 ../src/ui-pref.c:1709
2973 msgid "_Preset:"
2974 msgstr ""
2975
2976 #: ../src/ui-pref.c:1498
2977 msgid "_Format:"
2978 msgstr ""
2979
2980 #: ../src/ui-pref.c:1511
2981 msgid ""
2982 "%a locale's abbreviated weekday name.\n"
2983 "%A locale's full weekday name. \n"
2984 "%b locale's abbreviated month name. \n"
2985 "%B locale's full month name. \n"
2986 "%c locale's appropriate date and time representation. \n"
2987 "%C century number (the year divided by 100 and truncated to an integer) as a "
2988 "decimal number [00-99]. \n"
2989 "%d day of the month as a decimal number [01,31]. \n"
2990 "%D same as %m/%d/%y. \n"
2991 "%e day of the month as a decimal number [1,31]; a single digit is preceded "
2992 "by a space. \n"
2993 "%j day of the year as a decimal number [001,366]. \n"
2994 "%m month as a decimal number [01,12]. \n"
2995 "%p locale's appropriate date representation. \n"
2996 "%y year without century as a decimal number [00,99]. \n"
2997 "%Y year with century as a decimal number. \n"
2998 msgstr ""
2999
3000 #: ../src/ui-pref.c:1538
3001 msgid "Measurement units"
3002 msgstr ""
3003
3004 #: ../src/ui-pref.c:1542
3005 msgid "Use _miles for meter"
3006 msgstr ""
3007
3008 #: ../src/ui-pref.c:1547
3009 msgid "Use _gallon for fuel"
3010 msgstr ""
3011
3012 #: ../src/ui-pref.c:1571
3013 msgid "Transaction window"
3014 msgstr ""
3015
3016 #: ../src/ui-pref.c:1583
3017 msgid "_Show:"
3018 msgstr ""
3019
3020 #: ../src/ui-pref.c:1596
3021 msgid "Hide reconciled transactions"
3022 msgstr ""
3023
3024 #: ../src/ui-pref.c:1601
3025 msgid "Always show remind transactions"
3026 msgstr ""
3027
3028 #: ../src/ui-pref.c:1611
3029 msgid "Multiple add"
3030 msgstr ""
3031
3032 #: ../src/ui-pref.c:1615
3033 msgid "Keep the last date"
3034 msgstr ""
3035
3036 #: ../src/ui-pref.c:1625
3037 msgid "Column list"
3038 msgstr ""
3039
3040 #: ../src/ui-pref.c:1638
3041 msgid "Drag & drop to change the order"
3042 msgstr "Dra og slipp for å endre rekkefølge"
3043
3044 #: ../src/ui-pref.c:1665
3045 msgid "_Language:"
3046 msgstr ""
3047
3048 #: ../src/ui-pref.c:1672
3049 msgid "_Toolbar:"
3050 msgstr "_Verktøylinje:"
3051
3052 #. widget = gtk_check_button_new_with_mnemonic (_("Enable rows in alternating colors"));
3053 #. data->CM_ruleshint = widget;
3054 #: ../src/ui-pref.c:1682
3055 msgid "_Grid line:"
3056 msgstr ""
3057
3058 #: ../src/ui-pref.c:1694
3059 msgid "Amount colors"
3060 msgstr ""
3061
3062 #: ../src/ui-pref.c:1698
3063 msgid "Uses custom colors"
3064 msgstr "Bruk egendefinerte farger"
3065
3066 #: ../src/ui-pref.c:1718
3067 msgid "_Expense:"
3068 msgstr "_Utgift:"
3069
3070 #: ../src/ui-pref.c:1728
3071 msgid "_Income:"
3072 msgstr "_Inntekt"
3073
3074 #: ../src/ui-pref.c:1735
3075 msgid "_Warning:"
3076 msgstr "_Advarsel"
3077
3078 #: ../src/ui-pref.c:1762
3079 msgid "Program start"
3080 msgstr ""
3081
3082 #: ../src/ui-pref.c:1766
3083 msgid "Show splash screen"
3084 msgstr ""
3085
3086 #: ../src/ui-pref.c:1771
3087 msgid "Load last opened file"
3088 msgstr "Last siste åpnet fil"
3089
3090 #: ../src/ui-pref.c:1781
3091 msgid "Update currencies online"
3092 msgstr ""
3093
3094 #: ../src/ui-pref.c:1791
3095 msgid "Fiscal year"
3096 msgstr ""
3097
3098 #. TRANSLATORS: (fiscal year) starts on
3099 #: ../src/ui-pref.c:1796
3100 msgid "Starts _on:"
3101 msgstr ""
3102
3103 #: ../src/ui-pref.c:1814
3104 msgid "Main window reports"
3105 msgstr ""
3106
3107 #: ../src/ui-pref.c:1834
3108 msgid "_Default:"
3109 msgstr ""
3110
3111 #: ../src/ui-pref.c:1939
3112 msgid "Reset all preferences"
3113 msgstr ""
3114
3115 #: ../src/ui-pref.c:1940
3116 msgid ""
3117 "Do you really want to reset all\n"
3118 "preferences to default values?"
3119 msgstr ""
3120
3121 #: ../src/ui-pref.c:1941
3122 msgid "Reset"
3123 msgstr ""
3124
3125 #: ../src/ui-pref.c:1959
3126 msgid "Preferences"
3127 msgstr "Brukervalg..."
3128
3129 #: ../src/ui-pref.c:2181
3130 msgid ""
3131 "You will have to restart HomeBank\n"
3132 "for the language change to take effect."
3133 msgstr ""
3134
3135 #: ../src/ui-split.c:374
3136 msgid "_Remove"
3137 msgstr ""
3138
3139 #. sum button must appear only when new split add
3140 #. #1258821
3141 #. if(data.splittype == TXN_SPLIT_NEW)
3142 #: ../src/ui-split.c:379
3143 msgid "Sum"
3144 msgstr ""
3145
3146 #: ../src/ui-split.c:464
3147 msgid "Sum of splits:"
3148 msgstr ""
3149
3150 #: ../src/ui-split.c:475
3151 msgid "Unassigned:"
3152 msgstr ""
3153
3154 #: ../src/ui-split.c:490
3155 msgid "Transaction amount:"
3156 msgstr ""
3157
3158 #: ../src/ui-transaction.c:50
3159 msgid "Add transaction"
3160 msgstr "Legg til transaksjon"
3161
3162 #: ../src/ui-transaction.c:51
3163 msgid "Inherit transaction"
3164 msgstr "Arv transaksjonen"
3165
3166 #: ../src/ui-transaction.c:52
3167 msgid "Modify transaction"
3168 msgstr "Endre transaksjon"
3169
3170 #: ../src/ui-transaction.c:60
3171 msgid "Remind"
3172 msgstr ""
3173
3174 #: ../src/ui-transaction.c:558
3175 msgid "From acc_ount:"
3176 msgstr ""
3177
3178 #: ../src/ui-transaction.c:562 ../src/ui-transaction.c:987
3179 msgid "To acc_ount:"
3180 msgstr ""
3181
3182 #: ../src/ui-transaction.c:642
3183 msgid ""
3184 "Do you want to break the internal transfer ?\n"
3185 "\n"
3186 "Proceeding will delete the target transaction."
3187 msgstr ""
3188
3189 #: ../src/ui-transaction.c:870 ../src/ui-widgets.c:273
3190 msgid "Search..."
3191 msgstr ""
3192
3193 #: ../src/ui-transaction.c:906
3194 msgid "Show _scheduled"
3195 msgstr ""
3196
3197 #: ../src/ui-transaction.c:930
3198 msgid "_Date:"
3199 msgstr "_Dato:"
3200
3201 #: ../src/ui-transaction.c:936
3202 msgid ""
3203 "Date accepted here are:\n"
3204 "day,\n"
3205 "day/month or month/day,\n"
3206 "and complete date into your locale"
3207 msgstr ""
3208 "Dato tillatt her er:\n"
3209 "dag,\n"
3210 "dag/måned eller måned/dag,\n"
3211 "og fullføre dato i stedsstreng"
3212
3213 #: ../src/ui-transaction.c:1002 ../src/ui-transaction.c:1011
3214 msgid ""
3215 "Autocompletion and direct seizure\n"
3216 "is available"
3217 msgstr ""
3218
3219 #: ../src/ui-transaction.c:1105
3220 msgid "_Add & keep"
3221 msgstr ""
3222
3223 #: ../src/ui-transaction.c:1113
3224 msgid "_Post"
3225 msgstr ""
3226
3227 #: ../src/ui-transaction.c:1157
3228 msgid "Use a _template"
3229 msgstr ""
3230
3231 #: ../src/ui-transaction.c:1201
3232 msgid "Warning: amount and category sign don't match"
3233 msgstr ""
3234
3235 #: ../src/ui-widgets.c:799
3236 msgid "Check"
3237 msgstr "Sjekk"
3238
3239 #: ../src/ui-widgets.c:801
3240 msgid "Transfer"
3241 msgstr "Overfør"
3242
3243 #: ../src/ui-widgets.c:802
3244 msgid "Internal transfer"
3245 msgstr "Intern overføring"
3246
3247 #: ../src/ui-widgets.c:803
3248 msgid "Debit card"
3249 msgstr "Kreditt kort"
3250
3251 #: ../src/ui-widgets.c:804
3252 msgid "Standing order"
3253 msgstr ""
3254
3255 #: ../src/ui-widgets.c:805
3256 msgid "Electronic payment"
3257 msgstr "Elektronisk betaling"
3258
3259 #: ../src/ui-widgets.c:806
3260 msgid "Deposit"
3261 msgstr "Innskudd"
3262
3263 #. TRANSLATORS: Financial institution fee
3264 #: ../src/ui-widgets.c:808
3265 msgid "FI fee"
3266 msgstr ""
3267
3268 #: ../src/ui-widgets.c:809
3269 msgid "Direct Debit"
3270 msgstr ""
3271
3272 #: ../src/ui-widgets.c:937
3273 msgid "Inactive"
3274 msgstr "Inaktiv"
3275
3276 #: ../src/ui-widgets.c:938
3277 msgid "Include"
3278 msgstr "Inkludér"
3279
3280 #: ../src/ui-widgets.c:939
3281 msgid "Exclude"
3282 msgstr "Ekskludér"
This page took 0.233734 seconds and 4 git commands to generate.